doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

docentka – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/222
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3742
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzikální chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 9. 2015
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Ab initio and semiempirical modelling of intermetallic phases
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. (VŠCHT Praha)
doc. Mgr. Miroslav Černý, Ph.D. (VUT Brno)
prof. Klaus Richter (Universität Wien)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda Prof. Dr. Lubomír Špaňhel (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
doc. Dr. Ing. Milan Šiňor (ČVUT v Praze)
RNDr. Milan Svoboda, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR Brno)
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. (STU Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.