prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

profesor – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02023
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7060
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 13. 3. 2000
Datum ukončení řízení 1. 4. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 10. 2000
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF KU Praha)
prof. RNDr.Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)
prof. Dr. Peter Michor (Institut für Mathematik Wien)
doc. RNDr. Olga Krupková, DrSc. (Matematický ústav SU Opava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 10. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 10. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.