prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.

profesor – Ústav klinické imunologie a alergologie


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 9. 2015
Datum ukončení řízení 1. 9. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Genetické faktory modifikující průběh primárních poruch tvorby protilátek
Oponenti habilitační práce prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU - FVL)
prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc. (LF UK Bratislava a DFNsP Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. (Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 3. 2016
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 7. 2018
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. (Ústav imunologie a alergologie LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol)
Prof. Dr. med. Hermann Wolf (Medical School, Sigmund Freud University, Immunology Outpatient Clinic, Vienna, Austria)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 1. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.