Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Ústav matematiky a statistikyPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Ředitel ústavu
telefon 549 49 1480

Členství v akademických orgánech

Oborová komise Teoretická fyzika a astrofyzika, Geometrie, topologie a globální analýza
Oborová rada Matematika (čtyřleté), Matematika a statistika, Mathematics and Statistics
Programová rada Matematika (bakalářské studium), Matematika (magisterské navazující studium), Aplikovaná matematika (magisterské navazující studium), Matematika (bakalářské studium), Matematika (bakalářské studium), Finanční a pojistná matematika (bakalářské studium), Statistika a analýza dat (bakalářské studium), Modelování a výpočty (bakalářské studium), Obecná matematika (bakalářské studium), Diferenciální rovnice a jejich aplikace (magisterské navazující studium), Modelování a výpočty (magisterské navazující studium), Finanční a pojistná matematika (magisterské navazující studium), Statistika a analýza dat (magisterské navazující studium), Aplikovaná matematika (magisterské navazující studium), Aplikovaná matematika (magisterské navazující studium), Matematika (magisterské navazující studium)
Rozšířené kolegium děkana Přírodovědecká fakulta
Vědecká rada Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav matematiky a statistikyPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Profesor
kancelář pav. 08/02023Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon 549 49 7060
e-mail
www http://www.math.muni.cz/~slovak

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1424
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.