doc. John Denis Bourke, PhD

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02014d
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6167
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení John Denis Bourke
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 2. 2021
Datum ukončení řízení 1. 7. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Categorical structures for higher-dimensional universal algebra
Oponenti habilitační práce Prof. Ross Street (Macquarie University, Sydney)
Nicola Gambino, PhD (University Leeds, Leeds, UK)
Emily Riehl, PhD (Johns Hopkins University, Baltimore)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Jan Paseka, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. (MFF UK Praha)
Prof. Maria Manuel Clementino, PhD (University of Coimbra, Portugalsko)
Prof. Walter Tholen, PhD. (York University, Toronto, Kanada)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.