prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Katedra geografie


sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 4. 1999
Datum ukončení řízení 5. 3. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Dynamická a aplikovaná geoekologie
Oponenti habilitační práce RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. (Lesnická fakulta ČZU Praha)
doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (PřF UP Olomouc)
doc. RNDr. Vladimír Drgoňa, CSc. (PřF UKF Nitra)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 2. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Jozef Minár, CSc. (UKo - Prirodovecka fakulta)
Bohuslav Veverka, prof.Ing. DrSc. (ČVUT - Stavební fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2001
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 26. 5. 2014
Datum ukončení řízení 12. 11. 2014
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h.c. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK V Praze)
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (Ústav geoniky AV ČR Ostrava)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.