doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.

docentka – Depozice tenkých vrstev a nanostruktur


kancelář: pav. 06/02006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3368
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 11. 2011
Datum ukončení řízení 1. 2. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Plazmatická modifikace povrchových a mechanických vlastností materiálů
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (MU - pedagogická fakulta)
doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV, Košice)
prof. Ing. Dr. Pavel Chrástka, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 12. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.