doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

docent – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/334
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8579
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 9. 2017
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Polymer-based monolithic stationary phases in the separation of small molecules
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezení licence
Oponenti habilitační práce Ing. Josef Planeta, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ĆR, Brno)
prof. RNDr. Miroslav Macka, Ph.D. (Univerzita of Tasmania)
prof. Michael Lämmerhofer, Dr. (Universita Tuebingen)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 11. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. (PřF UK v Praze)
prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (UP Olomouc)
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (Ústav analytické chemie AV ĆR, Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 12. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.