doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.


kancelář: pav. 06/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6830
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Výboje za atmosférického tlaku - diagnostika a aplikace
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. (ČVUT Praha)
prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 11. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (MFF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2011