prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

ředitel ústavu – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02043
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4498
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 2. 12. 2020
Datum ukončení řízení 15. 12. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Lena Halounová, CSc. (ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (PřF UP v Olomouci)
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Wolfgang Kainz (Vídeňská univerzita, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.