doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Oddělení experimentální biologie rostlin


kancelář: bud. C13/118
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3972
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 12. 12. 2003
Datum ukončení řízení 31. 5. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Význam dusíkatých zásobních látek pro růstové procesy invazní trávy Calamagrostis epigejos
Oponenti habilitační práce prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
RNDr. Hana Čížková, CSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR , Třeboň)
RNDr. Jan Hofbauer, CSc. (Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (MZLU Brno)
Členové prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta Praha)
prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. (UKo Bratislava, SR)
prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (JČU - Biologicka fakulta České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 2. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2005
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 6. 2007
Datum ukončení řízení 1. 1. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Význam dusíkatých zásobních látek pro růstové procesy invazní trávy Calamagrostis epigejos
Oponenti habilitační práce prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
RNDr. Jan Hofbauer, CSc. (Výzkumný ústav pícninářský, Troubsko)
RNDr. Hana Čížková, CSc. (Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR)
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (MZLU Brno)
Členové prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. František Hrabě, CSc. (MZLU Brno)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (JČU - Biologicka fakulta České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.