doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/03016d
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3646
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Aplikovaná matematika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 11. 2014
Datum ukončení řízení 1. 6. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Theory and Practice of Kernel Smoothing
Oponenti habilitační práce doc. Ing. František Vávra, CSc. (ZČU v Plzni)
prof. RNDr. Lubomír Kubáček, DrSc. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. José Enrique Chacón, Ph.D. (University of Extremadura, Španělsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 3. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (ÚMS PřF MU)
Členové prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU v Liberci)
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. (MFF UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.