doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/02003
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4600
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Martin Ivanov
 • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., narozen 24. srpna 1969 v Brně
Pracoviště
 • Ústav geologických věd PřF Masarykovy univerzity
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: doc., Geologie, PřF MU, Brno; habilitační práce "Vývoj společenstev šupinatých (Diapsida: Squamata) v neogénu a kvartéru střední Evropy"
 • 1997: Dr., Geologické vědy se zaměřeními, PřF MU, Brno; disertační práce "Hadi evropského kenozoika"
 • 1993: Mgr., Základní a ložisková geologie, paleontologie, PřF MU Brno; disertační práce "Plazi pleistocenních lokalit na Moravě"
Přehled zaměstnání
 • 2017 - : Ústav geologických věd Př.F. MU, zástupce ředitele
 • 2011 - : Ústav geologických věd Př.F. MU, docent
 • 2004 - 2011: Ústav geologických věd Př.F. MU, odborný asistent
 • 2000 - 2004: Zástupce vedoucího Geologicko-paleontologického oddělení MZM v Brně
 • 1999 - 2004: Geologicko-paleontologické oddělení MZM v Brně, kurátor sbírek
 • 1997 - 1999: civilní služba
Pedagogická činnost
 • Kvartérní geologie
 • Pedologie
 • Přehled vývojových teorií
 • Geologický seminář
 • Kurz Geovědní dokumentace území
 • Základy osteologie plazů
 • Holocén
 • Aplikovaná osteologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1) studium obecných otázek evoluce obratlovců; 2) srovnávací osteologie recentních a fosilních obojživelníků a plazů; 3) studium fylogenetického vývoje šupinatých; 3) evoluce společenstev kenozoických obojživelníků a plazů z různých regionů Evropy v kontextu s vývojem paleoprostředí; 4) výzkum paleobiogeografického a paleoklimatického vývoje v kenozoiku střední Evropy
Akademické stáže
 • 1993-2008 – 1-2 týdenní stáže Německo, Polsko, Francie, Holandsko, Rakousko 1993 - Belgie (5 týdnů) - praktický kurs kvartérní geologie a paleontologie, získána atestace university v Liége - kurs ukončen prací „Rapport de stage paleontologie - Belle Roche 1993“ 2003 – USA, Florida Museum of Natural History, Gainesville 2005 – Francie, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris 2008 – Velká Británie, British Museum of Natural History, London
Mimouniversitní aktivity
 • předseda České geologické společnosti 2013-2015
 • předseda brněnské pobočky ČGSpol. od r. 2002 dosud
 • člen výkonného výboru AEGS (Association of European Geological Societies) za ČR v letech 2005-2010
 • člen redakční rady časopisu Fossil Imprint od r. 2015
 • člen redakční rady časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae od r. 1999
 • člen redakční rady časopisu Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku od r. 2006
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997: Cena rektora Masarykovy univerzity

18. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.