prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium Přírodovědecké fakulty


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/421
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3194
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Luděk Bláha, nar. 26.10.1972 v Novém Městě na Moravě, ženatý, tři děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX
  Kamenice 5, 625 00 Brno, CZ
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991: SŠ - Gymnázium Blansko - specializace: výpočetní technika
 • 1996: VŠ - Magistr Obecná biologie, mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno
  Diplomová práce "Aplikační využití bakteriálního bioluminiscenčního testu toxicity"
 • 1999: PhD - Chemie životního prostředí, PřF MU
  Dizertace "Toxiny sinic vodního květu"
 • 2005: Habilitace - Chemie životního prostředí, PřF MU, Brno
 • 2013: Profesor - Chemie životního prostředí, PřF MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1999 - Masarykova univerzita, Brno
 • 1999-2002 - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (část. úvazek)
 • 2000-2010 - Botanický ústav AVČR (část. úvazek)
 • 2004-2006 - Michigan State University, MI, USA, 20 měsíců
Pedagogická činnost
 • Semestrální přednášky na MU
  Obecná ekotoxikologie (2+1 hod týdně)
  Správná laboratorní praxe (1 hod týdně)
  Ecotoxicology (2 hod týdně)
  Biomarkers and toxicity mechanisms (2 hod týdně)
 • Semestrální přednášky na PřF UK a Univerzitě Pardubice - Ekotoxikologie
 • Vedení studentů
  školitel PhD - 14 úspěšně obhájených doktorských prací
  vedoucí Mgr a Bc prací - 21 úspěšně obhájených BP a DP prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná témata:
  Environmentální toxikologie organických látek
  Mechanistická toxikologie a ekotoxikologie, biomarkery účinků
  Trofizace vod, vodní květy toxických sinic
  Biotesty ve vodní ekotoxikologii
 • Výzkumné projekty - 12x hlavní řešitel, 8x co-PI, 15x partner (včetně mezinárodních EU FP6, FP7, H2020, US NIH)
 • Hlavní projekty z posledních let (výběr, řešitel na MU):
  2020-2024 H2020 MSCA ITN - PRORISK (koordinátor)
  2017-2022 H2020 HBM4EU project (WP leader)
  2015-2017 GACR (National Science Foundation) - Hepatic toxicity mechanisms of cyanotoxins
  2017-2019 EU H2020 MSC - Obesogens
  2014-2016 JmK/EU H2020 supported SoMoPro - WaterChem
  2012-2016 EU COST - CYANOCOST (vice-chair)
  2009-2013 EU 7th FWP - AQUAREHAB (WP leader)
  2016-2019 MPO Trio - Functional polymers for nanofiltration
 • Rozvojové a infrastrukturní projekty: MŠMT VZ INCHEMBIOL (PI), OPVK RECETOX-Networking (PI), OP VaVpI CETOCOEN (WP leader)
Akademické stáže
 • 2003 Německo (Hamburg University), 2 měsíce
 • 1999 Velká Británie (University of Dundee, Skotsko), 1 měsíc
 • 1998 Canada (National Water Research Institute, Burlington, Ontario), 3 měsíce
Univerzitní aktivity
 • Proděkan pro výzkum a PhD studia (od 2018)
 • Předseda oborové rady DSP - Životní prostředí a zdraví
Mimouniverzitní aktivity
 • Akademické a expertní funkce:
  Člen vědecké rady AF MENDELU, FROV JU
  Předseda panelu GAČR P503 a hodnotících panelů pro VaV úřadu vlády ČR
  Člen oborových rad doktorského studia na VU Brno, Univerzitě Pardubice a FROV JU
 • Environmentální legislativa a harmonizace:
  Evropská léková agentura (EMA) - člen panelu Environmental risks of veterinary pharmaceuticals (EMA ERAWP)
  EC Joint Research Centre - Science and Policy advisor (Waste waters and effluents, sludge and composts)
  SZÚ - organizace mezilaboratorních zkoušek (analýzy microcystinů)
  SZÚ/MŽP - vyhláška o kvalitě pitné vody (implementace parametru toxiny sinic - microcystin)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena AV ČR pro nejlepší mladé vědce (2007 - Ecotoxicita sinic)
 • Ocenění vedených studentů - 11x (Brno PhD talent, nejlepší prezentace na konferencích, ceny děkana a rektora)
 • Editor - Environmental Science and Pollution Research
  Členství v radách časopisů - Environmental Sciences Europe, Chemosphere, Environmental Toxicology and Chemistry
 • Organizace a předsednictví mezinárodních konferencí - 6x (SETAC Europe 2004, 2006, 2010; RESLIM 2006, CYANOCOST 2014 a 2016)
 • Zvané přednášky na mezinárodních konferencích - 11x (např. SETAC Europe 2005, European Conference of Oncology Pharmacy 2008, International Association for Cyanophyte Research 2010, International Water and Health Congress 2017)
Vybrané publikace (130 článků na WOS / 3300 citací)
 • ROZMÁNKOVÁ, Eliška, Marek PÍPAL, Lucie BLÁHOVÁ, Naveen NJATTUVETTY CHANDRAN, Benedicte MORIN, Patrice GONZALEZ a Luděk BLÁHA. Environmentally relevant mixture of S-metolachlor and its two metabolites affects thyroid metabolism in zebrafish embryos. Aquatic toxicology. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020, roč. 221, April 2020, s. 1-10. ISSN 0166-445X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105444. URL info
 • MOOSOVÁ, Zdena, Pavel HROUZEK, Aleksandra KAPUSCIK, Luděk BLÁHA a Ondřej ADAMOVSKÝ. Immunomodulatory effects of selected cyanobacterial peptides in vitro. Toxicon. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 149, July, s. 20-25. ISSN 0041-0101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2018.04.031. URL info
 • TOUŠOVÁ, Zuzana, Jean FROMENT, Peter OSWALD, Jaroslav SLOBODNÍK, Klára HILSCHEROVÁ, Kevin V. THOMAS, Knut Erik TOLLEFSEN, Malcolm REID, Katherine LANGFORD a Luděk BLÁHA. Identification of algal growth inhibitors in treated waste water using effect-directed analysis based on non-target screening techniques. Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2018, roč. 358, September, s. 494-502. ISSN 0304-3894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.05.031. URL info
 • NJATTUVETTY CHANDRAN, Naveen, Dana FOJTOVÁ, Lucie BLÁHOVÁ, Eliška ROZMÁNKOVÁ a Luděk BLÁHA. Acute and (sub)chronic toxicity of the neonicotinoid imidacloprid on Chironomus riparius. Chemosphere. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 209, October, s. 568-577. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.06.102. URL info
 • BASU, Amrita, Aneta DYDOWICZOVÁ, Lucie ČTVERÁČKOVÁ, Libor JAŠA, James E. TROSKO, Luděk BLÁHA a Pavel BABICA. Assessment of Hepatotoxic Potential of Cyanobacterial Toxins Using 3D In Vitro Model of Adult Human Liver Stem Cells. ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2018, roč. 52, č. 17, s. 10078-10088. ISSN 0013-936X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.8b02291. URL info
 • MANTZOUKI, Evanthia, James CAMPBELL, Emiel VAN LOON, Petra VISSER, Iosif KONSTANTINOU, Maria ANTONIOU, Gregory GIULIANI, Danielle MACHADO-VIEIRA, Alinne Gurjao DE OLIVEIRA, Dubravka Spoljaric MARONIC, Filip STEVIC, Tanja Zuna PFEIFFER, Itana Bokan VUCELIC, Petar ZUTINIC, Marija Gligora UDOVIC, Andelka PLENKOVIC-MORAJ, Nikoletta TSIARTA, Luděk BLÁHA, Rodan GERIŠ, Markéta FRÁNKOVÁ, Kirsten Seestern CHRISTOFFERSEN, Trine Perlt WARMING, Tonu FELDMANN, Alo LAAS, Kristel PANKSEP, Lea TUVIKENE, Kersti KANGRO, Kerstin HAGGQVIST, Pauliina SALMI, Lauri ARVOLA, Jutta FASTNER, Dietmar STRAILE, Karl-Otto ROTHHAUPT, Jeremy FONVIELLE, Hans-Peter GROSSART, Christos AVAGIANOS, Triantafyllos KALOUDIS, Theodoros TRIANTIS, Sevasti-Kiriaki ZERVOU, Anastasia HISKIA, Spyros GKELIS, Manthos PANOU, Valerie MCCARTHY, Victor C. PERELLO, Ulrike OBERTEGGER, Adriano BOSCAINI, Giovanna FLAIM, Nico SALMASO, Leonardo CERASINO, Judita KOREIVIENE, Jurate KAROSIENE, Jurate KASPEROVICIENE, Ksenija SAVADOVA, Irma VITONYTE, Sigrid HAANDE, Birger SKJELBRED, Magdalena GRABOWSKA, Maciej KARPOWICZ, Damian CHMURA, Lidia NAWROCKA, Justyna KOBOS, Hanna MAZUR-MARZEC, Pablo ALCARAZ-PARRAGA, Elzbieta WILK-WOZNIAK, Wojciech KRZTON, Edward WALUSIAK, Ilona GAGALA, Joana MANKIEWICZ-BOCZEK, Magdalena TOPOROWSKA, Barbara PAWLIK-SKOWRONSKA, Michal NIEDZWIECKI, Wojciech PECZULA, Agnieszka NAPIORKOWSKA-KRZEBIETKE, Julita DUNALSKA, Justyna SIENSKA, Daniel SZYMANSKI, Marek KRUK, Agnieszka BUDZYNSKA, Ryszard GOLDYN, Anna KOZAK, Joanna ROSINSKA, Elzbieta SZELAG-WASIELEWSKA, Piotr DOMEK, Natalia JAKUBOWSKA-KREPSKA, Kinga KWASIŹUR, Beata MESSYASZ, Aleksandra PELECHATA, Mariusz PELECHATY, Mikolaj KOKOCINSKI, Beata MADRECKA, Iwona KOSTRZEWSKA-SZLAKOWSKA, Magdalena FRAK, Agnieszka BANKOWSKA-SOBCZAK, Michal WASILEWICZ, Agnieszka OCHOCKA, Agnieszka PASZTALENIEC, Iwona JASSER, Ana M. ANTAO-GERALDES, Manel LEIRA, Armand HERNANDEZ, Vitor VASCONCELOS, Joao MORAIS, Micaela VALE, Pedro M. RAPOSEIRO, Vitor GONCALVES, Boris ALEKSOVSKI, Svetislav KRSTIC, Hana NEMOVA, Iveta DRASTICHOVA, Lucia CHOMOVA, Spela REMEC-REKAR, Tina ELERSEK, Jordi DELGADO-MARTIN, David GARCIA, Jose Luis CEREIJO, Joan GOMA, Mari Carmen TRAPOTE, Teresa VEGAS-VILARRUBIA, Biel OBRADOR, Ana GARCIA-MURCIA, Monserrat REAL, Elvira ROMANS, Jordi NOGUERO-RIBES, David Parreno DUQUE, Elisabeth FERNANDEZ-MORAN, Barbara UBEDA, Jose Angel GALVEZ, Rafael MARCE, Nuria CATALAN, Carmen PEREZ-MARTINEZ, Eloisa RAMOS-RODRIGUEZ, Carmen CILLERO-CASTRO, Enrique MORENO-OSTOS, Jose Maria BLANCO, Valeriano RODRIGUEZ, Jorge Juan MONTES-PEREZ, Roberto L. PALOMINO, Estela RODRIGUEZ-PEREZ, Rafael CARBALLEIRA, Antonio CAMACHO, Antonio PICAZO, Carlos ROCHERA, Anna C. SANTAMANS, Carmen FERRIOL, Susana ROMO, Juan Miguel SORIA, Lars-Anders HANSSON, Pablo URRUTIA-CORDERO, Arda OZEN, Andrea G. BRAVO, Moritz BUCK, William COLOM-MONTERO, Kristiina MUSTONEN, Don PIERSON, Yang YANG, Jolanda M. H. VERSPAGEN, Lisette N. DE SENERPONT DOMIS, Laura SEELEN, Sven TEURLINCX, Yvon VERSTIJNEN, Miquel LURLING, Valentini MALIAKA, Elisabeth J. FAASSEN, Delphine LATOUR, Cayelan C. CAREY, Hans W. PAERL, Andrea TOROKNE, Tunay KARAN, Nilsun DEMIR, Meryem BEKLIOGLU, Nur FILIZ, Eti E. LEVI, Ugur ISKIN, Gizem BEZIRCI, Ulku Nihan TAVSANOGLU, Kemal CELIK, Koray OZHAN, Nusret KARAKAYA, Mehmet Ali Turan KOCER, Mete YILMAZ, Faruk MARASLIOGLU, Ozden FAKIOGLU, Elif Neyran SOYLU, Meral Apaydin YAGCI, Sakir CINAR, Kadir CAPKIN, Abdulkadir YAGCI, Mehmet CESUR, Fuat BILGIN, Cafer BULUT, Rahmi UYSAL, Latife KOKER, Reyhan AKCAALAN, Meric ALBAY, Mehmet Tahir ALP, Korhan OZKAN, Tugba Ongun SEVINDIK, Hatice TUNCA, Burcin ONEM, Jessica RICHARDSON, Christine EDWARDS, Victoria BERGKEMPER, Sarah O LEARY, Eilish BEIRNE, Hannah CROMIE a Bastiaan W. IBELINGS. Data Descriptor: A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. SCIENTIFIC DATA. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2018, roč. 5, October, s. 1-13. ISSN 2052-4463. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/sdata.2018.226. URL info
 • MIKULA, Přemysl, Marie MLNAŘÍKOVÁ, Haruko TAKAHASHI, Pavel BABICA, Kenichi KURODA, Luděk BLÁHA a Iva SOVADINOVÁ. Branched Poly(ethylene imine)s as Anti-algal and Anti-cyanobacterial Agents with Selective Flocculation Behavior to Cyanobacteria over Algae. Macromolecular Bioscience. WEINHEIM: Wiley-VCH, 2018, roč. 18, č. 10, s. 1-11. ISSN 1616-5187. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mabi.201800187. URL info
 • MASNER, Petr, Barbora JAVŮRKOVÁ a Luděk BLÁHA. Rapid in situ toxicity testing with luminescent bacteria Photorhabdus luminescens and Vibrio fischeri adapted to a small portable luminometer. Environmental Science and Pollution Research. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 24, č. 4, s. 3748-3758. ISSN 0944-1344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-8096-9. URL info
 • PILER, Pavel, Vít KANDRNAL a Luděk BLÁHA. Critical assessment of the research outcomes of European birth cohorts: linking environmental factors with non-communicable diseases. Public Health. LONDON: W B SAUNDERS CO LTD, 2017, roč. 145, April, s. 136-145. ISSN 0033-3506. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2016.12.037. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Tereza, Eliška SYCHROVÁ, Barbora JAVŮRKOVÁ, Jaroslava VEČERKOVÁ, Jiří KOHOUTEK, Olga LEPSOVA-SKACELOVA, Luděk BLÁHA a Klára HILSCHEROVÁ. Phytoestrogens and sterols in waters with cyanobacterial blooms - Analytical methods and estrogenic potencies. Chemosphere. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 170, March, s. 104-112. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.12.006. URL info
 • BLÁHOVÁ, Lucie, Jiří KOHOUTEK, E. KADLECOVA, L. KOZAKOVA a Luděk BLÁHA. Assessment of non-derivatized beta-N-methylamino-L-alanine (BMAA) neurotoxin in free form in urine of patients with nonspecific neurological symptoms. Toxicon. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 133, July, s. 48-57. ISSN 0041-0101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2017.04.011. URL info
 • TOUŠOVÁ, Zuzana, Peter OSWALD, Jaroslav SLOBODNÍK, Luděk BLÁHA, Melis MUZ, Meng HU, Werner BRACK, Martin KRAUSS, Carolina DI PAOLO PAOLO, Zsolt TARCAI, Thomas-Benjamin SEILER, Henner HOLLERT, Sanja KOPRIVICA, Marijan AHEL, Jennifer E. SCHOLLEE, Juliane HOLLENDER, Marc J. F. SUTER, Anita O. HIDASI, Kristin SCHIRMER, Manoj SONAVANE, Selim AIT-AISSA, Nicolas CREUSOT, Francois BRION, Jean FROMENT, Ana Catarina ALMEIDA, Kevin THOMAS, Knut Erik TOLLEFSEN, Sara TUFI, Xiyu OUYANG, Pim LEONARDS, Marja LAMOREE, Victoria Osorio TORRENS, Annemieke KOLKMAN, Merijn SCHRIKS, Petra SPIRHANZLOVA, Andrew TINDALL a Tobias SCHULZE. European demonstration program on the effect-based and chemical identification and monitoring of organic pollutants in European surface waters. Science of the Total Environment. AMSTERDAM: Elsevier Science BV, 2017, roč. 601, December, s. 1849-1868. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.032. URL info
 • JARQUE ORTIZ, Sergio, Petr MASNER, Jana KLÁNOVÁ, Roman PROKEŠ a Luděk BLÁHA. Bioluminescent Vibrio fischeri Assays in the Assessment of Seasonal and Spatial Patterns in Toxicity of Contaminated River Sediments. Frontiers in Microbiology. Switzerland: Frontiers Research Foundation, 2016, roč. 7, November, s. "nestrankovano", 11 s. ISSN 1664-302X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.01738. URL info
 • TOUŠOVÁ, Zuzana, Jan KUTA, David HYNEK, Vojtěch ADAM, René KIZEK, Luděk BLÁHA a Klára HILSCHEROVÁ. Metallothionein modulation in relation to cadmium bioaccumulation and age-dependent sensitivity of Chironomus riparius larvae. Environmental Science and Pollution Research. Landsberg, Germany: Ecomed, 2016, roč. 23, č. 11, s. 10504-10513. ISSN 0944-1344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-6362-5. URL info
 • JARQUE ORTIZ, Sergio, Michal BITTNER, Luděk BLÁHA a Klára HILSCHEROVÁ. Yeast Biosensors for Detection of Environmental Pollutants: Current State and Limitations. TRENDS IN BIOTECHNOLOGY. LONDON: ELSEVIER SCIENCE LONDON, 2016, roč. 34, č. 5, s. 408-419. ISSN 0167-7799. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.01.007. URL info
 • BLÁHOVÁ, Lucie, Jiří KOHOUTEK, Tereza PROCHÁZKOVÁ, Michaela PRUDÍKOVÁ a Luděk BLÁHA. Phytoestrogens in milk: Overestimations caused by contamination of the hydrolytic enzyme used during sample extraction. Journal of Dairy Science. New York: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 99, č. 9, s. 6973-6982. ISSN 0022-0302. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3168/jds.2016-10926. URL info
 • ISIDORI, Marina, Concetta PISCITELLI, Chiara RUSSO, Marie SMUTNÁ a Luděk BLÁHA. Teratogenic effects of five anticancer drugs on Xenopus laevis embryo. Ecotoxicology and Environmental Safety. San Diego (CA) USA: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2016, roč. 133, November, s. 90-96. ISSN 0147-6513. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.06.044. URL info
 • RAJASÄRKKÄ, Suvi Johanna Irene, Marek PERNICA, Jan KUTA, Jonas LASNAK, Zdeněk ŠIMEK a Luděk BLÁHA. Drinking water contaminants from epoxy resin-coated pipes: A field study. Water Research. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, roč. 103, October, s. 133-140. ISSN 0043-1354. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.07.027. URL info
 • BENÍŠEK, Martin, Petr KUKUČKA, Giulio MARIANI, Gert SUURKUUSK, Bernd M. GAWLIK, Giovanni LOCORO, John P. GIESY a Luděk BLÁHA. Dioxins and dioxin-like compounds in composts and digestates from European countries as determined by the in vitro bioassay and chemical analysis. Chemosphere. OXFORD (ENGLAND): Elsevier Science, 2015, roč. 122, MARCH, s. 168-175. ISSN 0045-6535. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.11.039. URL info
 • JAROŠOVÁ, Barbora, Jan FILIP, Klára HILSCHEROVÁ, Jiří TUČEK, Zdeněk ŠIMEK, John P. GIESY, Radek ZBOŘIL a Luděk BLÁHA. Can zero-valent iron nanoparticles remove waterborne estrogens? JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. LONDON (ENGLAND): ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 2015, roč. 150, MARCH, s. 387-392. ISSN 0301-4797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.12.007. URL info
 • OPRŠAL, Jakub, Luděk BLÁHA, Miloslav POUZAR, Petr KNOTEK, Milan VLČEK a Kateřina HRDÁ. Assessment of silver nanoparticle toxicity for common carp (Cyprinus carpio) fish embryos using a novel method controlling the agglomeration in the aquatic media. Environmental Science and Pollution Research. HEIDELBERG (GERMANY): Springer, 2015, roč. 22, č. 23, s. 19124-19132. ISSN 0944-1344. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11356-015-5120-4. URL info
 • ADAMOVSKÝ, Ondřej, Zdena MOOSOVÁ, Michaela PEKAROVA, Amrita BASU, Pavel BABICA, Lenka Svihalkova SINDLEROVA, Lukáš KUBALA a Luděk BLÁHA. Immunomodulatory Potency of Microcystin, an Important Water-Polluting Cyanobacterial Toxin. Environmental Science and Technology. WASHINGTON, DC (USA): American Chemical Society, 2015, roč. 49, č. 20, s. 12457-12464. ISSN 0013-936X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b02049. URL info
 • ODRÁŠKA, Pavel, Lenka DOLEZALOVA, Jan KUTA, Michal ORAVEC, Pavel PILER, Stanislav SYNEK a Luděk BLÁHA. Association of Surface Contamination by Antineoplastic Drugs With Different Working Conditions in Hospital Pharmacies. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2014, roč. 69, č. 3, s. 148-158. ISSN 1933-8244. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/19338244.2013.763757. info
 • SMUTNÁ, Marie, Pavel BABICA, Sergio JARQUE ORTIZ, Klára HILSCHEROVÁ, Blahoslav MARŠÁLEK, Maher HAEBA a Luděk BLÁHA. Acute, chronic and reproductive toxicity of complex cyanobacterial blooms in Daphnia magna and the role of microcystins. Toxicon. OXFORD: Elsevier Science, 2014, roč. 79, march, s. 11-18. ISSN 0041-0101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2013.12.009. info
 • SMETANOVÁ, Soňa, Luděk BLÁHA, Matthias LIESS, Ralf B. SCHAFER a Mikhail A. BEKETOV. Do predictions from Species Sensitivity Distributions match with field data? Environmental Pollution. OXFORD, OXON, ENGLAND: ELSEVIER SCI LTD, 2014, roč. 189, JUN 2014, s. 126-133. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2014.03.002. URL info
 • BLÁHA, Luděk, S. SABATER, Pavel BABICA, E. VILALTA a Blahoslav MARŠÁLEK. Geosmin occurrence in riverine cyanobacterial mats: is it causing a significant health hazard? Water Science and Technology. 2004, roč. 49, č. 1, s. 307-312. ISSN 0273-1223. info

6. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.