Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 1. 2005
Datum ukončení řízení 1. 12. 2005
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Tomáš Pačes, CSc. (Česká geologická služba Praha)
doc. RNDr. Martin Mihajlevič, CSc. (UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (Geologický ústav AV ČR Praha)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Pavel Müller, CSc. (Česká geologická služba Praha)
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (PřF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.