doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.


kancelář: bud. A8/326
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6432
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. Narozen v Praze 22. září 1955
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Kotlářská 2, 611 37 Brno
  Centrum pro syntézy za udržitelných podmínek a jejich management, Ústav chemie, Univerzitní kampus Bohunice, budova A8, Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent, Vedoucí Centra pro syntézy za udržitelných podmínek a jejich managament
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1980- MSc. chemie, PřF MU Brno, "Příprava, cyklizace a vlastnosti 4-X-2-nitrofenylguanidinů"
 • 1980- RNDr. organická chemie, PřF MU Brno, "Příspěvek k mechanismu cyklizace 4-X-2-nitrofenylguanidinů"
 • 1986- CSc., organická chemie, PřF MU Brno, "Cyklizace substituovaných 2-nitrofenylguanidinů"
 • 1992- Doc. organická chemie, PřF MU Brno, "2-Thioureidoderiváty aromatických nitrilů"
Přehled zaměstnání
 • 1980-1983 asistent, Katedra organické chemie, PřF MU Brno
 • 1983-1993 odborný asistent,Katedra organické chemie, PřF MU Brno
 • 1993- docent, Katedra organické chemie, PřF MU Brno 2006- vedoucí Centra pro syntézy za udržitelných podmínek a jejich management MU Brno
Pedagogická činnost
 • Organická chemie pro biology; Koordinace a katalýza; Užitá chemie; Moderní syntetické metody; Metody udržitelné "zelené" chemie Analýza organických látek;Identifikace organických látek ze spekter. Školitel v magisterských (22 studentů) a doktorandských (8 studentů) programech v oboru organické chemie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Syntéza heterocyklických sloučenin obsahujících v pěti až osmičlenném kruhu atomy dusíku, síry, selenu, případně telluru cyklizačními reakcemi s využitím funkčních derivátů 2-aminokarboxylových kyselin a kyseliny uhličité. Regioselektivita aplikovaných reakcí, studium struktury a reaktivity jejich meziproduktů a produktů. Studie v oblasti aplikace metod Chemie pro udržitelný rozvoj(Čistší produkce - "Green Chemistry") s návazností na chemický průmysl: Podpora syntéz ultrazvukem, mikrovlnami a PTC; (sonochemická) solid - liquid, solid - solid -liquid, solid - liquid - liquid PTC - na polymerech imobilizované reagenty a katalyzátory; katalýza d-kovy; sofistikovaný přístup k syntéze; domino-procesy v organické syntéze. Řešitel grantu GAČR projektu č. 203/93/0715, 1993-1995 Spoluřešitel na TEMPUS SJEP 09768 Správná laboratorní praxe - 1996-1998. Řešitel projektu vědecké grantové agentury Ministerstva školství České republiky, grant č. 0296/97 Syntéza, toxicita a mutagenita 4-oxa-gama-butyrobetainu Perspektivního antistresoru a bioprotektoru 1997. Řešitel projektu vědecké grantové agentury Ministerstva školství České republiky, grant č. 0310/97 Správná praxe použití elektronických databází chemického informačního systému 1997. Řešitel projektu vědecké grantové agentury Ministerstva školství České republiky, grant č. 393/99 2-Kyanfenylisokyanid-dichlorid a syntéza chinazolinů 1999. Zodpovědný řešitel grantového projektu GA ČR 203/01/1333 "Chalkogenorganické sloučeniny - příprava, transformace a strukturní studie" 2001 - 2004; Zodpovědný řešitel projektu Národní politiky výzkumu II: 2A-1TP1/090 -"Nové katalyzátory a činidla pro udržitelné zelené syntézy a kombinatoriální syntézy" 2006-2011; Spoluřešitel projektu GA ČR, Program ALFA, č.TA03010633.
Akademické stáže
 • 1989-postdoktorandský pobyt, 6. měsíců, Ústav organické syntézy AV Lotyšské republiky, Riga, Lotyšsko; 1990-studijní pobyt, 1 měsíc, Ústav organické syntézy AV Lotyšské republiky, Riga, Lotyšsko; 1993-studijní pobyt, 1 měsíc, Ústav organické chemie, Greifswaldská universita, Greifswald, Německo; 1994-studijní pobyt,1 měsíc, Ústav organické chemie, Greifswaldská universita, Greifswald, Německo; Přednáškové a krátkodobé pobyty: 1992, 1993, 1994, 2004 -Ústav organické chemie, Greifswaldská universita, Greifswald, Německo; 1992, 2008-Katedra organické chemie, PřF UPJŠ, Košice, Slovensko 1997-Ústav Chemie, Universita Lisabon, Portugalsko; 1997-Ústav Chemie a biologie, Universita Coimbra, Portugalsko; 2001-Ústav organické chemie, Universita Regensburg, Německo; 2002-Ústav organické chemie, Universita Innsbruck, Rakousko; 2007-Úřad vlády Egyptské arabské republiky, Egypt; 2010-Department of Chemistry Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona (Erasmus), Španělsko; 2011, 2014-Department of Analytical Chemistry, Department of Organic Chemistry, Universitat de La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Španělsko.
Universitní aktivity
 • 2002-2005 místopředseda akademického senátu fakulty;
Mimouniversitní aktivity
 • 2002-2005 člen Rady vysokých škol České republiky; 1992-2002 recenzent pro Chem. Papers, Slovensko; 1995- recenzent pro Collect. Czech. Chem. Commun., Česká republika; 2001- recenzent pro Eur. J. Org. Chem., J. Heterocyclic. Chem., Molecules, Heterocyclic Commun.; Green Chemistry; 2001, 2002, 2006 - autor organické části chemické olympiády kategorie A, E; 2006-vědecký konzultant - Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008-člen Americké chemické společnosti 2009-člen České společnosti chemické
Vybrané publikace
 • HAVRÁNKOVÁ, Eva, Nikola ČALKOVSKÁ, Tereza PADRTOVÁ, Jozef CSÖLLEI, Radka OPATŘILOVÁ a Pavel PAZDERA. Antioxidative Activity of 1,3,5-Triazine Analogues Incorporating Aminobenzene Sulfonamide, Aminoalcohol/Phenol, Piperazine, Chalcone, or Stilbene Motifs. Molecules, Mayer und Muller, 2020, roč. 25, č. 8, s. 1787-1801. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules25081787. info
 • NĚMEČKOVÁ, Dana, richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. Characterization of novel graphene-like materials prepared by new cheap and environmentally friendly synthetic methods. In The 23rd International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry. 2019. doi:10.3390/ecsoc-23-06599. URL info
 • FATHALLA, Walid a Pavel PAZDERA. Domino synthesis of quinazolin-4-yl thioureido alkanoates. Chemical Papers, Springer, 2018, roč. 72, č. 1, s. 209-219. ISSN 2585-7290. doi:10.1007/s11696-017-0273-x. URL info
 • AUSEKAR, Mayuri Vilas, Ravi MAWALE, Pavel PAZDERA a Josef HAVEL. Matrix Assisted and/or Laser Desorption Ionization Quadrupole Ion Trap Time-of-Flight Mass Spectrometry of WO3 Clusters Formation in Gas Phase. Nanodiamonds, Fullerene, and Graphene Oxide Matrices. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, USA: Springer, 2018, roč. 29, č. 3, s. 581-587. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-017-1874-x. URL info
 • HAVRÁNKOVÁ, Eva, Jozef CSÖLLEI, Daniela VULLO, Vladimír GARAJ, Pavel PAZDERA a Claudiu T. SUPURAN. Novel sulfonamide incorporating piperazine, aminoalcohol and 1,3,5-triazine structural motifs with carbonic anhydrase I, II and IX inhibitory action. Bioorganic Chemistry, 2018, roč. 77, č. 1, s. 25-37. ISSN 0045-2068. doi:10.1016/j.bioorg.2017.12.034. URL info
 • FATHALLA, Walid Mohamed, Ibrahim ALI a Pavel PAZDERA. Efficient synthesis of ether phosphonates using trichloroacetimidate and acetate coupling methods. RSC ADVANCES, 2018, roč. 8, č. 14, s. 7385-7395. ISSN 2046-2069. doi:10.1039/c8ra00702k. info
 • FATHALLA, Walid Mohamed, Pavel PAZDERA, Samir EL-RAYES a Ibrahim ALI. Efficient synthesis of alpha-substituted-alpha-arylmethyl phosphonates using trichloroacetimidate C-C coupling method. Tetrahedron, 2018, roč. 74, č. 14, s. 1681-1691. ISSN 0040-4020. doi:10.1016/j.tet.2018.02.033. info
 • KORE, Nitin Shivanna a Pavel PAZDERA. New Stable Cu(I) Catalyst Supported on Weakly Acidic Polyacrylate Resin for “Click“Chemistry: Synthesis of 1,2,3-Triazole and Novel Synthesis of 1,2,3-Triazol-5- amine. Current Organic Synthesis, 2018, roč. 2018, č. 15, s. 1-14. ISSN 1570-1794. doi:10.2174/1570179415666180110152642. URL info
 • FATHALLA, Walid Mohamed a Pavel PAZDERA. Convenient Domino Synthesis of 1-Alkyl 3-(2- (Substitutedphenyl)quinazolin-4-yl) Thioureas. Organic Preparations and Procedures International, 2018, roč. 50, č. 4, s. 385-407. ISSN 0030-4948. doi:10.1080/00304948.2018.1468981. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Dana NĚMEČKOVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ, Jan ŠIMBERA a Richard ŠEVČÍK. Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a katalytickým ložem. 2018. URL info
 • FATHALLA, Walid Mohamed a Pavel PAZDERA. Convenient domino synthesis of quinazolin-4(3H)-ylidene carbothioamides and carbamothioates. Tetrahedron, Oxford: ERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 73, č. 31, s. 4573-4583. ISSN 0040-4020. doi:10.1016/j.tet.2017.06.024. info
 • FATHALA, Walid Mohamed a Pavel PAZDERA. Synthesis of methyl 2-[(1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-1-phenylquinolin-3-yl) carbonylamino] alkanoates and methyl 2-[2-((1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-1- phenylquinolin-3-yl)carbonyl-amino)alkanamido] alkanoate. ARKIVOC, GAINESVILLE, USA: ARCAT-USA, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 158-173. ISSN 1551-7004. doi:10.3998/ark.5550190.p009.946. URL info
 • FATHALLA, Walid Mohamed a Pavel PAZDERA. Convenient Synthesis of Piperazine Substituted Quinolones. Journal of Heterocyclic Chemistry, Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 54, č. 6, s. 3481-3489. ISSN 0022-152X. doi:10.1002/jhet.2971. info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA, Eva HAVRÁNKOVÁ a Dana NĚMEČKOVÁ. Způsob přípravy grafenoidů a grafenoid připravitelný tímto způsobem. 2017. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA, Dana NĚMEČKOVÁ a Eva HAVRÁNKOVÁ. Vsázkové technologie pro syntézu substituovaných piperazinů využívající mikrovlnný zdroj a imobilizovaný katalyzátor. 2017. info
 • PAZDERA, Pavel, Eva HAVRÁNKOVÁ, Dana NĚMEČKOVÁ a Jan ŠIMBERA. Průtoková technologie produkce substituovaných piperazinů využívající mikrovlnný zdroj a/ nebo katalytické lože. 2017. info
 • PAZDERA, Pavel, Barbora ZBEROVSKÁ a Dana HEROVÁ. Způsob přímé mono-N-substituce piperazinu. 2016. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA, Dana HEROVÁ, Eva HAVRÁNKOVÁ a Richard ŠEVČÍK. Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem. 2016. info
 • NĚMEČKOVÁ, Dana a Pavel PAZDERA. A Simplified Protocol for Routine Chemoselective Syntheses of Piperazines Substituted In the 1-Position by an Electron Withdrawing Group. Current organic synthesis, Sharjah: Bentham Science Publ Ltd, 2015, roč. 12, č. 2, s. 173-179. ISSN 1570-1794. doi:10.2174/1570179411666141001232644. Full Text info
 • HEROVÁ, Dana a Pavel PAZDERA. Efficient solid support catalyzed mono-aza-Michael addition reactions of piperazine. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2015, roč. 146, č. 4, s. 653-661. ISSN 0026-9247. doi:10.1007/s00706-014-1379-2. info
 • PAZDERA, Pavel, Barbora ZBEROVSKÁ a Dana HEROVÁ. Způsob přímé mono-N-substituce piperazinu. 2015. URL info
 • PAZDERA, Pavel a Marcela CHMIELOVÁ. Imobilizovaný katalytický systém pro oxidaci pyridinu a jeho derivátů na pyridin-1-oxidy peroxidem vodíku a způsob jeho přípravy. 2015. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Barbora ZBEROVSKÁ, Dana HEROVÁ, Vladimíra DATINSKÁ a Jan ŠIMBERA. Katalyzátor pro chemické syntézy na bázi komplexu kovu a způsob jeho přípravy. 2015. URL info
 • NĚMEČKOVÁ, Dana a Pavel PAZDERA. Direct N1-monosubstitution of piperazine. In 2nd International Conference on Chemical Technology (ICCT). 2014. info
 • ŠIMBERA, Jan, Richard ŠEVČÍK a Pavel PAZDERA. New one-pot methods for preparation of cyclohexanecarbonitrile – Green Chemistry metrics evaluation for one-pot and similar multi-step syntheses. Green and Sustainable Chemistry, Delaware, USA: Scientific Research Publishing, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2160-6951. doi:10.4236/gsc.2014.42011. URL info
 • HAVRÁNKOVÁ, Eva a Pavel PAZDERA. One-Pot Syntheses Using Carbonyl Compounds Catalyzed by Ce(III) Supported on a Weakly Acidic Cation-Exchanger Resin. In Dr. Julio A. Seijas Vázquez. Proceedings of the 18th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry. Basel, Switzerland: MDPI, Kandererstrasse 25, CH-4057 Basel, Switzerland, 2014. s. 1-9, 9 s. ISBN 978-3-906980-55-3. doi:10.3390/ecsoc-18-a050. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Dana NĚMEČKOVÁ a Eva HAVRÁNKOVÁ. CERITÉ KATIONTY JAKO ÚČINNÝ KATALYZÁTOR SYNTÉZ ZA ÚČASTI SLOUČENIN S KARBONYLOVOU A OBDOBNOU FUNKČNÍ SKUPINOU. In 65. Zjazd chemikov. 2013. info
 • NĚMEČKOVÁ, Dana a Pavel PAZDERA. PŘÍMÁ N1-MONOSUBSTITUCE NA PIPERAZINU. In 65. Zjazd chemikov. 2013. info
 • HAVRÁNKOVÁ, Eva a Pavel PAZDERA. DOMINO SYNTHESIS. 2013. ISBN 978-80-263-0502-6. info
 • NĚMEČKOVÁ, Dana a Pavel PAZDERA. Direct N1-monosubstitution of piperazine. In 15th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 2013. ISBN 978-80-263-0502-6. info
 • HAVRÁNKOVÁ, Eva a Pavel PAZDERA. DOMINO SYNTHESIS OF SOME NITROGEN CONTAINING HETEROCYCLES CATALYZED BY SOLID SUPPORTED Ce(III) SYSTEM. In 15th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 2013. ISBN 978-80-263-0502-6. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Ibrahim A. I. ALI, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. Syntheses and reactivity of alkyl 1-[N-(2-chloro-5-nitro-phenyl)-benzimidoyl] thioureas. Journal ofSulfur Chemistry, New York: Taylor & Francis, 2012, roč. 33, č. 1, s. 49-63. ISSN 1741-5993. doi:10.1080/17415993.2011.629094. info
 • PAZDERA, Pavel a Richard ŠEVČÍK. Průtokový reaktor s ultrasonikačním zdrojem. 2012. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Josef HAVEL, Karel ZELINKA a Jan ŠIMBERA. Způsob výroby ethandinitrilu oxidací kyanovodíku. 2012. patentová databáze ÚPV info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA a Milan DLOUHÝ. Convenient Synthesis of Substituted Aryl Cyanides and 1,1-Dicyanobenzyl Benzoate. ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, 2011, roč. 43, č. 3, s. 285-291. ISSN 0030-4948. doi:10.1080/00304948.2011.582000. info
 • ZELINKA, Karel, Jan ŠIMBERA, Milan DLOUHÝ a Pavel PAZDERA. Technologie přípravy 3-oxo-2-hexylcyklopentankarbonitrilu. 2011. info
 • ZELINKA, Karel, Jan ŠIMBERA, Milan DLOUHÝ a Pavel PAZDERA. Technologie přípravy 3-oxo-2-pentylcyklopentankarbonitrilu. 2011. info
 • PAZDERA, Pavel, Jindřich BĚLUŠA a Jan ŠIMBERA. Technologie přípravy benzoyl kyanidu. 2011. info
 • ZELINKA, Karel, Jan ŠIMBERA, Milan DLOUHÝ, Martin MANSFELD, Jindřich BĚLUŠA a Pavel PAZDERA. Technologie přípravy vanilinkyanhydrinu. 2011. info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA a Jindřich BĚLUŠA. Technologie přípravy 2,4-dichlorbenzyl kyanidu. 2011. info
 • ŠIMBERA, Jan, Jindřich BĚLUŠA, Milan DLOUHÝ a Pavel PAZDERA. Výrobní postup 5,5-dimethyl-1,3-oxazolidin-2,4-dionu. 2011. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Ultrasonický plastový průtokový minireaktor pro malotonážní výroby chemických specialit. 2011. info
 • ZBEROVSKÁ, Barbora, Markéta PROCHÁZKOVÁ a Pavel PAZDERA. NOVÝ SOFISTIKOVANÝ ZPŮSOB SYNTÉZY 1-PYRID-4-YL-PIPERAZINU A JEHO DERIVÁTŮ JAKO STAVEBNÍCH BLOKŮ PRO IMOBILIZOVANÉ KATALYTICKÉ SYSTÉMY. In 63. zjazd chemikov. 2011. info
 • KUTSCHY, Peter, Andrej SÝKORA, Zuzana ČURILLOVÁ, Mária REPOVSKÁ, Martina PILÁTOVÁ, Ján MOJŽIŠ, Roman MEZENCEV, Pavel PAZDERA a Tatiana HROMJÁKOVÁ. GLYOXYL ANALOGS OF INDOLE PHYTOALEXINS: SYNTHESIS AND ANTICANCER ACTIVITY. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Prague: Inst Org Chem Biochem Czech Acad Sci, 2010, roč. 75, č. 8, s. 887–903. ISSN 0010-0765. info
 • PAZDERA, Pavel. STUDY OF APPLICATIONS OF CATION-EXCHANGER RESINS FOR DIRECT N-MONOACYLATION ON PIPERAZINE. In XXIVth EUROPEAN COLLOQUIUM on HETEROCYCLIC CHEMISTRY. 1. vyd. Vienna, Austria: Book-of-Abstracts.com, 2010. s. 72-73, 2 s. ISBN 978-3-9502992-0-5. info
 • PAZDERA, Pavel. Výroba chemických a farmaceutických specialit - nejvýkonnější producent odpadů. In Seminář MPO ČR - WATENVI - PODPORA inovativních technologií k získání druhotných surovin a prevenci vzniku odpadů. 2010. info
 • ZELINKA, Karel, Radim ŠČIGEL, Miloslav SIMON, Milan DLOUHÝ, Jan ŠIMBERA a Pavel PAZDERA. Nová technologie čištění a adjustace ethandinitrilu. 2010. info
 • ZELINKA, Karel, Milan DLOUHÝ, Jan ŠIMBERA, Pavel PAZDERA a Radim ŠČIGEL. Postup výroby methyl-3-oxo-2-pentylcyklopentankarboxylátu. 2010. info
 • ZELINKA, Karel, Jan ŠIMBERA, Milan DLOUHÝ, Pavel PAZDERA a Radim ŠČIGEL. Postup výroby methyl-3-oxo-2-hexylcyklopentankarboxylátu. 2010. info
 • ŠIMBERA, Jan a Jindřich BĚLUŠA. Syntron A. 2009. info
 • BĚLUŠA, Jindřich, Pavel PAZDERA a Jan ŠIMBERA. Způsob výroby cykloalkankarbonitrilu. 2009. info
 • BĚLUŠA, Jindřich, Pavel PAZDERA a Jan ŠIMBERA. Způsob výroby benzylkyanidu a jeho derivátů se substituenty na benzenovém kruhu. 2009. info
 • LIŠKOVÁ, Marcela, Karel KLEPÁRNÍK, Věra HEZINOVÁ, Ilona SVOBODOVÁ, Jan PŘIKRYL, František FORET a Pavel PAZDERA. PREPARATION AND MODIFICATION OF QUANTUM DOTS AS SELECTIVE PROBES IN BIOANALYSIS. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • PAZDERA, Pavel, Barbora ANDĚLOVÁ, Vladimíra DATINSKÁ, Marcela CHMIELOVÁ, Dana NĚMEČKOVÁ, Jan ŠIMBERA a Karel ZELINKA. IONEXY JAKO IMOBILIZÁTORY PRO KATALYTICKÉ SYSTÉMY V ČISTŠÍCH SYNTÉZÁCH. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • CHMIELOVÁ, Marcela a Pavel PAZDERA. POUŽITÍ HETEROPOLYANIONTŮ IMOBILIZOVANÝCH NA POLYMERNÍCH NOSIČÍCH PŘI OXIDACI PYRIDINU A JEHO ANALOGŮ. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • NĚMEČKOVÁ, Dana, Barbora ANDĚLOVÁ a Pavel PAZDERA. VYUŽITÍ PIPERAZINU PRO MEZIFÁZOVÉ KATALYTICKÉ SYSTÉMY. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • ANDĚLOVÁ, Barbora, Dana NĚMEČKOVÁ a Pavel PAZDERA. NOVÝ IMOBILIZOVANÝ KATALYZÁTOR PRO KATALÝZU FÁZOVÝM PŘENOSEM. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • ZELINKA, Karel, Jan ŠIMBERA a Pavel PAZDERA. INOVACE VÝROBY ETHANDINITRILU. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. IMOBILIZOVANÉ KATALYZÁTORY PRO HYDROKYANACE. In ChemZi 5/9 2009, 61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2009. 2 s. ISSN 1336-7242. info
 • FAJKUSOVÁ, Dagmar a Pavel PAZDERA. Unexpected Formation of Benzothiazoles in the Synthesis of New Heterocycles: Benzo-1,2,4-dithiazines. Synthesis, Stuttgart - New York: Georg Thieme Verlag, 2008, roč. 2008, č. 8, s. 1297-1305. ISSN 0039-7881. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla M., Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. One-pot domino synthesis of 4-heteroaryl-2-phenyl-quinazolines bearing 5-aryl-l,3-oxathiol-2-ylidene amine and substituted 1,3-thiazole groups. Journal of Sulfur Chemistry, New York: Taylor & Francis, 2008, roč. 29, č. 1, s. 31-42. ISSN 1741-5993. doi:10.1080/17415990701759685. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA a Jindřich BĚLUŠA. SOPHISTIC APPROACH AS A METHOD OF THE CHEMISTRY FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT-TWO DIFFERENT PURE PRODUCTS FROM THE VERY SAME SET OF REAGENTS. Chem. listy, Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 8, s. 602-603. ISSN 0009-2770. info
 • ANDĚLOVÁ, Barbora, Dana NĚMEČKOVÁ a Pavel PAZDERA. MONOSUBSTITUCE PIPERAZINU NA ATOMU DUSÍKU. Chem. listy, Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 8, s. 692-693. ISSN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. SYNTÉZA IMOBILIZOVANÝCH FOSFOROVÝCH LIGANDŮ. Chem. listy, Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 8, s. 616-617. ISSN 0009-2770. info
 • ŠIMBERA, Jan, Karel ZELINKA, Jindřich BĚLUŠA a Pavel PAZDERA. STUDIUM MOŽNOSTÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY ETHANDINITRILU. Chem. listy, Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 8, s. 735-736. ISSN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Phosphoric ligands immobilized on polymeric resins. In ECSOC 12: http://www.usc.es/congresos/ecsoc/12/ECSOC12.htm; CD version. Basel, Switzerland: Molecular Diversity Preservation International (MDPI), Kandererstrasse 25, CH-4057 Basel, Switzerland, 2008. s. 01-07, 7 s. ISBN 3-906980-20-0. URL info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. SYNTHESIS OF NEW 1-SUBSTITUTED 4-(2-PHENYLQUINAZOLIN-4-YL)- AND 4-(2-PHENYLQUINAZOLIN-4-YLIDENE) THIOSEMICARBAZIDES. Chemistry of Heterocyclic Compounds, New York, USA: Springer New York, 2008, roč. 44 (2008), č. 11, s. 1734-1738. ISSN 0009-3122. info
 • BĚLUŠA, Jindřich, Martin MANSFELD, Pavel PAZDERA, Jan ŠIMBERA, Milan DLOUHÝ a Karel ZELINKA. Cyklohexankarbonitril. 2008. info
 • PAZDERA, Pavel, Hema Tresa VARGHESE, C. Yohannan PANICKER a Daizy PHILIP. Vibrational spectroscopic studies and ab initio calculations of 2-cyanophenylisocyanid dichloride. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Elsevier, 2007, roč. 67, č. 4, s. 1055 - 1059. ISSN 1386-1425. info
 • PAZDERA, Pavel a Walid Fathalla MOHAMED. Synthesis and reactions of methyl 2-[3-(2-phenylquinazolin-4-yl)thioureido]alkanoates. ARKIVOC, Florida: ARKAT-USA, 2007, roč. 2007, i, s. 236-243. ISSN 1424-6376. info
 • ŠIMBERA, Jan a Pavel PAZDERA. Formation of Thioureas by Reaction of Isothiocyanates with Weakly Basic or Betaine Amines Promoted by DMAP. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2007. 1 s. ChemZi 3/1. ISSN 1336-7242. info
 • ŠIMBERA, Jan, Pavel PAZDERA a Jindřich BĚLUŠA. SOFISTIKOVANÁ METODA VÝROBY 2,4-DICHLORBENZYLKYANIDU. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2007. 2 s. ChemZi 3/1. ISSN 1336-7242. info
 • ŠIMBERA, Jan, Pavel PAZDERA a Jindřich BĚLUŠA. METODY VÝROBY CYKLOHEXANKARBONITRILU VE SHODĚ S PRINCIPY ZELENÉ CHEMIE. 1. vyd. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2007. 1 s. ChemZi 3/1. ISSN 1336-7242. info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA a Jindřich BĚLUŠA. Two Different Pure Products from The Very Same Kit of Reagents - Sophistic Approach as a Method of Green Chemistry. In XXVIII th Conference of Organic Chemists Advances in Organic Chemistry - Book of Abstracts. 1. vyd. Bratislava: Department of Organic Chemistry, Faculty of Science, Comenius University, 2007. s. 37. info
 • FATHALA, Mohamed Walid a Pavel PAZDERA. Synthesis of New 1-Substituted-4-(2-phenylquinazolin-4-yl and 4-ylidene) Thiosemicarbazide. In 11th INTERNATIONAL ELECTRONIC CONFERENCE ON SYNTHETIC ORGANIC CHEMISTRY. 1. CD - Edition. Basel, Switzerland: MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2007. s. 1-7, 7 s. ISBN 3-906980-19-7. URL info
 • ČMELÍK, Richard a Pavel PAZDERA. TRANSFORMATION OF 1,2-DITHIOLE-3-THIONES INTO 1,6,6alambda4-TRITHIAPENTALENES via REACTION WITH BROMOETHANONES. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2006, roč. 71, č. 5, s. 650-666. ISSN 0010-0765. info
 • PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 43. ročník, soutěžní úlohy studijní a praktické části, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2006. s. 14-15, 2 s. ISBN 80-86784-32-0. info
 • PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 43. ročník, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2006. s. 2-3, 19, 25-26, S3, 6 s. ISBN 80-86784-33-9. info
 • FAJKUSOVÁ, Dagmar a Pavel PAZDERA. 3-Hydroxythiazole and 1-Hydroxyimidazole as Products of a Mutual Ring Closure Reaction. Extension to Selenium Derivatives. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, USA: Taylor & Francis, 2005, roč. 180, č. 7, s. 1683-1690. ISSN 1042-6507. info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA a Karel SEDLÁČEK. Preparation of Long-Chain Alkoxyethoxysulfates and Synthetic Applications. In Proceedings of ECSOC-9, The 9-th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-9.htm. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2005. s. 41-46, 5 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA, Karel SEDLÁČEK a Josef HAVEL. Formation of Thioureas by Reaction of Isothiocyanates with Weakly Basic or Betaine Amines Promoted by DMAP. In Proceedings of ECSOC-9, The 9-th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-9.htm. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2005. s. 42-43, 2 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • ZÁLETOVÁ, Janka, Milan DZURILLA, Peter KUTSCHY, Pavel PAZDERA, Vladimír KOVÁČIK, Juraj ALDOLFI a Slávka BEKEŠOVÁ. SYNTHESIS OF 4,6-DISUBSTITUTED-2-(1H-INDOL-3-YL)-BENZOTHIAZOLES. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha, 2004, roč. 69, č. 1, s. 453-460. ISSN 0010-0765. info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. Ultrasonické PTC reakce v systému tuhá fáze - kapalina - účinná metoda pro udržitelnou "zelenou" syntetickou chemii. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 8, s. 516-517. ISSN 0009-2770. info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. Generování enolátových aniontů z cyklických ketonů v podmínkách ultrasonické S-L PTC a jejich následné reakce s elektrofily. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 8, s. 666-667. ISSN 0009-2770. info
 • FAJKUSOVÁ, Dagmar a Pavel PAZDERA. 2-Aminothiophenol and Its Disulfide Addition to Acylisothiocyanates. Extension to Selenium Derivatives. In Book of Abstracts. 1. vyd. Heidelberg, Ruprecht-Karls-Universität: Gesellschaft Deutscher Chemiker, 2004. s. 12-13, 2 s. info
 • ČMELÍK, Richard, Michal CAJAN, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. Syntheses and Structure Study on 3,3alambda4,4-Trithia-1-azapentalenes and Their 3-Oxa Analogues. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 2003, roč. 68, č. 7, s. 1243-1263. ISSN 0010-0765. info
 • PAZDERA, Pavel, Vladimíra MUZIKANTOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a Dagmar FAJKUSOVÁ. Syntéza nového 4H-benzo[1,2,4]dithiazinového skeletu a studium jeho elektrochemického chování. CHEMICKÉ LISTY, Praha: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 8, s. 775-775. ISSN 0009-2770. info
 • PAZDERA, Pavel. Syntéza dusíkatých heterocyklů multikomponentními domino reakcemi. Chemické listy, Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 11, s. 1120-1121. ISSN 0009-2770. info
 • PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 40. ročník, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2003. s. 5-6, 31-32, 4 s. ISBN 80-86033-94-5. info
 • PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 40. ročník, soutěžní úlohy studijní a praktické části, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2003. s. 14-16, 3 s. ISBN 80-86033-92-9. info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. Ultrasonické PTC reakce v systému tuhá fáze-kapalina - účinná metoda pro syntetickou chemii udržitelného rozvoje ("Green Chemistry"). Chemické listy, Prague: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 8, s. 747. ISSN 0009-2770. info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. 2-Aminoethyl nitráty jako činidla pro chránění karbonylu. Chemické listy, Prague: Česká společnost chemická, 2003, roč. 97, č. 8, s. 752. ISSN 0009-2770. info
 • PAZDERA, Pavel a Dagmar FAJKUSOVÁ. Four Different Heterocycles from Only Starting Compound alpha-Bromopropiophenone. In Euregionale 2003, Dresden, Book of Abstracts. 1. vyd. Dresden: EUREGIONALE 2003 Dresden, 2003. s. 54. info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. CHEMICAL SYNTHESES AND TECHNOLOGIES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT I. Facile Direct alpha-Ethoxycarbonylation and alpha-Carbamoylation Reaction on Cyclic Ketones Promoted by s-l PTC and/or by Ultrasound. In Proceedings of ECSOC-7, The Seventh International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-7.htm, September 1-30, 2003. Editors: Julio A. Seijas, De-Chun Ji and Shu-Kun Lin. CD-ROM edition. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2003. s. 22-6, 5 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. CHEMICAL SYNTHESES AND TECHNOLOGIES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT II. Synthesis of 1-Alkylated Benzouracils via Alkylation Reactions of 4-Methoxyquinazolin-2(1H)-one Started by sonochemical s-l PTC. In Proceedings of ECSOC-7, The Seventh International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-7.htm, September 1-30, 2003. Editors: Julio A. Seijas, De-Chun Ji and Shu-Kun Lin. CD-ROM edition. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2003. s. 23-26, 4 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. CHEMICAL SYNTHESES AND TECHNOLOGIES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT III. Facile Synthesis of Butane-1,2,3,4-tetracarboxylic Acid. In Proceedings of ECSOC-7, The Seventh International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-7.htm, September 1-30, 2003. Editors: Julio A. Seijas, De-Chun Ji and Shu-Kun Lin. CD-ROM edition. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2003. s. 23-26, 4 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Jan ŠIMBERA, Vladimíra MUZIKANTOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. SYNTHESIS OF A NOVEL 4H-BENZO[1.2.4]DITHIAZINE SYSTEM AND STUDIES OF ITS ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR. In Proceedings of ECSOC-7, The Seventh International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-7.htm, September 1-30, 2003. Editors: Julio A. Seijas, De-Chun Ji and Shu-Kun Lin. CD-ROM edition. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2003. s. 24-30, 7 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • ŠIMBERA, Jan a Pavel PAZDERA. 2-AMINOETHYL-NITRATES AS NEW AGENTS FOR THE COMMON PROTECTION OF CARBONYL GROUP. In Proceedings of ECSOC-7, The Seventh International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-7.htm, September 1-30, 2003. Editors: Julio A. Seijas, De-Chun Ji and Shu-Kun Lin. CD-ROM edition. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2003. s. 26-29, 4 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • PAZDERA, Pavel, Jiří ŠIBOR a Jaromír MAREK. Reaction in The Solid State. Isomerization of N-Acylselenoureas into N-Acylisoselenoureas. In Proceedings of ECSOC-7, The Seventh International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-7.htm, September 1-30, 2003. Editors: Julio A. Seijas, De-Chun Ji and Shu-Kun Lin. CD-ROM edition. 1. vyd. Basel: Publisher MDPI, Matthaeusstrasse 11, CH-4057 Basel, Switzerland, 2003. s. A023, 4 s. ISBN 3-906980-13-8. URL info
 • PAZDERA, Pavel a Jan ŠIMBERA. Národní koordinační pracoviště pro chemické syntézy a technologie udržitelného rozvoje - Studie proveditelnosti. 1. vyd. Brno: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003. info
 • PAZDERA, Pavel a Walid Fathalla MOHAMED. N-(2-Cyanophenyl)benzenecarboximidoyl Isothiocyanate - Efficient Educt for Domino-Syntheses of Heterocycles. In The Tenth Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. Wien: Institute of Applied Synthetic Chemistry, Vienna University of Technology, 2003. s. PO142, 1 s. ISBN 80-227-1938-2. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. Synthesis of Heterocyclic Skeletons by the Reaction of N1-(2-Cyanophenyl)-benzimidoyl Chloride with Thioamides. Molecules, Basel: MDPI, 2002, roč. 96, č. 1, s. 557-564. ISSN 1420-3049. info
 • ČMELÍK, Richard, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. A regioselectivity of electrophilic attacks to 5-amino-3-thioxo-3H-1,2-dithiole-4-carboxylic acid functional derivatives. An elucidation of product structures. Heterocyclic Communications, London: Freund Publishing House, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 55-60. ISSN 0793-0283. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. SYNTHESIS of 4-AMINO-3-CYANO-2-MORPHOLINOQUINOLINE. Heterocyclic Communications, London: Freund Publishing House, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 79-82. ISSN 0793-0283. info
 • FATHALLA, Walid a Pavel PAZDERA. The synthesis of new N3-aryl-N1-(2-phenylquinazolin-4-yl)thioureas. ARKIVOC, Florida: ARKAT-USA, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 7-11. ISSN 1424-6376. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. Synthesis of New 4-(4-(4-Methoxyphenyl)-5-(2-phenylquinazolin-4-yl)-1,3-Thiazol-2-yl)morpholine and N4-(5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxathiol-2-yliden)-(2-phenylquinazolin-4-yl)-amine. Heterocyclic Communications, London: Freund Publishing House, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 157-160. ISSN 0793-0283. info
 • PAZDERA, Pavel, Mohamed Walid FATHALA a Jaromír MAREK. Kinetically and Thermodynamically Controlled Domino-Reaction; Synthesis of Novel 1,3-Oxathioles and 1,3-Thiazoles. In 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Book of Abstracts. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. 175. ISBN 80-227-1705-3. info
 • PAZDERA, Pavel. Carbamoylation Reaction of Cyclic Ketones Promoted by s-l PTC and Ultrasound. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. PO 31, 1 s. info
 • ZÁLETOVÁ, Jana, Milan DZURILLA, Peter KUTSCHY a Pavel PAZDERA. New Synthetic Methods for Preparation of Biological Active Indolylthiazoles and Indolylbenzothiazoles. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. PO 51, 1 s. info
 • PAZDERA, Pavel. Synthesis of 1-Alkylated Benzouracils via Alkylation Reactions of 4-Methoxy-1,2-dihydroquinazolin-2-one Started by PTC and Ultrasound. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. s. PO 32, 1 s. info
 • PAZDERA, Pavel a Walid FATHALLA. Kineticky a termodynamicky kontrolovaný průběh domino reakce - Syntéza nových 1,3-oxathiolů a 1,3-thiazolů. Chemické Listy, Prague: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 392-393. ISSN 0009-2770. info
 • ČMELÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Nové cesty transformace trithionů jako způsob přípravy heteropentalenů. Chemické Listy, Prague: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 393. ISSN 0009-2770. info
 • FAJKUSOVÁ, Dagmar, Joachim SCHANTL a Pavel PAZDERA. One-pot syntéza N-hydroxythiazolového a N-hydroxyimidazolového skeletu, studium jejich reaktivity. Chemické Listy, Prague: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 401. ISSN 0009-2770. info
 • PAZDERA, Pavel, Jiří ŠIBOR a Jaromír MAREK. Reakce v tuhé fázi - isomerace N-acylselenomočovin na N-acylisoselenomočoviny. Chemické Listy, Prague: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 411. ISSN 0009-2770. info
 • ZÁLETOVÁ, Janka, Pavel PAZDERA, Milan DZURILLA, Peter KUTSCHY a Katarína FEKIAČOVÁ. Syntéza a vlastnosti nových derivátů indolylbenzothiazolů. Chemické Listy, Prague: Česká společnost chemická, 2002, roč. 96, č. 6, s. 421-422. ISSN 0009-2770. info
 • FATHALLA, Walid, Michal ČAJAN, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. Reactivity Study on Morpholine-1-carbothioic acid (2-phenyl-3H-quinazolin-4-ylidene) amide. Journal of Heterocyclic Chemistry, USA: HeteroCorporation, 2002, roč. 2002, č. 39, s. 1145-1152. ISSN 0022-152X. info
 • FATHALLA, Walid, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. New Domino-Reaction for the Synthesis of N4-(5-Aryl-1,3-oxathiol-2-yliden)-2-phenylquinazolin-4-amines and 4-[4-Aryl-5-(2-phenylquinazolin-4-yl)-1,3-thiazol-2-yl]morpholine. Journal of Heterocyclic Chemistry, USA: HeteroCorporation, 2002, roč. 2002, č. 39, s. 1139-1144. ISSN 0022-152X. info
 • NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ, David MAREK a Pavel PAZDERA. Produkce extracelulárních metabolitů u Pseudomonas pictorum. první. Košice: University of Veterinary Medicine, 2001. s. 254. 22.kongres ČSM "Zdravie a mikroorganizmy". info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Michal ČAJAN, Pavel PAZDERA a Jaromír MAREK. One-Pot Quinazolin-4-ylidenethiourea Synthesis via N-(2-Cyanophenyl)benzimidoyl isothiocyanate. Molecules, Basel: MDPI, 2001, roč. 6, č. 2, s. 584-597. ISSN 1420-3049. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Michal ČAJAN, Pavel PAZDERA a Jaromír MAREK. One-Pot Quinazolin-4-yl-thiourea Synthesis via N-(2-Cyano-phenyl)benzimidoyl isothiocyanate. Molecules, Basel: MDPI, 2001, roč. 6, č. 2, s. 588-602. ISSN 1420-3049. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. The Reactivity Study on N3, N3-(3-Oxapentan-1,5-diyl)-N1-(2-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-ylidene)thioureas. In XXVth Conference of Organic Chemists. 1. vyd. Pardubice: Publishing House of Pardubice University, 2001. s. KS 8, 2 s. ISBN 80-7194-349-5. info
 • PAZDERA, Pavel. Syntéza nových heterocyklů s využitím 1H-isochromenového prekurzoru. In XXV. Konference organických chemiků. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. KS 04, 1 s. ISBN 80-7194-349-5. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. The Synthesis of New N3-Aryl-N1-(2-phenylquinazolin-4-yl)thioureas. In XXVth Conference of Organic Chemists. 1. vyd. Pardubice: Publishing House of Pardubice University, 2001. s. KS 8, 2 s. ISBN 80-7194-349-5. info
 • PAZDERA, Pavel, Zdeněk VYTISKA a Lukáš RICHTER. Three-component Domino-reaction of Diaminomaleodinitrile. In 53. zjazd chemických spoločností. Banská Bystrica, Slovensko: FPV, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2001. s. 145-146. Zborník príspevkov. ISBN 80-89029-24-8. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. One-pot Synthesis of N1-(2-Phenyl-4-quinazolinyl)-2--R-1-hydrazinecarbothioamide. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 277-278. 1. ISBN 80-89029-22-1. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. The reactivity of N3-Aryl-N1-(2-phenylquinazolin-4-yl)thioureas. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 279-280. 1. ISBN 80-89029-22-1. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. The regioselectivity of the thioamide moiety against electrophiles and nucleophiles. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 229-230. 1. ISBN 80-89029-22-1. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Michal ČAJAN, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. The Intramolecular Cycloadditon Reaction of N'-Alkyl-N3-[[(2-cyanophenyl)imino](phenyl)methyl]thioureas. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 231-232. 1. ISBN 80-89029-22-1. info
 • ČMELÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Transformace derivátů 4lambda4-1,2-dithiolo[1,5-b][1,2,4]dithiazolu a 3-(R-karbonylimino)-3H-1,2-dithiolu působením dusíkatých nukleofilů. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 224-225. 1. ISBN 80-89029-22-1. info
 • FAJKUSOVÁ, Dagmar a Pavel PAZDERA. REAKCE 2,2-DIAMINODIFENYLDISULFIDU S ACYLISOTHIOKYANÁTY. In Sborník príspevkov 53. zjazd Chemických spoločností. 1. vyd. Banká Bystrica: FPV Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. 226. ISBN 80-89029-22-1. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Michal ČAJAN, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. The Reactivity Study on N3,N3-(3-Oxapentan-1,5-diyl)-N1-(2-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-yliden)thiourea. In Proceedings of ECSOC-5, The Fifth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-5.htm. 1. vyd. Basel: MDPI, Basel, Switzerland, 2001. s. [a0049], 1 s. ISBN 3-906980-06-5. URL info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. The Reactivity Study on N3,N3-(3-Oxapentan-1,5-diyl)-N1-(2-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-yliden)thiourea. Part 2: Reaction with Phenacyl Bromides and Chloroacetic Acid Derivatives. In Proceedings of ECSOC-5, The Fifth International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, http://www.mdpi.org/ecsoc-5.htm. 1. vyd. Basel: MDPI, Basel, Switzerland, 2001. s. [a0048], 1 s. ISBN 3-906980-06-5. URL info
 • PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 38. ročník, soutěžní úlohy studijní a praktické části, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2001. s. 13-17. ISBN 80-86033-64-3. info
 • PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 38. ročník, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2001. s. 5-8. ISBN 80-86033-67-8. info
 • ŠIBOR, Jiří, Dalimil ŽŮREK, Otakar HUMPA a Pavel PAZDERA. Acid-Base Initiated Cyclization and Retrocyclization Reactions of Ethyl 2-(3-Acylselenoureido)benzoates, -thiophene-3-carboxylates and the Corresponding 2-(3-Acylisoselenoureido) Derivatives. Molecules, Basel: MDPI, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 61-74. ISSN 1420-3049. info
 • PAZDERA, Pavel, Hana DIVIŠOVÁ, Helena HAVLIŠOVÁ a Petr BOREK. Synthesis of N-(2-cyanophenyl)chloromethanimidoyl chloride. Molecules, Basel: MDPI, 2000, roč. 5, č. 1, s. 189-194. ISSN 1420-3049. info
 • ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Thermal Behaviour of Esters and Nitriles 2-(3-Acylselenoureido)benzoic and 2-(3-Acylselenoureido)thiophene-3-carboxylic Acids. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 2000, roč. 54, č. 1, s. 28-35. ISSN 0366-6352. info
 • KUTSCHY, Peter, Mojmír SUCHÝ, Milan DZURILLA, Pavel PAZDERA, Mitsuo TAKASUGI a Vladimír KOVÁČIK. Diastereoselektive Synthesis of (-)- and (+)-4´-Methoxycarbonylspiro[3H-indole-3,2´-thiazolidine]-2(1H)-one. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Prague: Inst. Org. Chem. Bioch. Czech Acad. Sci., 2000, roč. 65, č. 3, s. 425-433. ISSN 0010-0765. info
 • DIVIŠOVÁ, Hana, Helena HAVLIŠOVÁ, Petr BOREK a Pavel PAZDERA. One-pot Syntheses of Fused Quinazolines by Reaction of N-(2-Cyanophenyl)chloromethanimidoyl Chloride. I. A New Synthesis of 1,3-Oxazolo- and 1,3-Oxazino[2,3-b]quinazolines. Molecules, Basel: MDPI, 2000, roč. 5, č. 5, s. 1166-1174. ISSN 1420-3049. info
 • ČMELÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Syntéza derivátů 4l4-1,2-dithiolo[1,5-b][1,2,4]dithiazolu a 3-(R-karbonylimino)-3H-1,2-dithiolů. Chem. Listy, Prague, 2000, roč. 94, č. 9, s. 790-791. ISSN 0009-2770. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. The Regioselectivity of an Electrophilic Attack on the Thioxo-1,2,4,5-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5-one; Part 1.:Reaction on Sulfur Atom. In XXIVth Conference of Organic Chemists on Advances in Organic Chemistry, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Publishing House of Slovak University of Technology, 2000. s. 202-203. ISBN 80-227-1361-9. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. The Regioselectivity of an Electrophilic Attack on the Thioxo-1,2,4,5-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5-one; Part 1.:Reaction on Nitrogen Atom and Miscellaneous Reactions. In XXIVth Conference of Organic Chemists on Advances in Organic Chemistry, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Publishing House of Slovak University of Technology, 2000. s. 104-105. ISBN 80-227-1361-9. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla a Pavel PAZDERA. N-1-(2-Cyanophenyl)-1-benzenecarboximidoyl Chloride in the Synthesis of 3,1,5-Benzodiazocine and its Derivatives. In XXIVth Conference of Organic Chemists on Advances in Organic Chemistry, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Publishing House of Slovak University of Technology, 2000. s. 106-107. ISBN 80-227-1361-9. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. One Pot Synthesis of Quinazolin-4-yl- and Quinazolin-4-ylidenethioureas by Application of N2-1-(2-Cyanophenyl)-N1-thioxomethylidenebenzene-1-carboximidamide. In 8th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Abstract of Papers. 1. vyd. Ljubljana, Slovenia: Faculty of Chemistry and Technology, University of Ljubljana, Slovenia, 2000. s. 74. ISBN 10-881-715-2. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. Synthesis of 4-Amino-3-cyano-2-dialkylaminoquinolines. In 8th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Abstract of Papers. 1. vyd. Ljubljana, Slovenia: Faculty of Chemistry and Technology, University of Ljubljana, Slovenia, 2000. s. 75. ISBN 10-881-715-2. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Michal ČAJAN a Pavel PAZDERA. The Regioselectivity of an Electrophilic Attack on the Thioxo-1,2,4,5-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5-one; Part 2.:Reaction on Nitrogen Atom. Molecules, Basel: MDPI, 2000, roč. 5, č. 6, s. 1210-1223. ISSN 1420-3049. info
 • MOHAMED, Walid Fathalla, Michal ČAJAN a Pavel PAZDERA. Regioselectivity of Electrophilic Attack on 4-Methyl-1-thioxo-1,2,4,5-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-A]quinazolin-5-one. Molecules, Basel: MDPI, 2000, roč. 5, č. 6, s. 1210-1223. ISSN 1420-3049. info
 • ŠIBOR, Jiří, Dalimil ŽŮREK, Radek MAREK, Michal KUTÝ, Otakar HUMPA, Jaromír MAREK a Pavel PAZDERA. 2-(3-acylselenoureido)benzonitriles and 2-(3-acylselenoureido)thiophene-3-carbonitriles. Preparation, structure elucidation, cyclization and retrocyclization reactions. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Praha, 1999, roč. 64, č. 10, s. 1673-1695. ISSN 0010-0765. info
 • PFEIFFER, Wolf-Diethard, Annemarie HETZHEIM, Pavel PAZDERA, Anja BODTKE a Jana MÜCKE. Synthesis and Reactivity of 1,2,4-Triazolo[1,5-c]quinazolines. Journal of Heterocyclic Chemistry, USA: HeteroCorporation, 1999, roč. 1999, č. 36, s. 1327-1336. ISSN 0022-152X. info
 • PAZDERA, Pavel, Jaromír MAREK, Michal ČAJAN a Richard ČMELÍK. Heteropentalenové struktury s vazbou S-S. In 51. Zjazd Chemických spoločností, Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 1999. s. 152-155. ISBN 80-227-1250-7. info
 • DIVIŠOVÁ, Hana a Pavel PAZDERA. Syntézy kondenzovaných chinazolinů aplikací 2-kyanfenylisokyanid dichloridu a bifunkčních nukleofilů. In 51. Zjazd Chemických spoločností, Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 1999. s. 177-178. ISBN 80-227-1250-7. info
 • ČMELÍK, Richard a Pavel PAZDERA. Reakce funkčních derivátů 5-amino-3-thioxo-3H-1,2-dithiol-4-karboxylové kyseliny s elektrofilními činidly. In 51. Zjazd Chemických spoločností, Zborník príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 1999. s. 217-218. ISBN 80-227-1250-7. info
 • PAZDERA, Pavel, Lukáš RICHTER a Roman HOFEREK. BUILDING OF 2,5-DIHYDROPYRIMIDO[5,4-d][1,3]THIAZOLE AND 5,7,8,9-TETRAHYDRO-2H-PURINE SKELETONS BY DOMINO-REACTION. In 17th International Congres of Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. Wien: Institute of Organic Chemistry, Vienna University of Technology, Austria, 1999. s. 194. info
 • ŠIBOR, Jiří, Jiří PICHLER a Pavel PAZDERA. 2-(3-Benzoylureido)benzonitrile, -thiophene-3-carbonitriles, Their Thioureido and Selenoureido Analogues - Kinetic Study of Acid Initiated Cyclization. In CHEMOMETRICS V. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 1999. s. Po 20, 1 s. info
 • ŠIBOR, Jiří, Jiří PICHLER a Pavel PAZDERA. Ethyl 2-(3-Benzoylureido)benzoate, -thiophene-3-carboxylate, Their Thioureido and Selenoureido Analogues - Kinetic Study of Acid Initiated Cyclocondenzation. In CHEMOMETRICS V. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 1999. s. Po 21, 1 s. info
 • PAZDERA, Pavel a Jiří ŠIBOR. Comment on Cyclization of 2-(3-Benzoylthioureido)benzonitrile in Sulfuric Acid. ScriptaFac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, BRNO: Masaryk University, 1998, roč. 1997-11998, 27-28, s. 27-33. ISSN 80-210-2008-3. info
 • ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Contribution to Reactivity of 3-Amino-4-imino-2-selenoxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline. ScriptaFac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, BRNO: Masaryk University, 1998, roč. 1997-1998, 27-28, s. 33-37. ISSN 80-210-2008-3. info
 • KILIÁN, Petr, Pavel PAZDERA, Jaromír MAREK, Josef NOVOSAD a Jiří TOUŽÍN. Organophosphorus-sulfur-nitrogen Compounds with Heterocyclic and Cage Structure, Synthesis and Structure. Z. anorg. allg. Chem., Německo: Wiley-VCH, 1998, roč. 1998, č. 624, s. 1497-1502. ISSN 0044-2313. info
 • KILIÁN, Petr, Pavel PAZDERA, Jaromír MAREK, Josef NOVOSAD a Jií TOUŽÍN. New Heterocyclic Organophosphorus-Sulfur-Nitrogen Compounds, Syntheses and Structures. Z. anorg. allg. Chem., 1998, roč. 1998, č. 624, s. 1497-1502. ISSN 0044-2313. info
 • PAZDERA, Pavel, Jiří ŠIBOR, Radek MAREK, Michal KUTÝ a Jaromír MAREK. Photoisomerization of Ethyl 2-(3-Acylselenoureido)thiophene-3-carboxylates and Their Benzoanalogues. Molecules, Basel: MDPI, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 135-151. ISSN 1420-3049. info
 • ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Esters and Nitriles of 2-(3-Acylselenoureido)benzoic and -thiophene-3-carboxylic Acids Thermal Transformations. Chemické listy, Praha: Česká společnost chemická, 1997, roč. 91, č. 9, s. 675-677. ISSN 0009-2770. info
 • HOLOUBEK, Ivan, Pavel PAZDERA a Milan POTÁČEK. Laboratorní cvičení : z organické chemie pro nechemické obory. Brno: Rektorát UJEP, 1997. 156 s. info
 • ŠIBOR, Jiří a Pavel PAZDERA. Synthesis of Some New Five-membered Heterocycles Containing Selenium and Tellurium. Molecules, Springer-Verlag, 1996, roč. 1996, č. 1, s. 157-162. ISSN 1420-3049. info
 • PAZDERA, Pavel, Petr MIKOLIN a Jan BOLESLAV. Secondary lustring additive for the electrolytic tinning. 1996. info
 • PAZDERA, Pavel a Jiří ŠIBOR. Functional Derivatives of 3-Amino-5-thioxo-1-thia-2-chalcogenol-4-carboxylic Acids. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. s. 179. ISBN 80-7184-048-3. info
 • PAZDERA, Pavel, D. ŽŮREK a Jiří ŠIBOR. E/Z Isomerization of Ethyl 2-(3-Benzoylchalcogenoureido)benzoates and Thiophene-3-carboxylates. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. s. 175-176. ISBN 80-7184-048-3. info
 • PFEIFFER, Wolf-Diethard, Annemarie HETZHEIM a Pavel PAZDERA. Reactivity of 2-Thioxo- and 2-Selenoxo-3-Amino-4-Imino-1,2,3,4-Tetrahydroquinazoline. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. s. 83. ISBN 80-7184-048-3. info
 • PFEIFFER, W. D., Pavel PAZDERA, Annemarie HETZHEIM a Jana MÜCKE. Zur Reaktivität von 3-Amino-4-imino-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin und 3-Amino-4-imino-2-selenoxo-1,2,3,4-tetrahydrochinazolin. Pharmazie, Eschborn, Germany: GOVI-Verlag, Pharmazeuticher Verlag GmbH, 1995, roč. 50, č. 1, s. 21-26. ISSN 0031-7144. info
 • SLANÁ, Jaroslava, Pavel PAZDERA a Jiří PICHLER. Cyclization of 2-(3-(4-R-Phenyl)ureido)benzonitriles to 3-(4-R-Phenyl)-4-imino-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2-ones. In Folia Pharmaceutica Univ. Carolinae, XVIII Suplementum. 1. vyd. Praha: Charles University, 1995. s. 173-174. ISBN 80-7184-048-3. info
 • ŠIBOR, Jiří, Pavel PAZDERA a Jiří PICHLER. Acid Catalyzed Cyclization of 2-(3-Benzoylchalcogenoureido) Arenecarboxylic Acid Derivatives. In Acid Catalyzed Cyclization of 2-(3-Benzoylchalcogenoureido). Praha: Charles University, 1995. ISBN 80-7184-048-3. info
 • PAZDERA, Pavel a Drahoslav ONDRÁČEK. 1-substiuované 3-(2-kyanfenyl)thiomočoviny a způsob jejich přípravy. 1993. info
 • PAZDERA, Pavel a Iva PREISSOVÁ. Reactivity of Esters and Nitriles of 2-(3-Acylthioureido) -4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic Acid, I. Acid Catalyzed Cyclization and Desulfanation Reaction in the Presence of Secondary Amines. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1992, roč. 46, č. 6, s. 396-405. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel, Jiří MEINDL a Eduard NOVÁČEK. Thermal Behaviour of Some 2-(3-R-Thioureido)benzonitriles. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1992, roč. 46, č. 5, s. 322-328. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel. 2-Thioureidoderiváty aromatických nitrilů. 1992. 142 s. info
 • PAZDERA, Pavel a Jiří PICHLER. Kinetic Study of cyclization of 2-(3-Phenylthioureido)benzonitrile to 4-Imino-3-phenyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1991, roč. 1991, č. 45, s. 517-525. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel, Vladimír POTŮČEK, Ivar KALVINSH, Peteris TRAPENCIERIS a Osvald PUGOVICS. 2-(3-Acylthioureido)benzonitriles, I. Synthesis and Cyclization. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1991, roč. 1991, č. 45, s. 527-540. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel a Vladimír POTŮČEK. 2-(3-Acylthioureido)benzonitriles, II. Synthesis of Substituted 2,4-Diaminoquinazolines. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1991, roč. 1991, č. 45, s. 677-686. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel a Milan ŘEZKA. Synthesis and Cyclization of 3-Substituted 1-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl)thioureas. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1990, roč. 1990, č. 44, s. 229-240. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel a Milan ŘEZKA. Synthesis and Reaction of 2-Isothiocyanato-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1990, roč. 1990, č. 44, s. 63-69. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel, Eduard NOVÁČEK a Petr BUCHER. Synthesis of S,S-Dimethyl N-kyanodithiocarbamate. ScriptaFac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis, BRNO: Masaryk University, 1990, roč. 20, č. 5, s. 229-232. ISSN 80-210-2008-3. info
 • PAZDERA, Pavel a Milan POTÁČEK. N-Ethylsubstituted 2-Nitrophenylguanidines, I. Synthesis and Properties. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1989, roč. 1989, č. 43, s. 97-106. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel a Milan POTÁČEK. N-Ethylsubstituted 2-Nitrophenylguanidines, II. Cyclization. N-Ethylsubstituted 2-Nitrophenylguanidines, II. Cyclization. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1989, roč. 1989, č. 43, s. 107-112. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel, Eduard NOVÁČEK a Drahoslav ONDRÁČEK. A New Knowledge about the Synthesis of 1-Phenyl-3-(2-cyanophenyl)thiourea. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1989, roč. 1989, č. 43, s. 465-469. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel, Drahoslav ONDRÁČEK a Eduard NOVÁČEK. Synthesis and Cyclization of 3-Substituted 1-(2-Cyanophenyl)thioureas. Synthesis and Cyclization of 3-Substituted 1-(2-Cyanophenyl)thioureas. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1989, roč. 1989, č. 43, s. 771-781. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel a Milan POTÁČEK. Kinetics of Cyclization of N-Substituted 2-Nitrophenylguanidines and Mechanism of Cyclisation Reactions. Kinetics of Cyclization of N-Substituted 2-Nitrophenylguanidines and Mechanism o. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1989, roč. 1989, č. 43, s. 97-106. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel a Vladimír POTŮČEK. N-(N´-Acylthioureido)derivatives of cyclic enaminonitriles and their production method. 1989. info
 • PAZDERA, Pavel, Marie STUDNIČKOVÁ, Svatopluk HLAVAČKA a Oldřich FISCHER. Influence of water on the electro- reduction of 2-nitrophenylhydrazones in acetonitrile. J.Electroanal.Chem., Netherlands: Elsevier Sequoia S.A., Laussanne, 1988, roč. 1988, č. 246, s. 399-409. ISSN 0022-0728. info
 • PAZDERA, Pavel a Milan POTÁČEK. 4-Substituted 2-nitrophenylguanidines, I. Synthesis and cyclization. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1988, roč. 1988, č. 42, s. 527-537. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel, Milan POTÁČEK a Jaromír ŠIMEČEK. 4-Substituted 2-nitrophenylguanidines, II. Acid-base properties and structure. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1988, roč. 1988, č. 42, s. 539-546. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel, Jiří PICHLER a Milan POTÁČEK. 4-Substituted 2-nitrophenylguanidines, III. Kinetic study of the cyclization. 4-Substituted 2-nitrophenylguanidines, III. Kinetic study of the cyclization. Chem. Papers, Bratislava, Slovak Republic: Slovak Academy of Science, 1988, roč. 1988, č. 42, s. 547-558. ISSN 0366-6352. info
 • PAZDERA, Pavel a Vladimír POTŮČEK. Reactions of 1-Acyl-3-(2-cyanophenyl)thioureas. In Studies in Organic Chemistry 35, Chemistry of heterocyclic Compounds (Kováč J. and Zálupský P. -Editors). 1. vyd. Amsterodam-Oxford-New York-Tokyo: Elselvier, 1988. s. 454-456. ISBN 0-444-41737-0. info
 • PAZDERA, Pavel. Production Method of 5-Halogen-2-methylbenzoxazole. 1988. info
 • PAZDERA, Pavel, Marie STUDNIČKOVÁ, Ivana RÁČKOVÁ a Oldřich FISCHER. Electrochemical behaviour of 2-nitrophenyl guanidines in acetonitrile. J.Electroanal.Chem., Netherlands: Elsevier Sequoia S.A., Laussanne, 1986, roč. 1986, č. 207, s. 189-202. ISSN 0022-0728. info
 • PAZDERA, Pavel. Cyklizace substituovaných 2-nitrofenylguanidinů. 1986. 132 s. info

4. 9. 2014