prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium Přírodovědecké fakulty


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/421
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3194
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 5. 2005
Datum ukončení řízení 1. 2. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Moderní poznatky ekotoxikologie persistentních organických polutantů a aplikace pro hodnocení rizik
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR Č.Budějovice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
doc. RNDr. Karol Mičieta,Csc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Chemie životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2011
Datum ukončení řízení 11. 6. 2013
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2012
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc. (Komenského univerzita Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 12. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.