prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav fyziky a technologií plazmatu


kancelář: pav. 06/01025
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6479
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Studium reaktivního a pulzně buzeného plazmatu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
prof. Ing. František Schauer, DrSc. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc. (Západočeská univerzita Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 11. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (MFF UK Praha)
prof.RNDr. Jaroslav Vlček, DrSc. (Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň)
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 6. 6. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. (Uk v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.