prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.

Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02019a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3113
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.RNDr.Bartušek Miroslav,DrSc.
  ,narozený 22.3.1945 v Brně, ženatý,1 ditě
Pracoviště
 • Katedra matematické analýzy
  Přírodovědecká fakulta MU Brno
  Janáčkovo nám. 2a,66295 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
 • vedoucí Výzkumného pracoviště pro funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1968: vysokoškolské vzdělání,obor čistá matematika,PřF MU Brno
 • 1972: matematika,RNDr.,PřF MU v Brně
 • 1975: fyzikálně-matematické vědy, CSc.,PřF MU v Brně
 • 1978: matematika,Doc.,MU Brno
 • 1989: fyzikálně-matematické vědy,DrSc.,MU Brno
 • 2000: matematická analýza,Prof.,MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 1969-1973: PřF MU Brno,odborný pracovník
 • 1973-1978: PřF MU Brno,odborný asistent
 • 1978-2000: PřF MU Brno,docent
 • 2000- : PřF MU Brno,profesor
 • 1979-1989: PřF MU Brno,vedoucí katedry aplikované matematiky
 • 1980-1989: PřF MU Brno,proděkan
 • 2000- : PřF MU Brno,vedoucí Výzkumného pracoviště pro funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely
Pedagogická činnost
 • Vedení přednášek,seminářů a cvičení z matematické analýzy,numerických metod a pravděpodobnosti a statistiky.Vedoucí diplomových prací, školitel studentů doktorského studia,předseda oborové komise oboru matematická analýza DSP pro PřF MU Brno,člen oborové rady DSP pro Slezskou universitu v Opavě,člen komisí pro státní závěrečné zkoušky,člen rigorozních komisí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměření:Obyčejné diferenciální rovnice.Publikováno 57 vědeckých prací a jedna knižní publikace.Recenzent časopisů Zentralblatt fur Math. (326 recenzí),Arch.Math.,Math.Slovaca,Acta Univ.Palac.Olomuc. aj. Řešitel grantu GA ČR (1999-2001) a Výzkumného záměru MŠMT (1999-2003).
Akademické stáže
 • 1974: Universita Petrohrad,Rusko,studijní pobyt,3 měsíce
 • 1975: Banachovo centrum Varšava,Polsko,studijní pobyt,3 týdny
 • 1979: Universita Tbilisi,Gruzie,studijní pobyt,3 měsíce
 • 1984: Universita Tbilisi,Gruzie,studijní pobyt,1 měsíc
 • 1991: Universita Ioannina,Řecko,přednáškový pobyt,1 týden
 • 1995: Universita Florencie,Itálie,přednáškový pobyt,9 dní
 • 1995: Mississippi State University,USA,pracovní pobyt,2 týdny
 • 1996: Universita Florencie,Itálie,pracovní pobyt, 1 měsíc
 • 1997: Universita Florencie,Itálie,pracovní pobyt,10 dní
 • 1998: Universita Florencie,Itálie,pracovní pobyt,9 dní
 • 1999: Mississippi State University,USA,pracovní pobyt,16 dní
 • 1999: Universita Florencie,Itálie,pracovní pobyt,9 dní
 • 2000: Universita Chattanooga,USA,pracovní pobyt,16 dní
 • 2000: Universita Florencie,Itálie,pracovní pobyt,9 dní
 • 2001: Universita Florencie,Itálie,pracovní pobyt,9 dní
Universitní aktivity
 • 1979-1989: vedoucí katedry aplikované matematiky PřFMU
 • 1980-1989: proděkan PřF MU
Mimouniversitní aktivity
 • Člen vědecké rady Matematického ústavu Slezské university
 • člen oborové rady DSP matematické analýzy, Slezská universita.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Předseda organizačního výboru mezinárodní konference CDDE Brno 2000
 • pozvání na přednášky: University ve Tbilisi (1979,1984),Ioannině(1991), Florencii(1995-2001),Neapoli(1996),Aténách(1996),Mississippi State University(1995,1999),Chattanooga (2000) aj.
Vybrané publikace
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. The Strong nonlinear limit-point/limit-circle problem. první. Singapure: World Scientific Publishing Company, 2017, 324 s. Trends in Abstract and Applied Analysis , Vol. 6. ISBN 978-981-322-637-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/10608. URL info
 • BARTUŠEK, Miroslav. Monotonicity properties of oscillatory solutions of two-dimensional systems of differential equations. Electronic Journal of Differential Equations. 2015, roč. 2015, č. 225, s. 1-13. ISSN 1072-6691. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Limit-point/limit-circle results for forced second order differential equations. Dynamic systems and applications. 2015, roč. 10, č. 1, s. 11-26. ISSN 0973-5321. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Zuzana DOŠLÁ. Oscillation of fourth order sub-linear differential equations. Appl. Math. Letters. Pergamon Press, 2014, roč. 36, OCTOBER, s. 36-39. ISSN 0893-9659. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2014.05.006. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Zuzana DOŠLÁ. Asymptotic problems for fourth-order nonlinear differential equations. Boundary Value Problems. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2013, roč. 2013, č. 89, s. 1-15. ISSN 1687-2770. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1687-2770-2013-89. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Limit-point/limit-circle results for super-linear damped equations. Abstr. Appl. Anal. Hindawi Pub. Corp., 2013, roč. 2013, Article ID784761, s. 1-10. ISSN 1085-3375. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2013/784761. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Asymptotic properties of second order differential equations with delay. Mathematics in Engineering,Science and Aerospace. 2013, roč. 1, č. 4, s. 337-349. ISSN 2041-3165. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Chrysi G. KOKOLOGIANNAKI. Monotonicity properties of oscillatory solutions of differential equation (a(t)|y'|^(p-1)y'+f(t,y,y')=0. Archivum Mathematicum (Brno). Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 49, č. 3, s. 199-207. ISSN 0044-8753. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AM2013-3-199. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Mariella CECCHI, Zuzana DOŠLÁ a Mauro MARINI. Asymptotics for higher order differential equations with a middle term. Journal of Mathematical Analysis and Applications. USA: Acad.Press, 2012, roč. 388, č. 2, s. 1130-1140. ISSN 0022-247X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2011.10.059. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ, Mariella CECCHI a Mauro MARINI. Fourth-order differential equation with deviating argument. Abstract and Applied Analysis. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2012, roč. 2012, ID 185242, s. 1-17. ISSN 1085-3375. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2012/185242. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Limit-point/limit-circle properties for delay equations of the second order. PanAmer.Math.J. 2011, roč. 21, č. 4, s. 1-17. ISSN 1064-9735. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Limit-point/limit-circle problem for sub-half-linear second order delay differential equations. Dynamic Systems and Applications. Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 2011, roč. 20, č. 2, s. 261-277. ISSN 1056-2176. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ, Mauro MARINI a Mariella CECCHI. Oscillation for third-order nonlinear differential equations with deviating argument. Abstract and Applied Analysis. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2010, roč. 2010, č. 278962, s. 1-19. ISSN 1085-3375. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Nonlinear limit-point/limit-circle properties of solutions of second order differential equations with p-Laplacian. International Journal Pure and Applied Mathematics. 2010, roč. 45, č. 10, s. 501-518. ISSN 1311-8080. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On the existence of bounded noncontinuable solutions. Mathematische Nachrichten. 2010, roč. 283 / 2010, č. 6, s. 805-817. ISSN 0025-584X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On noncontinuable solutions of differential equations with delay. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. Szeged, 2009, Spec.Ed.I, č. 6, 16 s. ISSN 1417-3875. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Milan MEDVEĎ. Existence of global solutions for systems of second-order functional-differential equations with p-Laplacian. EJDE. Texas State University - San Marcos, 2008, roč. 2008, č. 40, s. 1-8. ISSN 1072-6691. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Strong nonlinear limit-point/limit-circle properties for forced Thomas-Fermi equations with p-Laplacian. PanAmer.Math.J. 2008, roč. 18, č. 1, s. 73-88. ISSN 1064-9735. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Strong nonlinear limit-point/limit-circle properties for a class of fourth order equations. Commun. Appl.Anal. 2008, roč. 11, č. 4, s. 469-484. ISSN 1083-2564. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. The strong nonlinear limit-point/limit-circle properties for a class of even order equations. Commun.Appl.Nonlin.Anal. 2008, roč. 15, č. 3, s. 29-45, 16 s. ISSN 1074-133X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. The strong nonlinear limit-point/limit-circle properties for sub-half-linear equations. Dynamic Systems and Applications. Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 2007, roč. 15, 3-4, s. 585-602. ISSN 1056-2176. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ, Mauro MARINI a Mariella CECCHI. On oscillation and nonoscillation for differential equations with p-Laplacian. Georgian Math. J. Helderman Verlag, 2007, roč. 14, č. 2, s. 230-252, 14 s. ISSN 1072-947X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On existence of noncontinuable solutions. EJDE. 2007, Conf.15, č. 1, s. 29-39. ISSN 1072-6691. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Eva PEKÁRKOVÁ. On existence of proper solutions of quasilinear second order differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. Szeged, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 1-14. ISSN 1417-3875. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. The strong limit-point / limit-circle properties for super-half-linear equations. PanAmer.Math.J. 2007, roč. 17, č. 1, s. 25-38. ISSN 1064-9735. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Asymptotic behaviour of solutions of a differential equation with p-Laplacian and a forcing term. Diff.Eq.Dyn.Sys. 2007, roč. 15, č. 1, s. 61-87. ISSN 0971-3514. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. The strong limit-point property for Emden-Fowler equations. Diff.Eq.Dyn.Sys. 2007, roč. 14, 1&2, s. 383-405. ISSN 0971-3514. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ a John R. GRAEF. The nonlinear limit-point/limit-circle problem. Boston: Birkhauser, 2006, 175 s. Mathematics. ISBN 0-8176-3562-9. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. On the limit-point/limit-circle problem for second order nonlinear equations. Nonlinear Studies. 2006, roč. 9, č. 1, s. 361-369. ISSN 1359-8678. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. The Nonlinear Limit-Point/Limit-Circle Problem for Second Order Equations with P-Laplacian. Dynamic Systems and Applications. Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 2006, roč. 14, č. 1, s. 431-446, 15 s. ISSN 1056-2176. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On the existence of unbounded noncontinuable solutions. Annali di Matematica Pura ed Applicata. 2006, roč. 185, č. 1, s. 93-107. ISSN 0373-3114. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Some limit-point and limit-circle results for second order Emden-Fowler equations. Applicable Analysis. 2006, roč. 83, č. 1, s. 461-476. ISSN 0003-6811. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. Singular solutions for the differential equation with p-Laplacian. Arch. Math. (Brno). 2006, roč. 41, č. 1, s. 123-128. ISSN 0044-8753. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On singular solutions of a second order differential equation. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. Szeged, 2006, roč. 2006, č. 8, s. 1-13. ISSN 1417-3875. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ, Mariella CECCHI a Mauro MARINI. On oscillatory solutions of quasilinear differential equations. J. Math. Anal. Appl. 2006, roč. 320, č. 2, s. 108-120. ISSN 0022-247X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John R. GRAEF. Asymptotic properties of solutions of a forced second order differential equation with p-Laplacian. PanAmer.Math.J. 2006, roč. 16, č. 2, s. 41-59. ISSN 1064-9735. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ, Mariella CECCHI a Mauro MARINI. Global monotonicity and oscillation for second order differential equation. Czech. Math. J. Praha, 2005, roč. 55, č. 2, s. 209 -222. ISSN 0011-4642. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Jan OSIČKA. On existence of singular solutions. Georgian Mathematical Journal. Tbilisi: Heldermann Verlag, 2002, roč. 8, č. 4, s. 669-680. ISSN 1072-947X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Jan OSIČKA. Asymptotic behaviour of oscillatory solutions of a fourth-order nonlinear differential equation. Mathematica Bohemica. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2002, roč. 127, č. 3, s. 385-396. ISSN 0862-7959. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John GRAEF. Some limit-point/limit-circle results for third order differential equations. In Discrete and Continuous Dynamical Systems.Proc.of the Third International Conference on Dynamical Systems and Differential Equations. USA: Kennesaw State University,Georgia,USA, 2002, s. 31-38. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On Existence of Singular Solutions. J. Math. Anal. Appl. USA, 2002, roč. 280, č. 2, s. 232-240. ISSN 0022-247X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ, Mariella CECCHI a Mauro MARINI. On nonoscillatory solutions of third order nonlinear differential equations. Dynamic Systems and Applications. Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 2001, roč. 9, č. 4, s. 483-499. ISSN 1056-2176. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On singular solutions of third order differential equations. Mathematica Slovaca. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2001, roč. 51, č. 2, s. 231-239. ISSN 0139-9918. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Mariella CECCHI a Mauro MARINI. On Kneser solutions of nonlinear third order differential equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications. USA: Acad.Press, 2001, roč. 261, č. 1, s. 72-84. ISSN 0022-247X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On existence of singular solutions of n-th order differential equations. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2001, roč. 36, č. 4, s. 395-404. ISSN 0044-8753. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On nonoscillatory solutions of fourth-order differential equations. In Proceedings of Dynamic systems and applications. Dynamic Publishers,Inc.,U.S.A.: LaddeG.S.,Medhin N.G.,Sambandham M., 2001, s. 61-68. ISBN 0-96-40398-34. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ a John GRAEF. On the definitions of the nonlinear limit-point/limit-circle properties. Spoluautor:Graef,R.,John. Differential Equations and Dynamical Systems. 2001, roč. 9, č. 1, s. 49-61. ISSN 0971-3514. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. 0n oscillatory solutions of third order differential equation with quasiderivatives. In Electronic Journal of Differential Equations. Southwest Texas State University: Mississippi State University,Mississippi,USA, 2000, s. 1-11. ISSN1072-6691. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a John GRAEF. On L2 Solutions of Third Order Nonlinear Differential Equations. Dynamic Systems and Applications. Atlanta, USA: Dynamic Publishers,Inc., 2000, roč. 9, č. 4, s. 469-482. ISSN 1056-2176. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On existence of oscillatory solutions of n-th order differential equations with quasiderivatives. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 1999, roč. 34, č. 1, s. 1-12. ISSN 0044-8753. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Jan OSIČKA. Asymptotic behaviour of solutions of a third order nonlinear differential equations. Nonlinear Analysis. 1999, roč. 34, č. 10, s. 653-664. ISSN 0362-546X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ a John R. GRAEF. The nonlinear limit-point/limit-circle problem for higher order equations. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 1999, roč. 34, č. 1, s. 13-22. ISSN 0044-8753. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On the structure of oscillatory solutions of a third order differential equations. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 1997, roč. 33, č. 4, s. 323-334. ISSN 0044-8753. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. Asymtotic behaviour of oscillatory solutions of the n-th order differential equations with quasiderivatives. Czechoslovak Math. J. Praha, 1997, roč. 47, č. 122, s. 245-259. ISSN 0011-4642. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ a J. GRAEF. Nonlinear limit-point type solutions of N-th order differential equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 1997, roč. 1997, č. 209, s. 122-139. ISSN 0022-247X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Zuzana DOŠLÁ. On the limit-point/limit-circle problem for nonlinear third order differential equations. Mathematische Nachrichten. 1997, roč. 187, č. 1, s. 5-18. ISSN 0025-584X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On unbounded oscillatory solutions of n-th order differential equations with quasiderivatives. Nonlinear Analysis. 1997, roč. 30, č. 3, s. 1595-1605. ISSN 0362-546X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ a John R. GRAEF. Limit-point type results for nonlinear fourth order differential equations. Nonlinear Analysis. 1997, roč. 28, č. 5, s. 779-919. ISSN 0362-546X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On Existence of Unbounded Oscillatory Solutions of the n-th Order Differential Equations. In Dynamic Systems and Applications 2. Atlanta: Dynamic Publish., Inc., 1996, s. 67-74. Dynamic Systems and Applications. ISBN 0-96-40398-18. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. Oscillatory criteria for nonlinear n-th order differential equations with quasiderivatives. Georgian Mathematical Journal. 1996, roč. 3, č. 4, s. 301-314. ISSN 1072-947X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav, Zuzana DOŠLÁ a John R. GRAEF. On L2 and limit-point solutions of fourth order differential equations. Applicable Analysis. 1996, roč. 60, č. 4, s. 175-187. ISSN 0003-6811. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On Structure of Solutions of a System of Four Differential Inequalities. Georgian Mathematical Journal. 1995, roč. 2, č. 3, s. 225-236. ISSN 1072-947X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Zuzana DOŠLÁ. Remark on Kneser Problem. Applicable Anal. 1995, roč. 56, č. 1, s. 327-333. ISSN 0003-6811. info
 • BARTUSEK, Miroslav a Zuzana DOSLA. Oscillatory criteria for nonlinear third order differential equations with quasiderivatives. Differential Equations and Dynamical Systems. 1995, roč. 3, č. 3, s. 251-268. ISSN 0971-3514. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. On the Structure of Solutions of a System of Three Differential Equations. Archivum Mathematicum. Brno: MU Brno, 1994, roč. 30, č. 2, s. 117-130. ISSN 0044-8753. info
 • BARTUŠEK, Miroslav a Zuzana DOŠLÁ. On Solutions of a Third Order Nonlinear Differential Equations. Nonlinear Analysis. 1994, roč. 23, č. 10, s. 1331-1343. ISSN 0362-546X. info
 • BARTUŠEK, Miroslav. Asymptotic Properties of Oscillatory Solutions of Differential Equations of the n-th Order. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 91 s. Folia F.S.N.Mas.Brun.,Mat.3. ISBN 80-210-0536-x. info

9. 11. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.