prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

vedoucí pracoviště – Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek


kancelář: pav. 06/01031
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6244
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.RNDr.Ivan Ohlídal,DrSc., narozen 25. dubna 1945 v Březolupech u Uherského Hradiště, rozvedený, 3 děti
Pracoviště
 • Ústav fyzikální elektroniky
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2
  61137 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: prof., obor"Kvantová elektronika a optika"
 • 1988: DrSc., obor"Kvantová elektronika a optika"; dizertační práce: "Optické vlastnosti reálných tenkých vrstev a jejich analýza"
 • 1980: doc., obor"Fyzika pevných látek"; habilitační práce: "Vliv experimentálních podmínek na odrazivost náhodně drsných povrchů a tenkých vrstev s náhodně drsnými rozhraními"
 • 1977: CSc., obor"Experimentální fyzika"; dizertační práce: "Elipsometrie tenkých vrstev s náhodně drsnými rozhraními"
 • 1970: RNDr., obor"Experimentální fyzika"; rigorózní práce: "Vliv drsnosti na odrazivost tenkých vrstev"
 • 1967: promovaný fyzik, obor"Fyzika"; diplomová práce: "Termická oxidace sloučenin A3B5"
Přehled zaměstnání
 • 2000-dosud: profesor, Katedra fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1980-1999: docent, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1981-1991: vedoucí katedry, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1975-1980: odborný asistent, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1969-1975: odborný pracovník, Katedra fyziky pevné fáze, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně (dříve Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně)
 • 1968-1969: odborný pracovník, Výzkumný ústav skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou
Pedagogická činnost
 • Mikroskopie atomové síly a další metody sondové rastrovací mikroskopie
 • Základní optické experimenty a jejich aplikace ve výuce fyziky
 • Optika tenkých vrstev
 • Aplikace a experimentální demonstrace holografie
 • Fyzikální optika 1
 • Fyzikální optika 2
 • Byl školitelem čtyř absolventů aspirantského studia (CSc.) a pěti absolventů doktorského studia (Ph.D.).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědecké činnosti: Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek, elipsometrie, interferometrie, sondová rastrovací mikroskopie.
 • Projekty v posledních patnácti letech: Charakterizace vrstevnatých systémů s náhodně drsnými rozhranímí pomocí optických a rtg metod (GAČR, řešitel, 1998-2000), Návrh konstrukce zařízení pro in-situ měření plošné nehomogenity tenkých vrstev (GAČR, spoluřešitel, 1998-2000), Optické vlastnosti skel a amorfních tenkých vrstev sulfidů a selenidů (GAČR, spoluřešitel, 2000-2002), Optické a mechanické vlastnosti tenkých vrstev DLC:Si připravených PECVD metodou (GAČR, řešitel, 2001-2003), Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti povrchu metodou holografické interferometrie (GAČR, spoluřešitel, 2001-2003), Optical characterization of layers of II-VI compound semiconductor materials (Aktion Česká republika-Rakousko, řešitel, 2000-2001), Optical characterization of layers of II-VI compound semiconductor materials II (Kontakt Česká republika - Rakousko, řešitel, 2003-2004, Realizace laboratorního digitálního spektrofotometru pro širokou spektrální oblast (GAČR, spoluřešitel, 2004-2006), Fotonická skla a amorfní vrstvy (GAČR, spoluřešitel, 2005-2007, Vývoj metod pro charakterizaci defektů na površích pevných látek (MPO, program Tandem, řešitel, 2004 - 2007, Analýza optických vlastností solárních článků (MPO, program Tandem, řešitel, 2006-2009), Barevné solární články s vysokou [účinností pro architektonické aplikace (MPO, program TIP, řešitel, 2009-2012), Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu (TAČR, řešitel, 20012-2015), Regionální VAV centrum pro nízkonákladové plasmové a nanotechnologické povrchové úpravy (VAVPI, vedoucí skupiny, 2010-2014)
 • Ohlasy publikací: více než 1000 citací v mezinárodních vědeckých časopisech.
Akademické stáže
 • 1978: studijní pobyt na Státní univerzitě v Leningradě - 1měsíc
 • 1987: vědecká stáž na Univerzitě v Oslo - 1měsíc
 • 1987: přednáškový pobyt ne Schillerově univerzitě v Jeně - 2 týdny
 • 1990: přednáškový pobyt na Technické univerzitě ve Vídni - 1 týden
 • 1991: přednáškový pobyt na Univerzitě v Turinu - 1 týden
 • 1993: přednáškový pobyt na Univerzitě v Turinu - 1 týden
 • 1994: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
 • 1994: přednáškový pobyt na Schillerově univerzitě a Fraunhoferově ústavu pro aplikovanou optiku a přesnou mechaniku v Jeně - 2 týdny
 • 1995: přednáškový pobyt na Ecole Nationale Superrieure de Physique de Marseille, Domaine Universitaire de St Jerome - 1 týden
 • 1996: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
 • 1998: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
 • 2000: studijní pobyt na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 10 dnů
 • 2001: vědecká stáž na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 1 měsíc
 • 2003: vědecká stáž na Univerzitě J. Keplera v Linzi - 10 dnů
 • 2004: hostující profesor na Shizuoka University v Hamamatsu (Japonsko) - 4 měsíce
 • 2006: přednáškový pobyt na Aristotle University v Thessaloniki (Řecko) - 1 týden
Univerzitní aktivity
 • 1980-1991: člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty
 • 1981-1991: vedoucí Katedry fyziky pevné fáze na Přírodovědecké fakultě
 • 1994- dosud: člen Oborové komise doktorského studia "Vlnová a částicové optika"
 • 1994- dosud: školitel doktorského studia pro obor "Vlnová a částicová optika"
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen SPIE-The International Society for Optical Engineering
 • Člen výboru SPIE CS (národní výbor, 1995-2001)
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků (1969- 2009)
 • Člen EOS (European Optical Society)
 • Člen České a Slovenské společnosti pro fotoniku
 • Člen týmu Laboratoře moderní metrologie (společná laboratoř Českého metrologického institutu, Přírodovědecké fakulty MU a Ústavu fyzikálního inženýrství VUT)
 • Člen OSA - The Optical Society of America
Ocenění vědeckou komunitou
 • Medaile UJEP Brno jako ocenění za spolupráci s průmyslovými podniky
 • Presentoval pozvané přenášky (invited lectures) na 15 mezinárodních vědeckých konferencích
 • Podílel se na organizaci 10 mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů
Vybrané publikace
 • KLAPETEK, Petr, Ivan OHLÍDAL a Jiří BURŠÍK. Atomic force microscopy studies of cross-sections of columnar films. Measurement Science and Technology. Bristol, England: IOP Publishing, 2007, roč. 18, č. 2, s. 528-531. ISSN 0957-0233. info
 • OHLÍDAL, Ivan a Daniel FRANTA. Ellipsometry of Thin Film Systems. In Progress in Optics, Vol. 41 (Ed. E. Wolf). 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2000. s. 181-282. ISBN 0-444-568-7. URL info
 • OHLÍDAL, Ivan a Daniel FRANTA. Rubidium lodide (RbI). In Handbook of Optical Constants of Solids III. San Diego, USA: Academic Press, 1998. s. 857-870. ISBN 0-12-544423-0. URL info
 • OHLÍDAL, Ivan a Miloslav OHLÍDAL. Rubidium Bromide (RbBr). In Handbook of Optical Constants of Solids III. San Diego: Academic Press, 1998. s. 845-855. ISBN 0-12-544423-0. info
 • OHLÍDAL, Ivan, Karel NAVRÁTIL a Miloslav OHLÍDAL. Scattering of Light from Multilayer Systems with Rough Boundaries. In Progress in Optics, Vol. 34 (Ed. E. Wolf). Amsterdam: Elsevier, 1995. s. 249-331. ISBN 0 444 82140 6. info
 • OHLÍDAL, Ivan a Karel NAVRÁTIL. Sodium Fluoride (NaF). In Handbook of Optical Constants of Solids II. San Diego: Academic Press, 1991. s. 1021-1034. ISBN 0-12-544422-2. info
 • OHLÍDAL, Ivan a Karel NAVRÁTIL. Thorium Fluoride (ThF4). In Handbook of Optical Constants of Solids II. San Diego: Academic Press, 1991. s. 1049-1058. ISBN 0-12-544422-2. info

20. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.