Oddělení pro projektovou podporu

Podávání projektů na MU v kostce

  • Při podávání projektů je potřeba se řídit Směrnicí rektora 6/2016 - Řízení projektů na MU.
  • Každý podaný projekt musí být zaveden v Informačním systému pro evidenci projektů (ISEP).
  • Navrhovatel zároveň s projektem předává k podpisu Průvodku návrhu projektu, kterou získá z ISEPu po založení projektu.
  • Povinnost založit projekt do ISEPu platí též pro spoluřešitelské projekty, kde MU je v roli „partnera“, současně bude dodána na děkanát podepsaná Průvodka návrhu projektu.
  • Zároveň je třeba v dostatečném předstihu před uzávěrkou soutěže nechat zkontrolovat rozpočet projektu a případné smlouvy, které tvoří přílohy návrhu projektu.
  • Informace k podání návrhu projektu v dané soutěži jsou zveřejněny v nabídce jednotlivých poskytovatelů.

Specifická problematika

Některé projekty vyžadují zohlednění specifických otázek, které mohou mít vliv na podávání projektové žádosti.

Etická komise pro výzkum

Některé projekty zejména biologického a biochemického charakteru požadují schválení Etickou komisí pro výzkum. Kdy je schválení třeba a co vše bude třeba pro jeho získání doložit, naleznete na webu komise.

WEB KOMISE

Duševní vlastnictví

Některé projekty ošetřují už v projektové žádosti výstupy jako patenty, užitné vzory, závazek založit spin-off apod. Tyto otázky je vhodné předem konzultovat s Centrem pro transfer technologií.

WEB CTT

SCI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.