prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav fyziky a technologií plazmatu


kancelář: pav. 06/01025
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6479
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Vašina, narozen 23.2.1979 v Brně
Pracoviště
 • Ústav fyzikální elektroniky,
  Přírodovědecká fakulta,
  Masarykova Universita,
  Kotlářská 2, 611 37, Brno,
  Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • profesor
 • ředitele ústavu
 • vedoucí výzkumné skupiny
 • vedoucí výzkumného programu VaVpI centra CEPLANT
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Mgr. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2005: Ph.D. Université Paris-Sud, Paris, France
 • 2005: Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2010: doc. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2017: prof. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2017- :profesor
 • 2015-2017 :docent
 • 2005-2010: odborný asistent
 • 2005-2005: odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • přednášky a laboratorní cvičení:
  F4210 Fyzikální praktikum 3
  F4280 Technologie depozice tenkých vrstev a povrchových úprav
  F8500 Praktikum pokročilých metod 1
  F8542 Experimentální metody a speciální praktikum
  F7050 Kvantová elektronika - lasery a masery, F7100 Diagnostické metody 1
 • vedení úspěšně obhájených bakalářských, diplomových a dizertačních prací:
  7 bakalářských
  3 diplomových
  1 dizertační práce
 • v současnosti školitel
  1 bakalářských
  1 diplomových
  4 disertačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • studium elementárních procesů ve výbojích buzených pulzy velkého výkonu
 • diagnostika a modelování reaktivního plazmatu
 • vývoj a studium hybridního depozičního procesu a jeho aplikace pro přípravu tenkých vrstev
 • depozice a studium nanostrukturovaných tenkých vrstev
Akademické stáže
 • 22 měsíců Université Paris-Sud, France
 • krátké pobyty na evropských univerzitách - Cordoba, Nantes, Porto, Gronningen, Greifswald, Paris
 • úspěšná spolupráce s University Paris XI, University in Nantes, University in Porto, University Gronningen
Universitní aktivity
 • 2019-: ředitel ústavu fyzikální elektroniky
 • 2013-2019: zástupce ředitele ústavu fyzikální elektroniky
 • 2013-: vedoucí výzkumného programu fakultního VaVpI projektu CEPLANT
 • 2011-2014: člen AS PřF MU a předseda ekonomické komise
 • 2008-2011: člen a předseda AS PřF a člen kolegia děkana Přírodovědecké fakulty
 • 1999-2002: člen AS PřF MU, zástupce studentů
 • člen oborové komise Fyzika plazmatu
Mimouniversitní aktivity
 • 2012-:člen CANAM Scientific Selection Panel
 • 2013: člen International Advisory Committee of the 5th Central European Symposium of Plasma Chemistry
 • 2013:člen Scientific Committee EMRS 2013
 • 2012-2013: člen FRVŠ komise Techniské vědy
Zvané přednášky
 • Evolution of ionization fraction of sputtered species in standard, multi-pulse and reactive HiPIMS. International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. 2021
 • Ups and downs of HIPIMS for the deposition of nanocomposite hard thin films. 96th IUVSTA Workshop, HIPIMS Today. 2021.
 • Evolution of ionization fraction of sputtered species in standard, multi-pulse and reactive HiPIMS. Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials. 2020.
 • Study of self-organization in HiPIMS plasma, spoke merging and splitting. 7th International Conference on Advanced Plasma Technologies. 2019.
 • Hard and fracture resistant metal-boron-carbon based coatings deposited by industrial sputtering system. PLATHINIUM Plasma Thin Film International Union Meeting. 2019.
 • Magnetron sputtered hard and fracture resistant metal-boron-carbon based coatings. 16th International Conference on Plasma Surface Engineering. 2018.
 • Development of deposition process for growth of titanium/carbon coatings at laboratory and industrial conditions. 6th International Conference on Advanced Plasma Technologies (ICAPT-6) / Workshop on Industrial Application of Plasma Solutions. 2016.
 • Understanding of hybrid PVD-PECVD process with aim to control grow of nanostructured composite coatings. 20th Symposium on Application of Plasma Processes. 2015.
 • Non-monotonous evolution of hybrid PVD–PECVD process. XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG). 2014.
Vybrané publikace
 • SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Y.T. PEI, J.Th.M. DE HOSSON, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ a Petr MALINSKÝ. Tribological properties of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by magnetron sputtering at low and high ion bombardment of the growing film. Surface & coatings technology. Elsevier, roč. 241, February, s. 64-73. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.10.026. 2014. info
 • ZÁBRANSKÝ, Lukáš, Vilma BURŠÍKOVÁ, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Tomáš GARDELKA, Pavel SŤAHEL, Ondřej CAHA, Vratislav PEŘINA a Jiří BURŠÍK. Study of the thermal dependence of mechanical properties, chemical composition and structure of nanocomposite TiC/a-C:H coatings. Surface & coatings technology. Elsevier, roč. 242, March, s. 62-67. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2014.01.019. 2014. info
 • SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA, Romana MIKŠOVÁ, Y.T. PEI a J.Th.M. DE HOSSON. On the control of deposition process for enhanced mechanical properties of nc-TiC/a-C:H coatings with DC magnetron sputtering at low or high ion flux. Surface & coatings technology. Elsevier, roč. 255, September, s. 8-14. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.11.001. 2014. URL info
 • EL MEL, A.A., E. GAUTRON, F. CHRISTIEN, B. ANGLERAUD, A. GRANIER, Pavel SOUČEK, Petr VAŠINA, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. TAKASHIMA, N. OHTAKE, H. AKASAKA, T. SUZUKI a P.Y. TESSIER. Titanium carbide/carbon nanocomposite hard coatings: A comparative study between various chemical analysis tools. Surface & coatings technology. Elsevier, roč. 256, October, s. 41-46. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.12.068. 2014. URL info
 • SCHMIDTOVÁ, Tereza, Pavel SOUČEK, Vít KUDRLE a Petr VAŠINA. Non-monotonous evolution of hybrid PVD – PECVD process characteristics on hydrocarbon supply. Surface & coatings technology. Elsevier, roč. 2013, č. 232, s. 283-289. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2013.05.014. 2013. info
 • SOUČEK, Pavel, Tereza SCHMIDTOVÁ, Lukáš ZÁBRANSKÝ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Petr VAŠINA, Ondřej CAHA, Mojmír JÍLEK, Abdelazziz EL MEL, Pierre-Yves TESSIER, Jan SCHÄFER, Jiří BURŠÍK, Vratislav PEŘINA a Romana MIKŠOVÁ. Evaluation of composition, mechanical properties and structure of nc-TiC/a-C:H coatings prepared by balanced magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, roč. 211, OCTOBER, s. 111-116. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.09.012. 2012. info
 • HNILICA, Jaroslav, Vít KUDRLE, Petr VAŠINA, Jan SCHÄFER a Vladimír AUBRECHT. Characterization of a periodic instability in filamentary surface wave discharge at atmospheric pressure in argon. Journal of Physics D: Applied physics. roč. 45, č. 5, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/45/5/055201. 2012. info
 • VAŠINA, Petr, Pavel SOUČEK, Tereza SCHMIDTOVÁ, Marek ELIÁŠ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Mojmír JÍLEK, Mojmír Jr. JÍLEK, Jan SCHÄFER a Jiří BURŠÍK. Depth profile analyses of nc-TiC/a-C:H coating prepared by balanced magnetron sputtering. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, roč. 205, July, s. 53-56. ISSN 0257-8972. 2011. info
 • SCHÄFER, Jan, Stefan HORN, Rüdiger FOEST, Ronny BRANDENBURG, Petr VAŠINA a Klaus-Dieter WELTMANN. Complex analysis of SiOxCyHz films deposited by an atmospheric pressure dielectric barrier discharge. Surface & Coatings Technology. Elsevier Science, roč. 205, 25.7.2011, s. "S330"-"S334", 5 s. ISSN 0257-8972. doi:10.1016/j.surfcoat.2011.03.124. 2011. info
 • SCHÄFER, Jan, Petr VAŠINA, Jaroslav HNILICA, Ruediger FOEST, Vít KUDRLE a Klaus-Dieter WELTMANN. Visualization of revolving modes in RF and MW nonthermal atmospheric pressure plasma jet. IEEE Transactions on Plasma Science. roč. 39, č. 11, s. 2350-2351. ISSN 0093-3813. doi:10.1109/TPS.2011.2151883. 2011. info
 • KUDRLE, Vít, Petr VAŠINA, Antonín TÁLSKÝ, Martina VOLFOVÁ, Ondřej ŠTEC a Jan JANČA. Plasma diagnostics using electron paramagnetic resonance. Journal of Physics D: Applied physics. Bristol, England: IOP Publishing Ltd., roč. 43, č. 12, s. 124020-124020, 13 s. ISSN 0022-3727. 2010. info
 • DVOŘÁK, Pavel a Petr VAŠINA. Monitoring of magnetron target poisoning by measurement of higher harmonics of discharge voltages. Plasma Sources Sci. Technol. IOP Publishing, roč. 19, č. 5, s. 055016-55023. ISSN 0963-0252. 2010. info
 • VAŠINA, Petr a Pavel DVOŘÁK. Harmonic analysis of discharge voltages as a tool to control the RF sputtering deposition process. Europhysics Letters. European Physical Society, roč. 85, č. 1, s. 15002-15006. ISSN 0295-5075. 2009. info
 • DE POUCQUES, Ludovic, Jean-Christophe IMBERT, Carolline BOISSE-LAPORTE, Jean BRETAGNE, Mihai GANCIU, Lionel TEULÉ-GAY, Petr VAŠINA a Michel TOUZEAU. Analysis of the Transport of Ionized Titanium Atoms in a Highly Ionized Sputter Deposition Process. Plasma processes and polymers. Weinheim: Wiley-VCH, roč. 4/2007, S1, s. S424-S429, 5 s. ISSN 1612-8850. 2007. info
 • VAŠINA, Petr, Marcel MEŠKO, Jean-Christophe IMBERT, Mihai GANCIU, Caroline BOISSE-LAPORTE, Ludovic DE POUCQUES, Michel TOUZEAU, Daniel PAGNON a Jean BRETAGNE. Experimental study of a pre-ionized high power pulsed magnetron discharge. Plasma Sources Science and Technology. Bristol: Institute of Physics Publishing, roč. 2007, č. 16, s. 501-510. ISSN 0963-0252. 2007. info

19. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.