doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

docentka – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/222
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3742
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
  Kotlářská 2, 61137 Brno

  e-mail: houserova@chemi.muni.cz
  tel: 420-549493742
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: docent, fyzikální chemie, "Ab initio and semiempirical modelling of intermetallic phases", Masarykova univerzita
 • 2006-2016: odborný asistent, Masarykova univerzita
 • 2003-2005: vědecký pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR
 • 1999-2002: Ph.D., fyzikální chemie, "First-principles studies of ordered structures in systems of transition metals", Masarykova univerzita v Brně
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
  C3420 Fyzikální chemie
  C6750 Materiálová chemie kovů
  C5300 Statistická termodynamika
  C5305 Computational Thermodynamics
  C5303 Pokročilé modelování pevných látek
  C9135 Pokročilé fyzikálně-chemické metody studia materiálů

 • Semináře:
  C3430 Fyzikální chemie - seminář

 • Praktika:
  C5160 Fyzikální chemie - praktikum
  C4680 Fyzikální chemie - laboratorní cvičení

 • Pedagogická činnost na zahraničních univerzitách:
  2014, 2015, 2016: Týdenní přednáškový pobyt v rámci programu SOCRATES+ na Faculty of Science and Technology, Aix-Marseille University, Francie, přednášky (Computational thermodynamics) a semináře (Application of CALPHAD method for calculations of phase diagrams and thermodynamic properties)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ab initio výpočty elektronové struktury a vlastností kovových a intermetalických fází; ab initio analýzy strukturních defektů; aplikace ab initio výsledků v termodynamickém modelování; semiempirické modelování termodynamických vlastností a fázových rovnovah vícesložkových soustav metodou CALPHAD

 • Udělené granty:
  řešitelka - Grantová agentura České republiky (106/03/P002, 106_07_1078, P108-10-1908)
  řešitelka - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (COST Projekt č. OC 164)
  spoluřešitelka - Grantová agentura České republiky (14-15576S)
Akademické stáže
 • 2012: Institute of Technology, Pedagogical University, Cracow, Poland, 1 týden
 • 2004: Faculty of Engineering, University of Leeds, Leeds, UK, 10 dní
 • 2000: Institute of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Vienna, Vienna, Austria, 3 měsíce
Vybrané publikace
 • MAZALOVÁ, Martina, Monika VŠIANSKÁ, Jana PAVLŮ a Mojmír ŠOB. A combined effect of vacancies and segregated impurities at grain boundaries in nickel. In XVI International Conference on Intergranular and Interphase Boundaries in Materials (IIB 2019). 2019. info
 • FRIÁK, Martin, Sabina OWEISOVÁ, Jana PAVLŮ, David HOLEC a Mojmír ŠOB. An ab initio study of thermodynamic and mechanical stability of Heusler-based Fe2AlCo polymorphs. Materials. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1543-1554. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/ma11091543. URL info
 • VŘEŠŤÁL, Jan, Jana PAVLŮ, Urszula WDOWIK a Mojmír ŠOB. Modelling of phase equilibria in the Hf-V system below room temperature. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy. 2017, roč. 53, č. 3, s. 239-247. ISSN 1450-5339. doi:10.2298/JMMB170704032V. URL info
 • KHAN, Atta Ullah, Pavel BROŽ, Milena PREMOVIC, Jana PAVLŮ, Jan VŘEŠŤÁL, Xin-Lin YAN, Daniele MACCIO, Adriana SACCONE, Gerald GIESTER a Peter Franz ROGL. The Ti-Mn system revisited: experimental investigation and thermodynamic modelling. Physical Chemistry Chemical Physics. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2016, roč. 18, č. 33, s. 23326-23339. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/c6cp04542a. URL info
 • PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Ab initio study of energetics and magnetism of sigma phase in Co-Mo and Fe-Mo systems. MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING. BRISTOL, UK: IOP PUBLISHING LTD, 2016, roč. 24, č. 2, s. nestránkováno, 20 s. ISSN 0965-0393. doi:10.1088/0965-0393/24/2/025009. URL info
 • PAVLŮ, Jana, Petr ŘEHÁK, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Combined quantum-mechanical and Calphad approach to description of heat capacity of pure elements below room temperature. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2015, roč. 51, December, s. 161-171. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2015.08.006. URL info
 • ŠTROF, Jan, Jana PAVLŮ, Urszula D. WDOWIK, Jiří BURŠÍK, Mojmír ŠOB a Jan VŘEŠŤÁL. Laves phase in the V-Zr system below room temperature: Stability analysis using ab initio results and phase diagram. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Oxford: Elsevier Science, 2014, roč. 44, March, s. 62-69. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2013.08.003. URL info
 • VŘEŠŤÁL, Jan, Jan ŠTROF a Jana PAVLŮ. Extension of SGTE data for pure elements to zero Kelvin temperature - A case study. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2012, roč. 37, Jun, s. 37-48. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2012.01.003. Full Text info
 • PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL, X.-Q. CHEN a Peter Franz ROGL. Thermodynamic modeling of Laves phases in the Ta-V system: Reassessment using first-principles results. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2011, roč. 35, č. 1, s. 103-108. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2010.12.002. info
 • MESCHEL, S.V., Jana PAVLŮ a P. NASH. The thermochemical behavior of some binary shape memory alloys by high temperature direct synthesis calorimetry. Journal of Alloys and Compounds. Elsevier, 2011, roč. 509, č. 17, s. 5256-5262. ISSN 0925-8388. doi:10.1016/j.jallcom.2011.01.152. info
 • PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Ab Initio Study of Formation Energy and Magnetism of Sigma Phase in Cr-Fe and Cr-Co Systems. Intermetallics. Netherlands: Elsevier, 2010, roč. 18, č. 2, s. 212-220. ISSN 0966-9795. info
 • PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Thermodynamic modeling of Laves phases in the Cr-Hf and Cr-Ti systems: Reassessment using first-principles results. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2010, roč. 34, č. 2, s. 215-221. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2010.03.003. info
 • PAVLŮ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Re-modeling of Laves phases in the Cr-Nb and Cr-Ta systems using first-principles results. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2009, roč. 33, č. 1, s. 179-186. ISSN 0364-5916. info
 • HOUSEROVÁ, Jana, Jan VŘEŠŤÁL a Mojmír ŠOB. Phase diagram calculations in the Co-Mo and Fe-Mo systems using first-principles results for the sigma phase. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2005, roč. 29, č. 2, s. 133-139. ISSN 0364-5916. info
 • HOUSEROVÁ, Jana, Martin FRIÁK, Mojmír ŠOB a Jan VŘEŠŤÁL. Ab initio calculations of lattice stability of sigma-phase and phase diagram in the Cr-Fe system. Computational Materials Science. Londýn: Elsevier, 2002, roč. 25, č. 4, s. 562-569. ISSN 0927-0256. info

11. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.