Oddělení pro projektovou podporu

Interní projekty MU

Grantová agentura MU

Aktuálně otevřené soutěže GAMU se řídí aktualizovanou směrnicí GAMU číslo 8/2017 účinnou od 9. 9. 2020.

Mezioborové výzkumné projekty (INTERDISCIPLINARY)

Cílem je iniciovat mezioborovou spolupráci na nových tématech; vytvořit předběžné výsledky s cílem ověřit proveditelnost ambiciózních mezioborových projektů; připravit „groundwork" pro žádosti o externí granty (ERC Synergy atp.).

Projektové návrhy bude možné vkládat do ISEP od 1. října 2020. Související dokumenty k dispozici zde.

 • Alokace: 6 mil. Kč/rok
 • Předpokládaný počet projektů: 3 projekty
 • Roční rozpočet na projekt: 2 mil. Kč/rok
 • Délka projektu: 3 roky

Deadline pro podání návrhů

30. listopad 2020

Hodnocení

1. prosinec 2020 – 28. únor 2021

Začátek řešení projektů

1. dubna 2021

Konec řešení projektů

31. prosince 2023

MUNI Award in Science and Humanities (MASH)

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities (dále jen MASH) je přivést na Masarykovu univerzitu vynikající a úspěšné externí vědce a nabídnout jim takové podmínky, aby měli motivaci zůstat, pracovat pro Masarykovu univerzitu a dlouhodobě vytvářet mimořádně kvalitní vědecké výsledky.

Držiteli MUNI Award nabízíme:

 • Pracovní smlouvu na 3 roky, v případě úspěšného hodnocení po 3 letech může být smlouva prodloužena na 5 let a poté na dobu neurčitou
 • 5 000 000 Kč na rok po dobu 5 let
 • Kancelářské a laboratorní zázemí pro výzkumný tým
 • Welcome service a administrativní podporu

Související dokumenty k dispozici zde,

Deadline pro podání přihlášky

31. prosinec 2020

Hodnocení, interview a negociace

1. leden 2021 – 30. duben 2021

Realizace projektů

v průběhu 2021 (dle negociace)

MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (MASH JUNIOR)

Hlavním cílem MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR (dále jen MASH JUNIOR) je vytvořit podmínky pro včasné dosažení autonomie ve výzkumu u mimořádně perspektivních výzkumných pracovníků krátce po Ph.D.; akcelerace kariérního postupu talentovaných vědců; usnadnění přípravy prestižních grantů, posílení "brain circulation".

U úspěšných navrhovatelů projektů musí být zřetelný potenciál uspět v soutěži o ERC. Nezanedbatelným aspektem tohoto typu grantové podpory je motivace pracovišť investovat do mimořádných vědeckých talentů, jejichž dosavadní vědecká historie může i nemusí být spjata s MU.

 • Alokace: Předpokládaný počet udělených grantů: 6–9 grantů ročně
 • Roční rozpočet: 2 mil. Kč/rok
 • Délka financování: 3 roky s možností prodloužení o další 2 roky

Související dokumenty k dispozici zde.

Deadline pro podání přihlášky

31. prosinec 2020

Hodnocení, interview a negociace

1. leden 2021 – 30. duben 2021

Realizace projektů

v průběhu 2021 (dle negociace)

Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry (CAREER RESTART)

Cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tato kategorie usnadní a urychlí návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýší tak procento jejich zastoupení v samostatných/seniorních vědeckých pozicích.

 • Alokace: 3 mil. Kč / rok
 • Předpokládaný počet udělených grantů: 6
 • Roční rozpočet: 500 tis. Kč
 • Délka financování: 2 roky

Související dokumenty k dispozici zde.

Deadline pro podání přihlášky

31. říjen 2020

Hodnocení

1. listopad 2020 – 10. prosinec 2020

Realizace projektů

1. leden 2021

Cena za vynikající výsledky výzkumu (MUNI SCIENTIST)

Program oceňuje vědce za jejich špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu na Masarykově univerzitě. Cílem je posílení motivace vynikajících vědeckých pracovníků univerzity a šíření dobrého jména MU ve vědecké komunitě i na veřejnosti.

Nominace jsou interní a koordinuje je Odbor výzkumu RMU. Vyhlášení a udělení ocenění proběhne na závěrečné konferenci GAMU, která se bude konat každoročně před koncem kalendářního roku.

Detailní informace o všech otevřených výzvách najdete na webu GAMU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.