doc. Klaus Bering Larsen, Ph.D.

docent – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03034
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4174
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Klaus Bering Larsen, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Odd Scalar curvature in Batalin-Vilkovisky Geometry
Oponenti habilitační práce Hovhannes Khudaverdian (University of Manchester)
prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. (Univerzita Karlova MFF)
Maxim Grigoriev (P.N. Lebedev Physical Institute)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 9. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. (PřF Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. (ČVUT Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.