doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/02003
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4600
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 3. 2011
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Peter Holec, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. (Geologický ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Peter Holec, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. RNDr. Jozef Klembara, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.