doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

odborný asistent – Klinika komplexní onkologické péče


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Anterior gradient v lidských nádorech
Důvod pro omezení zveřejnění práce: licence poskytnuta nakladatelství
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. (PřF UP Olomouc)
prof. Mgr. Václav Brázda, Ph.D. (Lékařská fakulta)
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. (SAV Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (FN Olomouc)
prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. (Biologické centrum AV ČR České Budějovice)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.