prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Katedra geografie


sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jaromír Kolejka 18.09.1954 Brno rozvedený dvě děti
Pracoviště
 • Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
  Poříčí 7, 60300 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent fyzické geografie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: docent fyzické geografie na PřF MU
 • 1994: technická ochrana životního prostředí na TU Dresden
 • 1984: geografie životního prostředí - CSc. na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
 • 1980: fyzická geografie - RNDr. na PřF UJEP v Brně
 • 1979: všeobecná geografie - p.g. na PřF UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2001+ docent na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU v Brně
 • 1999-2001 odborný asistent na Katedře geografie Pedagogické fakulty MU v Brně
 • 1995-1999 odborný asistent na Katedře chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU
 • 1991-1995 odborný asistent na Katedře životního prostředí Přírodovědecké fakulty MU v Brně
 • 1990-1991 samostatný vědecký pracovník GgÚ ČSAV
 • 1984-1990 vědecký pracovník GgÚ ČSAV
 • 1983-1984 vědecký asistent GgÚ ČSAV1
 • 1980-1983 interní aspirant Geografického ústavu ČSAV v Brně
Pedagogická činnost
 • Výuka:
 • Geologie a geomorfologie - přednáška
 • Geologie a geomorfologie - seminář
 • Paleogeografie - přednáška
 • Paleogeografie - seminář
 • Pedogeografie a biogeografie - přednáška
 • Pedogeografie a biogeografie - seminář
 • Nauka o krajině a životním prostředí - přednáška
 • Nauka o krajině a životním prostředí - seminář
 • Regionální geografie České republiky - přednáška
 • Regionální geografie České republiky - seminář
 • Terénní praxe z regionální geografie České republiky
 • Terénní praxe z regionální geografie zahraničních zemí
 • Zkušební komise na MU:
 • 2001+ člen komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru učitelství geografie na PdF MU
 • Diplomanti:
 • průběžně od 1991+
 • Doktorandi:
 • Ing. Jásim K. Shallal - Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně
 • Mgr. Pavel Vranka - Přírodovědecká fakulta MU, Brno
 • Ing. Daniel Marek - Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti výzkumu:
 • teoretická a aplikovaná krajinná ekologie
 • využití technologií GIS a DPZ v geoekologickém výzkumu a plánovací praxi v krajině
 • hodnocení životního prostředí
 • moderní technologie v geografickém vzdělávání
 • krajinářská kartografie
 • modelování v krajině
 • geografické aspekty přírodních a společenských rizik
 • Granty:
 • STRiM – Přeshraniční enviromentální problémy (INTERREG III, 2006-2008, Chania, Sarajevo, Sofija, München,…. spoluřešitel)
 • Summer School - Full integration of geodata in GIS (Socrates, 2005-2006, co. Unis Salzburg, Székésfehérvár, Krakow, Tartu, Thessaloniki, Girona, hlavní koordinátor projektu)
 • Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (VZ MŠMT ČR, 2005-2011, spoluřešitel, řešitel doc. M. Konečný GÚ PřF MU v Brně)
 • Laboratoř geoinformační vzdělanosti krajinářských a lesnických odborníků (FRVŠ, 2004, nositel)
 • Atlas krajiny ČR (VaV MŽP ČR, 2003-2007, spolunositel, nositel VUKOZ Průhonice, co. VUKOZ, UK, ČZU, ČGS, AOPK ČR, VÚV, UP)
 • EAPEA Energy (Česká energetická agentura, 2003, nositel)
 • Pohraniční obec – Grenzdorf (Česko-německý fond, 2002-2003, co. Universität Regensburg, Německo, nositel)
 • Digitální model krajiny – perspektivní nástroj věd o Zemi (GAČR, 2000-2002, co. Univerzita Karlova Praha, nositel)
 • Role GIS in Lifting Cloud Off Chernobyl (NATO, 2001-2002, co. Kanada, USA, Švédsko, Francie, Německo, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, nositel)
 • Ecological standardizing of soil erosion management using by geographic information systems and remote sensing (MŠMT ČR, 1996-97, co. Aristotle University of Thessaloniki, nositel)
 • Biodiversity Development Detection Using Remote Sensing for Nature Restoration in Nové Mlýny Reservoirs Area (WWF, Washington, 1993-94, nositel)
 • Knowledge based systems (Cheshire County Council, Anglie, 1991-93, co. University of Salford, spoluřešitel)
 • Principy a modely geoinformačního zabezpečení podniků rizikových výrob (GA ČSAV, 1990-92, nositel)
 • Monitoring a prognóza vývoje přírody po dlouhodobé dislokaci vojsk (GA ČSAV, 1990-92, nositel)
Akademické stáže
 • 1983-84 Institut geografii SO AV SSSR, Irkutsk
 • 1986 Martin-Luther-Universität, Halle/Saale
 • 1987, 1989 Institut für Bildverarbeitung und Computer Graphic, Graz
 • 1987, 1991, 1992, 1993 University of Salford
 • 1989 Institut za kosmičeski izsledvanja BAV, Sofija
 • 1990 Institut geofiziki AV USSR, Kijev
 • 1990-91 Universität Hannover
 • 1991 Academy of Finland, Institute of Remote Sensing, Esboo
 • 1992 Xinjiang Institute of Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqui
 • 1993 Energy, Mines and Resources Canada, Ottawa
 • 1993 University of Tennessee, Knoxville, USA
 • 1994, 1996, 1997, 2001, 2005, 2006 Aristotle University, Thessaloniki
 • 1994, 1996 Universitá degli Studi di Venezia
 • 1995 University of Pittsburgh, USA
 • 1996 Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitět, Petrohrad
 • 1998 Universität Regensburg
 • 1999, 2003 Moritz-Arndt-Universität, Greifswald
 • 2000 Freie Universität, Berlin (West)
 • 2001 Wroclawská univerzita, Wroclaw
 • 2001 University of Latvia, Riga
 • 2003, 2006 University of Szeged
 • 2003 University of Mongolia, Ulaabaatar
 • 2004 University of Tartu
 • 2004 Irkutskij gosudarstvennyj universitět, Irkutsk
 • 2005 Babes-Bolyai University, Cluj
 • 2005 Altajskij gosudarstvennyj universitět, Barnaul
Universitní aktivity
 • 2003-06 člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU
 • 2000+ člen Oborové rady doktorského studijního programu Biologie na PřF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1976+ člen České geografické společnosti
 • 1977+ člen National Geographic Society of USA
 • 1990-2001 člen komise pro CSc. v oboru regionální geografie
 • 2001+ člen Oborové rady doktorského studijního programu Hospodářská úprava lesa na LDF MZLU
 • 2002+ člen České společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země
 • 2002+ člen komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru hospodářská úprava lesa na LDF MZLU
 • 2003+ člen redakční rady Atlasu krajiny ČR
 • 2005+ člen komise pro magisterské zkoušky na Mediterranean Agronomic Institute of Chania
 • 2005+ člen Oborové rady doktorského studijního programu fyzická geografie a geoekologie na PřF UK v Praze
 • 2005+ člen komise pro doktorské zkoušky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
 • 2006+ člen Oborové rady doktorského studijního programu GIT v managementu krajiny na UP v Olomouci (v přípravě)
 • 2006+ člen Oborové rady doktorského studijního programu Aplikovaná geoinformatika na LDF MZLU v Brně
 • 2004+ externí učitel předmětu Digitální model krajiny na KGI UP v Olomouci
 • 2004+ externí učitel předmětu Dálkový průuzkum Země ve výzkumu krajiny na KGI UP v Olomouci
 • 2005+ externí učitel předmětu Landscape Modelling na Mediterranean Agronomic Institute of Chania
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1986+ člen výboru Jihomoravské pobočky pobočky České geografické společnosti
 • 1990-91 člen vědecké rady Geografického ústavu ČSAV v Brně
 • 1999-2002 zástupce šéfredaktora časopisu GEOinfo
 • 2002+ člen Hlavního výboru České geografické společnosti
 • 2002-2005 šéfredaktor časopisu Geodis News
 • 2002+ člen redakční rady časopisu Životné prostredie
 • 2002-2005 člen redakční rady časopisu Geoinformace
 • 2002+ člen redakční rady časopisu Computer Design
 • 2003-2005 odborný garant časopisu GEOinfo
 • 2006+ člen redakční rady časopisu Geographica technica
 • 2006+ předseda výboru Jihomoravské pobočky pobočky České geografické společnosti
 • 1987 člen přípravného výboru konference EURO-Carto VI, Brno
 • 2001 předseda přípravného výboru mezinárodní konference Role of GIS in Lifting the Cloud Off Chernobyl, Jalta a editor monografie
 • 2003 předseda přípravného výboru mezinárodního semináře ENERGY, Brno a editor sborníku
 • 2005 předseda přípravného výboru mezinárodního semináře Computers in Geography Education, Brno
 • 2006 člen vědeckého výboru konference Geographical Information systems, Cluj
Vybrané publikace
 • SILWAL, Thakur, Jaromír KOLEJKA, Bharat P. BHATTA, Santosh RAYAMAJHI, Ram P. SHARMA a Buddi S. POUDEL. When, where and whom: assessing wildlife attacks on people in Chitwan National Park, Nepal. Oryx. New York: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2017, roč. 51, č. 2, s. 370-377. ISSN 0030-6053. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0030605315001489. Full Text info
 • RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Kateřina BATELKOVÁ. Geocomputation and Spatial Modelling for Geographical Drought Risk Assessment: A Case Study of the Hustopeče Area, Czech Republic. Pure and Applied Geophysics. Basel: Springer International Publishing, 2017, roč. 174, č. 2, s. 661-678. ISSN 0033-4553. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00024-016-1296-x. info
 • TLAPÁKOVÁ, Lenka, Jiří ŽALOUDÍK a Jaromír KOLEJKA. Thematic survey of subsurface drainage systems in the Czech Republic. Journal of Maps. Kingston: School of Earth Sciences and Geography, Kingston University, 2017, roč. 13, č. 2, s. 55-65. ISSN 1744-5647. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17445647.2016.1259129. URL info
 • KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Kamenicko – ikonické modely odhalují nenápadnou realitu. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 51, č. 1, s. 28-31. ISSN 0044-4863. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Aleš RUDA. Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: Příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Česká geografická společnost, 2017, roč. 122, č. 3, s. 335-358. ISSN 1212-0014. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Předindustriální krajina jako kulturní dědictví: Malá Haná. In 25. středoevropská geografická konference. 2017. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Hana SVATOŇOVÁ. Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků. Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, roč. 10, č. 1, s. 5-17. ISSN 1337-6748. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Post-industrial landscape: Identification, typology and value. In Halada Ľuboš, Bača Andrej, Boltižiar Martin. Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. 1. vyd. Bratislava: Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2016, s. 75-82. ISBN 978-80-89325-28-3. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Identification of landslide sensitive areas for planning documents. Online. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, s. 506-513. ISBN 978-80-552-1574-7. Elektronický sborník info
 • BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Natural risks as limiting factors of rural development. Online. In Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová. Sustainability of rural areas in practice. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, s. 390-397. ISBN 978-80-552-1574-7. Elektronický sborník info
 • KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Výstraha před nebezpečím sesouvání na svazích. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 3, s. 136-140. ISSN 0044-4863. info
 • RAPANT, Petr, Jaromír KOLEJKA a Tomáš INSPEKTOR. Predikce rizika vzniku přívalové povodně s využitím dat meteorologických radarů. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 50, č. 3, s. 162-166. ISSN 0044-4863. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Hana SVOBODOVÁ. Geografické lokalizační prvky v novinových mapách předpovědi počasí. In Dubcova, A. Geografické Informácie 20(2). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 538-553. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2016.20.2.538-553. URL info
 • KOLEJKA, Jaromír. Chapter 10: International cultural heritage and its impact on present landscape of Czech republic: Importance of its educational application. In Salih Sahin, Przemyslaw Charzynski. Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe. 1. vyd. Ankara: Pagem Akademi, 2015, s. 133-148. The Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe. ISBN 978-605-318-095-1. info
 • RUDA, Aleš a Jaromír KOLEJKA. The Use of Real and Fictitious Surfaces for Territorial Distribution Assessment of Given Geographic Phenomenon. In Růžičková Kateřina, Inspektor Tomáš. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography - Surface Models for Geosciences. 1. vyd. Cham: Springer Switzerland, 2015, s. 189-203. ISBN 978-3-319-18406-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-18407-4_16. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography info
 • KOLEJKA, Jaromír. Na alasech Jakutska. Země a cesty. Brno: Zeměpisné sdružení, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 1-7. ISSN 1214-083X. info
 • RAPANT, Petr, Milan LÁZECKÝ, Jaromír KOLEJKA a Lucie ORLÍKOVÁ. Nonparametric Prediction of the Onset of Regional Floods: Floods in North-western Bohemia, Czech Republic, 2010. In 3rd International Conference on Water and Society. 1. vyd. Southampton: Wessex Institute of Technology, 2015, s. 111-122. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2495/WS150101. URL info
 • KOLEJKA, Jaromír, Wiesława ŹYSZKOWSKA, Kateřina BATELKOVÁ, Stanislaw CIOK, Sylwia DOŁZBŁAS, Karel KIRCHNER, Tomáš KREJČÍ, Andrzej RACZYK, Waldemar SPALLEK a Jana ZAPLETALOVÁ. Permeability of Czech-Polish border using by selected criteria. Geographia Technica. Cluj: CLUJ UNIVERSITY PRESS, 2015, roč. 10, č. 1, s. 51-65. ISSN 1842-5135. URL info
 • KOLEJKA, Jaromír, Petr RAPANT, Kateřina BATELKOVÁ a Karel KIRCHNER. Identification of Landslide Sensitive Areas for Planning Documents. In Sustainability of Rural Areas in Practive, Nitra, 3-4 December 2015. 2015. info
 • BATELKOVÁ, Kateřina, Jaromír KOLEJKA a Aleš RUDA. Natural Risks as Limiting Factors of Rural Development. In Sustainability of Rural Areas in Practice, Nitra, 3-4 December 2015. 2015. info
 • BREUER, Toni, Jaromír KOLEJKA, Daniel MAREK a Ekkehard WERNER. Konvergence kulturní krajiny u česko-bavorské hranice na Šumavě. In Tadeusz Siwek, Vít Jančák. 120 let České geografické společnosti. 1. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014, s. 298-299. ISBN 978-80-905642-1-3. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Konstrukce mapy přírodní krajiny v podmínkách nedostatku spolehlivých analytických podkladů. Kartografické listy. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2014, roč. 22, č. 1, s. 29-42. ISSN 1336-5274. URL info
 • KOLEJKA, Jaromír. Gol´fovoje pole kak načalo dal´nějšich izmeněnij sovremennogo kul´turnogo landšafta. Geografičeskij vestnik. Perm´: Permskij gosudarstvennyj nacional´nyj issledovatel´skij universitět, 2014, roč. 31, č. 4, s. 7-17. ISSN 2079-7877. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Digital landscape model and its utilization in primary and applied geographic research. Geographia Technica. Cluj: Cluj University Press, 2006, roč. 1, č. 1, s. 103-110. ISSN 1842-5135. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Jiri ZALOUDIK. Monitoring of Czech Landscape Development Using GIS and Remote Sensing. Geografie – Sborník ČGS. Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2006, roč. 111, č. 1, s. 70-81. ISSN 1212-0014. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Kulturní krajina v době globalizace. Sbližování krajin. Biologie, Chemie, Zeměpis. Praha: PN, 2006, roč. 15, č. 1, s. 49-52. ISSN 1210-3349. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Počítače v geografickém vzdělávání. Rozvoj podnětné geografie. Biologie, Chemie, Zeměpis. Praha: PN, 2006, roč. 15, č. 20, s. 96-98. ISSN 1210-3349. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Atlas krajiny České republiky vstupuje do druhé poloviny přípravného období. Geoinformace. Praha: Klaudyan Praha, 2006, roč. 3, č. 1, s. 42-44. ISSN 1214-2204. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Krizový management v geoinformatice. Computer Design. Praha: Computer Press, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 72-77. ISSN 1212-4389. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Krajina a průmysl. Životné prostredie. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2006, roč. 40, č. 4, s. 173-175. ISSN 0044-4863. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Rosicko-Oslavansko: Krajina ve spirále. Životné prostredie. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2006, roč. 40, č. 4, s. 187-194. ISSN 0044-4863. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Daniel MAREK. Sustainable land use convergence in border area in Central Europe. In Environmental Security and Sustainable Land Use – with special reference to Central Asia. 1. vyd. Dordrecht: Springer Verlag, 2006, s. 183-198. The NATO Programme for Security through Science. ISBN 1-4020-4492-5. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Zdeněk HOTAŘ. Geoinformation technology as a basic instrument for planning landscape revitalization after mining. In Conference Proceedings: The Extractive Industry and the Environment in Central Europe (EIECE 2006). 1. vyd. Brno: Těžební unie, 2006, s. 219-229. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK, David KÁŇA, Martin KLIMÁNEK a Vladislav NAVRÁTIL. Netradiční deriváty digitálního modelu terénu. Computer Design. Brno: Computer Press, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 75-77. ISSN 1212-4389. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Filip LANGAR, Daniel MAREK a Zuzana HUDEČKOVÁ. Tématická kartografická data česko-bavorského pomezí: sběr, interpretace, unifikace, integrace, vyhodnocení a vizualizace. In Mapa v informační společnosti. 1. vyd. Brno: Kartografická společnost ČR, 2005, s. 166-174. ISBN 80-7231-015-1. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Eduard HOFMANN. Geographical Fieldwork in forests. In Changing Horizons in Geography Education. 1. vyd. Liverpool: Hope University, 2005, s. 43-47. ISBN 83-7443-01. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Kulturní krajina v době globalizace. Námět (a důkazy) k zamyšlení. Biologie, Chemie, Zeměpis. Praha: PN, 2005, roč. 14, č. 5, s. 246-251. ISSN 1210-3349. info
 • ZALOUDIK, Jiri, M. SIMA a Jaromir KOLEJKA. Studium stavu a změn litorálních ploch. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2005, roč. 12, Ročen 2005, s. 58-61, 58-61. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Vladimir PLSEK. Vizualizace geografických dat a produktů a jejich zpracování ve fotorealistické podobě. IT InGIS. Brno: BB, 2005, roč. 2005, special 1, s. 22-25. ISSN 0862-996X. info
 • HOTAR, Zdenek a Jaromir KOLEJKA. Co přináší letecký laserscanning geoinformatice a praxi. IT InGIS. Brno: CCB, 2005, roč. 2005, Special 2, s. 19-21. ISSN 0862-996X. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Vladimir PLSEK. Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS. Computer Design. Praha: Computer Press, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 75-77. ISSN 1212-4389. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny, nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií. Geografie – Sborník ČGS. Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2005, roč. 110, č. 4, s. 286-299. ISSN 1212-0014. info
 • HOTAR, Zdenek, Milos JANKU a Jaromir KOLEJKA. Využití moderních laserových skenerů při určování kubatur prostorových těles. Minerální suroviny/Surowce mineralne. Brno: Těžební unie, 2005, roč. 15, č. 3, s. 32-35. ISSN 1212-7248. info
 • ČEPICKÝ, Jáchym, Martin KLIMÁNEK, Jaromír KOLEJKA, Tomáš MIKITA, Stanislav ŠUMBERA a Vladimír ŽIDEK. Tvorba digitálního modelu krajiny v oblasti jihomoravského luhu. In Říční krajina 3. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s. 46--57. ISBN 80-244-1162-8. info
 • HUDECKOVA, Zuzana, Jaromir KOLEJKA, Filip LANGAR a Daniel MAREK. Využití technologie GIS k obnově lesních geosystémů na nelesní půdě velkoplošných chráněných území. In Sborník Konference „Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor“. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Ceska zemedelska univerzita v Praze, 2004, s. 137-145. ISBN 80-213-1244-0. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Konvergence a divergence vývoje kulturní krajiny v česko-německém pomezí na Šumavě. Životné prostredie. Bratislava: Slovenska akademia vied, 2004, roč. 38, č. 2, s. 66-71. ISSN 0044-4863. info
 • KOLEJKA, Jaromir, Daniel MAREK a Marie NOVOTNA. Environmentálně adresný monitoring vývoje kulturní krajiny na česko-bavorském pomezí. In Sborník konference "Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - Seč 2004". 1. vyd. Praha: Help Service - Education, 2004, s. 20, 1 (+CD). info
 • HUDECKOVA, Zuzana, Jaromir KOLEJKA a Daniel MAREK. Vývojové trendy využití krajiny na česko-bavorském pomezí. GeoInfo. Praha: Computer Press, 2004, roč. 11, Rocenka 04, s. 64-66. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Sledování vývojových trendů kulturní krajiny v GIS. Computer Design. Praha: Computer Press, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 57-59. ISSN 1212-4389. info
 • KOLEJKA, Jaromír, D. STRNAD, Ivo TÁBOR a Vít VOŽENÍLEK. Geoinformační projekt pro širokou veřejnost. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2004, roč. 11, Rocen. 04, s. 69-71. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej. Geografie – Sborník ČGS. Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2004, roč. 109, č. 3, s. 266-268. ISSN 1212-0014. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Daniel MAREK. Identifikace vývojových trendů využití krajiny v odlišných typech přírodního prostředí. Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2004, roč. 2004, č. 8, s. 127-135. ISSN 80-8050-784-8. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Aktuální změny v portugalském lesnictví. Lesnická práce. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2004, roč. 83, č. 10, s. 22-23. ISSN 0322-9254. info
 • KOLEJKA, Jaromír a (EDIT.). Theme „Energy“ in Primary School Environmental Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 76 s. Geografie 15. ISBN 80-210-3208-1. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Multidimensional Digital Modelling in Present Czech Geography. In Czech Geography at the Dawn of the Millenium. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, 2004, s. 363-374. ISBN 80-244-0858-9. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Geomorfologický vývoj jihomoravských niv. 1. vyd. Břeclav: Moraviapress, 2004, s. 21-28. ISBN 80-86181-68-5. info
 • KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK a Jan POKORNY. Digitální model krajiny ve 4D kartografii. In 15. Kartografická konferencia „Geoinformatizácia kartografie“. 1. vyd. Zvolen: Technicka univerzita vo Zvolene, 2003, s. 173-178. ISBN 80-89060-04-8. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny, šance pro geografii? Spisy Zeměpisného sdružení. Brno: Zemepisne sdruzeni, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 1-4. ISSN 1214-0848. info
 • KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK, Ludek SEFRNA a Jan POKORNY. Digitální model krajiny v zemědělských a lesnických aplikacích. In Sborník IX. konference Seč 2003 „Informační systémy v zemědělství a lesnictví“. 1. vyd. Benesov: Help Service - Education, 2003, s. 52-53. info
 • KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK, Jan POKORNY, Hana SVATONOVA, Ludek SEFRNA, Vit VILIMEK a Pavel VRANKA. Nový nástroj pro územní management, digitální model krajiny. In Sborník referátů konference „GIS Seč 2003 – GIS ve veřejné správě“. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2003, s. 39-40. ISBN 80-86143-26-0. info
 • KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK a Jan POKORNY. Využití digitálního modelu krajiny v managementu území. In Geografie 15. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 302-307. ISBN 80-210-3759-8. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny. Computer Design. Praha: Computer Press, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 36-39. ISSN 1212-4389. info
 • KOLEJKA, Jaromir, Vladimir PLSEK a Jan POKORNY. Digital Landscape Model, an integrated tool for area management. In Proceedings The 3rd International Symposium on Digital Earth Digital Earth, Information Resources for Global Sustainability. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 155-165. ISBN 80-210-3223-5. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Modely říční krajiny. In Sborník příspěvků konference „Říční krajina“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. 187-194. ISBN 80-244-0751-5. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Geoinformační systémy v aktivním managementu životního prostředí: data a možnosti hodnocení a modelování rizik. Životné prostredie. Bratislava: Slovenska akademia vied, 2003, roč. 37, č. 1, s. 19-24. ISSN 0044-4863. info
 • LANGAR, Filip, Vladimir ZIDEK, Petr CHALUPA a Jaromir KOLEJKA. Zalesňujeme pomocí GIS. Computer Design. Praha: Computer Press, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 58-60, 4 s. ISSN 1212-4389. info
 • LANGAR, Filip, Jaromir KOLEJKA, Ilona OSTRIZKOVA, Jelena VITASKOVA a Vladimir ZIDEK. Využití geoinformačních technologií v lokaci a relokaci lesa v příhraničním území. In Sborník referátů konference „GIS Seč 2003 – GIS ve veřejné správě“,. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2003, s. 45-46. ISBN 80-86143-26-0. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Geoekologická aspekty zmírňování povodňových škod. Geografie – Sborník ČGS. Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2003, roč. 108, č. 1, s. 1-13. ISSN 1212-0014. info
 • HOTAR, Zdenek, Jaromir KOLEJKA, Karel SUKUP a Renata SRAMKOVA. Kontinuálna farebná ortofotomapa Českej republiky a Slovenskej republiky pred dokončením. In 15. Kartografická konferencia „Geoinformatizácia kartografie“. 1. vyd. Zvolen: Technicka univerzita vo Zvolene, 2003, s. 143-148. ISBN 80-89060-04-8. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Identifikace změn krajiny podle družicového ortofota. Computer Design. Praha: Computer Design, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 36-39. ISSN 1212-4389. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2003, roč. 108, č. 1, s. 92-93. ISSN 1212-001. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Czech experience with land use and land cover change research. In Land Use/Land Cover Changes in the Period of Globalization. Proceedings of the IGU-LUCC International Conference,. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 144-152. info
 • KOLEJKA, Jaromir. GIS as powerful tool for landscape planning. Acta Univ. Palacki Olomouc. Fac. Rer. Nat., Geographica. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2002, roč. 2002, č. 37, s. 31-42. ISSN 0231-9365. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Integracja warstw i zjawisk w systemach informacji geograficznej. In PAWLAK, W. Šwiat mapy – šwiat na mapie. Glówne problemy wspólczesnej kartografii. 2002. vyd. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 2002, s. 94-107. ISBN 83-915878-0-0. info
 • KOLEJKA, Jaromir. K možnému poučení z výstavby regionálních geoinformačních systémů. Sběr a formální integrace dat nestačí. In Sborník konference „GIS Seč 2002 – GIS ve veřejné správě“. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2002, s. 22+CD, 5 s. ISBN 80-86143-23-6. info
 • KONVIČKA, Miloslav, (et al.) A KOLEKTIV a Jaromír) (KOLEJKA. Město a povodeň. Strategie rozvoje měst po povodních. 1. vyd. Brno: Era Group, 2002, 219 s. Město a povodeň. ISBN 80-86517-38-1. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Zdeněk LIPSKÝ a Jan POKORNÝ. Ráz krajiny: Regionalizácia Českej republiky do typov súčasnej krajiny. Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002, roč. 2002, č. 7, s. 298-304. ISSN 80-8050-542-X. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní. Sborník České geografické společnosti. Praha: Ceska geograficka spolecnost, 2001, roč. 106, č. 2, s. 65-73. ISSN 1210-115X. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Ladislav PLÁNKA a Jiří TRNKA. Rádiem řízené modely snímkují naši krajinu. GeoInfo. Praha: Computer Press, 2001, roč. 8, č. 3, s. 41-45. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Jiný pohled na modely. DMK - Integrovaný databázový nástroj. GeoInfo. Praha: Computer Press, 2001, roč. 8, č. 4, s. 7-9. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Digitální model krajiny jako perspektivní nástroj aplikované geografie. Geografie. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 2001, č. 13, s. 313-319. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Mapujeme krajinu. Biologie, chemie, zeměpis. Praha: PN, 2001, roč. 10, č. 4, s. 192-201. ISSN 1210-3349. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Jan POKORNÝ. Ekologická stabilizace krajiny v záplavovém území pomocí GIS. Příklad zázemí města Kroměříže. GeoInfo. Praha: Computer Press, 2001, roč. 8, č. 2, s. 24-28. ISSN 1212-4311. info
 • VRANKA, Pavel a Jaromír KOLEJKA. GIS povodí Harasky v prostředí AutoCAD Map 2000. 1. vyd. Brno: Česká škola, 2000. Autodesk Academia. URL http://www.ceskaskola.cz/A-Academia/Projects/5/ info
 • KOLEJKA, Jaromir a Ioannis MANAKOS. Eroze půdy hrozí. Jak identifikovat a kvantifikovat škody pomocí DPZ a GIS. GeoInfo. Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 1, s. 12-15. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir, Zdenek LIPSKY a Jan POKORNY. Ráz krajiny České republiky. GIS a DPZ pomáhají v jeho identifikaci a hodnocení. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 2, s. 24-28. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Nezbytnost logické integrace prostorových dat v GISech. In Geoinformační systémy a jejich využití v AČR. 1. vyd. Brno: Vojenska akademie, 2000, s. 111-122. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Krajinné plánování a GIS. Příprava podkladů pro územní plán obce. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 3, s. 12-16. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Jan POKORNY. Využití GIS při projektování územních systémů ekologické stability. In Sborník referátů konference GIS Seč 2000. 1. vyd. Litomysl: Invence, 2000, s. 255-265. ISBN 1211-7439. info
 • SKROTT, Ondrej a Jaromir KOLEJKA. Kam s odpadem? Úkol pro GIS. Vyhledávání skládkových lokalit pomocí geoinformačních technologií. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 4, s. 32-34. ISSN 1212-4311. info
 • PELIKANOVA, Denisa a Jaromir KOLEJKA. Digitální model krajiny a jeho využití k identifikaci erozních rizik v povodí. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 5, s. 11-14. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Ivo STEJSKAL. Netradiční využití šikmých leteckých snímků. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 5, s. 39-42. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Jak dál v integraci dat o přírodě? Renesance geografických znalostí. Geoinfo. Praha: Computer Press, 2000, roč. 7, č. 6, s. 8-12. ISSN 1212-4311. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Integrace prostorových dat – nový úkol geografického vzdělávání. In XVIII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyskov: Vysoka vojenska skola pozemniho vojska, 2000, s. 149-155. ISBN 80-7231-059-3. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Robert KOSTKA. Permafrost- und Frostbodenstudien im Putorana Plateau, Tajmir, Nordsibirien. Salzburger Geographische Arbeiten. Salzburg: University of Salzburg, 2000, roč. 2000, č. 36, s. 159-173, 14 s. info
 • KOLEJKA, Jaromir a Jan POKORNY. Krajinné plánování a prognózování pomocí technologie GIS. Geographical Studies. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa, 2000, roč. 2000, č. 7, s. 425-438. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Jan POKORNÝ. Využití integrovaných digitálních dat v územním plánování na bázi krajinného potenciálu. In Integrace prostorových dat - Olomouc '99. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1999, s. 51-61. ISBN 80-244-0003-0. info
 • KOLEJKA, J. Geoekologické aspekty rozvoje měst po povodni. 1. vyd. Brno: MU a GEOTEST, 1999, 30 s. Niva z multidisciplinárního pohledu III. info
 • JURNEČKOVÁ, Romana a Jaromir KOLEJKA. Hodnocení ekologické stability nivy Svratky mezi Brnem a Novomlýnskými nádržemi v historické retrospektivě. In Niva z multidisiplinárního pohledu III. 1. vyd. Brno: MU a GEOTEST, 1999, 12 s. info
 • JURNEČKOVÁ, R. a J. KOLEJKA. Historický vývoj ekologické stability krajiny v nivě Svratky mezi Brnem a Novomlýnskými nádržemi. 1. vyd. Brno: Geografie XI, 1999, 14 s. ISBN 80-210-2138-1. info
 • KOLEJKA, Jaromir. Česká geoekologie v meziválečném období. Geografie. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 1999, č. 11, s. 133-136. ISSN 80-210-2138-1. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Zdeněk LIPSKÝ. Mapy současné krajiny. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 1999, roč. 104, č. 3, s. 161-175. ISSN 1210-115X. info
 • KOLEJKA, Jaromír. Krajinnné mapy a jejich klasifikace. Geodetický a kartografický obzor. Praha: ČKS, 1999, roč. 45/87, č. 12, s. 273-278. ISSN 0016-7096. info
 • KOLEJKA, Jaromír a Jan POKORNÝ. ÚSES jako příklad účelového využití prostorových dat. In Integrace prostorových dat – Olomouc ‘99. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 1999, s. 14-27. ISBN 80-244-0003-0. info
 • KŘÍŽ, Hubert a Jaromír KOLEJKA. Vliv geografických podmínek na vznik extrémních hydrologických jevů v povodích. In Extrémní hydrologické jevy v povodích. Workshop´99. 1. vyd. Praha: ČVUT/ČVTS, 1999, s. 239-248. info

25. 1. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.