prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

profesor – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/328
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5637
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 10. 2006
Datum ukončení řízení 1. 4. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Význam chemického modelu v analytické chemii
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Pavel Matějka, Dr. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. (CHF VUT Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 2. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (PřF UK Praha)
prof. Ing. Vratislav Chromý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (UPA Pardubice)
prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc. (FCHT UPA Pardubice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 2. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 10. 2016
Datum ukončení řízení 13. 12. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové)
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka (VŠCHT Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.