prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.

Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02019a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3113
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 2. 1998
Datum ukončení řízení 17. 5. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 11. 1998
Složení komise
Předseda prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miloš Ráb, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (FAV ZČU Plzeň)
prof.RNDr. Valter Šeda, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, MFF)
doc.RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR a MFF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 4. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.