Pozvánka na 8. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 14. června 2021 od 15 hodin v posluchárně B11/132 v Univerzitním kampusu v Bohunicích. 

8. 6. 2021 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 8. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 14. června 2021 od 15 hodin v posluchárně B11/132 v Univerzitním kampusu v Bohunicích. Prosím, abyste na samotném zasedání respektovali platná hygienicko-epidemiologická pravidla (respirátory, rozestupy atd.).

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Návrh na rozšíření bakalářského studijního programu Aplikovaná a environmentální geologie o nový studijní plán specializace Management vodních zdrojů
4. Volba komise a jejího předsedy/předsedkyně k projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty MU
5. Stanovení termínu zasedání AS PřF MU pro projednání návrhu na jmenování děkana PřF
6. Výroční zpráva o činnosti PřF MU v roce 2020
7. Výroční zpráva o hospodaření PřF MU v roce 2020
8. Zpráva děkana ke stížnosti doc. Zajíčkové
9. Informace o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele Ústavu geologických věd PřF MU.
10. Různé

Zasedání Akademického senátu jsou věřejná, hosté jsou vítáni.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.