doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Oddělení experimentální biologie rostlin


kancelář: bud. C13/118
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3972
e‑mail:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • RNDr. Vít Gloser, Ph.D., narozen 27. března 1971 v Ivančicích,
Pracoviště
 • Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
  Ústav experimentální biologie
  Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
  Kamenice 5, 624 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • únor 2008 - současnost: docent
 • 1998 - leden 2008: odborný asistent
 • 1997-1998: odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: doc., Fyziologie rostlin, Masarykova univerzita
 • 1998: Ph.D., Fyziologie rostlin, Masarykova univerzita
 • 1994: Mgr., Anatomie a fyziologie rostlin, Masarykova univerzita
 • 1992: Bc., Obecná biologie, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 1997-2006: Masarykova univerzita, Katedra fyziologie a anatomie rostlin
 • 2006 - současnost: Masarykova univerzita,Ústav experimetální biologie
Pedagogická činnost
 • Cytologie a anatomie rostlin, cvičení
 • Fyziologie rostlin, cvičení
 • Minerální výživa rostlin, přednáška, cvičení
 • Vědecká práce v rostlinné fyziologii, přednáška, cvičení
 • Vedení 14 bakalářských, diplomových a disertačních prací
Řešené grantové projekty
 • 1992-1993: Změny struktury a funkce travních ekosystémů na odlesněných stanovištích. (grantový projekt GA ČR, odpovědný řešitel prof. J. Gloser)
 • 1993-l994: Efficiency of the respiratory processes in roots of wild grasses with inherently different relative growth rate. (projekt University of Utrecht, vedoucí prof. H. Lambers)
 • 1994-1996: Ekofyziologické aspekty obnovy lesa v silně acidifikovaném prostředí. (grantový projekt GA ČR, odpovědný řešitel prof. J. Gloser)
 • 1996-1997: Effects of atmospheric CO2 increase on carbon fluxes in grassland ecosystems. (projekt č. 619 programu COST Evropských společenství, vedoucí prof. J. Nösberger.)
 • 1998-2001: Úloha dusíkatých zásobních látek v řízení růstových procesů třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Grantový projekt GAČR, řešitel.
 • 2004-2006 Modifikační vliv rozdílné architektury vodivých pletiv na využití dusíku u stromů. Grantový projekt GAČR, řešitel.
 • 2005-2007 Je tok vody klíčem k porozmění interakcí mezi rostlinami a půdním prostředím? Projekt mezinárodní spolupráce s USA, MŠMT ČR-NSF USA, řešitel.
 • 2009 – 2011 - The role of nitrate in signaling stress from roots to shoots. The Royal Society UK (řešitel).
 • 2009 – 2012 - Analýza omezujícího vlivu xylémového transportu na stav vody a výměnu plynů u rostlin chmele. GAČR (řešitel).
Akademické stáže
 • Červenec 1992: Botanický ústav Akademie věd, Třeboň
 • Září 1993- únor 1994: University of Utrecht, Nizozemí
 • Říjen 1996- červenec 1997: ETH, Zürich, Švýcarsko
 • Květen 2000: SLU, Umea, Švédsko
 • Září 2003- Srpen 2004: TUFTS University, Boston, USA
 • Září- Říjen 2005: University of Connecticutt, Storrs, USA
 • Září- Říjen 2006: Harvard University, Cambridge, USA
 • Září- Říjen 2007: Harvard University, Cambridge, USA
 • Září 2008 – Lancaster University, Lancaster, UK
 • Říjen 2009 – Lancaster University, Lancaster, UK
 • Únor 2010 – Lancaster University, Lancaster, UK
 • Září 2010 – Lancaster University, Lancaster, UK
Universitní aktivity
 • Vedoucí oddělení fyziologie a anatomie rostlin
 • Člen akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU
 • Člen komise pro SZZ Biologie
Vybrané publikace
 • SAMSONOVÁ, Zuzana, Nagavalli Subbanna KIRAN, Ondřej NOVÁK, Ioannis SPYROGLOU, Jan SKALÁK, Jan HEJÁTKO a Vít GLOSER. Steady-State Levels of Cytokinins and Their Derivatives May Serve as a Unique Classifier of Arabidopsis Ecotypes. Online. Plants. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 1, s. 1-17. ISSN 2223-7747. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/plants9010116. [citováno 2024-04-24] URL info
 • JUPA, Radek, Pavlína DOUBKOVÁ a Vít GLOSER. Ion-mediated increases in xylem hydraulic conductivity: seasonal differences between coexisting ring- and diffuse-porous temperate tree species. Online. Tree physiology. Oxford, UK: Oxford University Press, 2019, roč. 39, č. 8, s. 1313-1328. ISSN 0829-318X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpz035. [citováno 2024-04-24] Full Text info
 • THIRUPATHI, Karuppana Pandian, Christoph-Martin GEILFUS, Karl-Hermann MÜHLING, Ondrej NOVÁK a Vít GLOSER. Early changes of the pH of the apoplast are different in leaves, stem and roots of Vicia faba L. under declining water availability. Online. Plant Science. CLARE, Ireland: ELSEVIER IRELAND LTD, 2017, roč. 255, February, s. 51-58. ISSN 0168-9452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2016.11.010. [citováno 2024-04-24] info
 • KOROVETSKA, Halyna, O. NOVÁK, V. TUREČKOVÁ, Martina HÁJÍČKOVÁ a Vít GLOSER. Signalling Mechanisms Involved in the Response of Two Varieties of Humulus Lupulus L. To Soil Drying: II. Changes in the Concentration of Abscisic Acid Catabolites and Stress-Induced Phytohormones. Online. PLANT GROWTH REGULATION. Springer, 2016, roč. 78, č. 1, s. 13-20. ISSN 0167-6903. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10725-015-0058-6. [citováno 2024-04-24] info
 • JUPA, Radek, Lenka PLAVCOVÁ, Barbora FLAMIKOVÁ a Vít GLOSER. Effects of limited water availability on xylem transport in liana Humulus lupulus L. Online. Environmental and Experimental Botany. Elsevier, 2016, roč. 130, October, s. 22-32. ISSN 0098-8472. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2016.05.008. [citováno 2024-04-24] info
 • JUPA, Radek, Lenka PLAVCOVÁ, Vít GLOSER a Steven JANSEN. Linking xylem water storage with anatomical parameters in five temperate tree species. Online. Tree Physiology. Oxford Journals, 2016, roč. 36, č. 6, s. 756-769. ISSN 0829-318X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpw020. [citováno 2024-04-24] info
 • BALÁŽ, Milan, Radek JUPA, Steven JANSEN, Alexander COBB a Vít GLOSER. Partitioning of vessel resistivity in three liana species. Online. Tree Physiology. Oxford: Oxford journals, 2016, roč. 36, č. 12, s. 1498-1507. ISSN 0829-318X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpw081. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Halyna KOROVETSKA, Ana Isabel Martín VERTEDOR, Martina HÁJÍČKOVÁ, Zbyněk PROKOP, Sally WILKINSON a William DAVIES. The Dynamics of Xylem Sap pH under Drought: a Universal Response in Herbs?. Online. PLANT AND SOIL. Springer, 2016, roč. 409, 1-2, s. 259-272. ISSN 0032-079X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11104-016-2962-6. [citováno 2024-04-24] info
 • JUPA, Radek, Vojtěch DIDI, Jan HEJÁTKO a Vít GLOSER. An improved method for the visualization of conductive vessels in Arabidopsis thaliana inflorescence stems. Online. Frontiers in Plant Science. Frontiers Research Foundation, 2015, roč. 6, APRIL, s. "nestrankovano", 10 s. ISSN 1664-462X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fpls.2015.00211. [citováno 2024-04-24] URL info
 • KOROVETSKA, Halyna, Ondřej NOVÁK, Oldřich JŮZA a Vít GLOSER. Signalling mechanisms involved in the response of two varieties of Humulus lupulus L. to soil drying: I. changes in xylem sap pH and the concentrations of abscisic acid and anions. Online. Plant and Soil. Springer, 2014, roč. 380, 1-2, s. 375-387. ISSN 0032-079X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11104-014-2101-1. [citováno 2024-04-24] info
 • TYLOVÁ, Edita, Lenka STEINBACHOVÁ, Aleš SOUKUP, Vít GLOSER a Olga VOTRUBOVÁ. Pore water N:P and NH4 +:NO3 alter the response of Phragmites australis and Glyceria maxima to extreme nutrient regimes. Online. Hydrobiologia. Springer, 2013, roč. 700, č. 1, s. 141-155. ISSN 0018-8158. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10750-012-1225-7. [citováno 2024-04-24] info
 • JUPA, Radek, Milan BALÁŽ, Petr SVOBODA a Vít GLOSER. Inherent variability in structural and functional traits of xylem among three hop varieties. Online. Plant, Soil and Environment. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2013, roč. 59, č. 6, s. 273-279. ISSN 1214-1178. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ, Radek JUPA, Halyna KOROVETSKA a Petr SVOBODA. THE RESPONSE OF HUMULUS LUPULUS TO DROUGHT: THE CONTRIBUTION OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PLANT TRAITS. Online. In J. Patzak, A. Koutoulis. III. International Humulus Symposium. Mosónymagyarovár, Hungary: ICPBR, ISHS, 2013. s. 149-154. ISBN 978-90-6605-696-1. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ, Halyna KOROVETSKA, Jan GLOSER a Petr SVOBODA. FYZIOLOGICKÉ DŮSLEDKY PŮSOBENÍ NEDOSTATKU VODY NA ROSTLINY CHMELE. Online. Úroda. Praha: Profi press, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 59 - 64. ISSN 0139-6013. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ a Petr SVOBODA. Analysis of anatomical and functional traits of xylem in Humulus lupulus L. stems. Online. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT. CZECH ACAD AGRIC SCI, 2011, roč. 57, č. 7, s. 338-343. ISSN 1214-1178. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ a Petr SVOBODA. FUNKČNÍ A ANATOMICKÉ VLASTNOSTI XYLÉMU V ROSTLINÁCH CHMELE A JEJICH VZTAH K EFEKTIVNÍMU TRANSPORTU VODY. Online. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010. Praha: ČZU, VÚRV, 2010. s. 40-44. ISBN 978-80-213-2048-2. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Pavel SEDLÁČEK a Colin ORIANS. Shoot heterogeneity in trees: Consequences of Patchy N availability and vascular transport. Online. Nova Acta Leopoldina Neue Folge. Halle: Deutsche Akademie der Naturforscher, 2009, roč. 96, č. 357, s. 135-141. ISSN 0369-5034. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Pavel SEDLÁČEK a Jan GLOSER. Consequences of nitrogen deficiency induced by low external N concentration and by patchy N supply in Picea abies and Thuja occidentalis. Online. Trees - Structure and function. Berlin / Heidelberg: Springer, 2009, roč. 23, č. 1, s. 1-9. ISSN 0931-1890. [citováno 2024-04-24] URL info
 • GLOSER, Vít, Cathryn LIBERA a Colin ORIANS. Contrasting below- and aboveground responses of two deciduous trees to patchy nitrate availability. Online. Tree Physiology. 2008, roč. 28, č. 1, s. 37-44, 13 s. ISSN 0829-318X. [citováno 2024-04-24] info
 • TYLOVÁ, Edita, Lenka STEINBACHOVÁ, Olga VOTRUBOVÁ a Vít GLOSER. Phenology and autumnal accumulation of N reserves in belowground organs of wetland helophytes Phragmites australis and Glyceria maxima affected by nutrient surplus. Online. Environmental and Experimental Botany. 2008, roč. 63, 1-3, s. 28-38, 10 s. ISSN 0098-8472. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít. Transport vody a minerálních živin v rostlinách a jejich vzájemné interakce. Online. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2008. Praha: ČZU a VURV, 2008. s. 54-59. ISBN 978-80-87011-18-8. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Martina KOŠVANCOVÁ a Jan GLOSER. Regrowth dynamics of Calamagrostis epigejos after defoliation as affected by nitrogen availability. Online. Biologia Plantarum. Dordrecht: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2007, roč. 51, č. 3, s. 501-506. ISSN 0006-3134. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Jan a Vít GLOSER. Changes in spectral reflectance of a foliar lichen Umbilicaria hirsuta during desiccation. Online. Biologia Plantarum. Praha: Ústav experimentální botaniky AVČR, 2007, roč. 51, č. 2, s. 395-398. ISSN 0006-3134. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Maciej ZWIENIECKI, Colin ORIANS a Michelle HOLBROOK. Dynamic changes in root hydraulic properties in response to nitrate availability. Online. Journal of Experimental Botany. 2007, roč. 58, č. 7, s. 2409-2415. ISSN 0022-0957. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít. Důsledky využívání různých forem dusíku na vodní provoz rostlin. Online. Bulletin ČSEBR. Olomouc: ČSEBR, 2007, roč. 7, č. 2, s. 21-21. ISSN 1213-6670. [citováno 2024-04-24] info
 • SEDLÁČEK, Pavel a Vít GLOSER. Vascular transport in Thuja and Picea: consequences for use of patchy nitrogen?. Online. Bulletin CSEBR. Olomouc: ČSEBR, 2007, roč. 7, č. 2, s. 68-68. ISSN 1213-6670. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít. Water transport in plants under fluctuating nitrogen supply. Online. Ulm: Organizing committee 11. Jahrestagung des Arbeitkreises Experimentelle Ökologie, 2006. s. 46-46. [citováno 2024-04-24] info
 • KAVANOVÁ, Monika a Vít GLOSER. The Use of Internal Nitrogen Stores in the Rhizomatous Grass Calamagrostis epigejos During Regrowth After Defoliation. Online. Annals of Botany. Oxford: Oxford University Press, 2005, roč. 95, č. 2, s. 457463-457469. ISSN 0305-7364. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít. The consequences of lower nitrogen availability in autumn for internal nitrogen reserves and spring growth of Calamagrostis epigejos. Online. Plant ecology. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.,, 2005, roč. 179, č. 1, s. 119-126. ISSN 1385-0237. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít a Colin ORIANS. Patchy nitrate availability alone contributes to heterogeneity in structure and functions in plants with contrasting vascular architecture. Online. In XVII. International Botanical Congress - Abstracts. Vienna: Organizing Committee, 2005. s. 307. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Martina KOŠVANCOVÁ a Jan GLOSER. Changes in growth parameters and content of N-storage compounds in roots and rhizomes of Calamagrostis epigejos after repeated defoliation. Online. Biológia. Bratislava: Slovak Academic Press, 2004, roč. 59, č. 13, s. 1-6. ISSN 0006-3088. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Richard FERRIERI, Michael THORPE a Colin ORIANS. Patchy Nitrate Availability Alone Contributes to Heterogeneous Responses in Plant Functions and Chemical Composition Impacting Growth. Online. In 89. ESA annual meeting. Portland, OR, USA: Ecological Society of America, 2004. s. 180. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít. Seasonal changes of nitrogen storage compounds in a rhizomatous grass Calamagrostis epigeios. Online. Biologia Plantarum. DORDRECHT: KLUWER ACADEMIC PUBL, 2002, roč. 45, č. 4, s. 563-568. ISSN 0006-3134. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Marco FREHNER, Andreas LÜSCHER, Josef NÖSBERGER a Ueli HARTWIG. Does the response of perennial ryegrass to elevated CO2 depend on the form of the supplied nitrogen ?. Online. Biologia Plantarum. Dordrecht: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2002, roč. 45, č. 1, s. 51-58. ISSN 0006-3134. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Jan a Vít GLOSER. Fyziologické charakteristiky podmiňující vysoké kompetiční schopnosti trav rodu Calamagratostis. Online. In Ekológia travného porastu VI - medzinárodná vedecká konferencia. Banská Bystrica: VÚTPHP, 2002. s. 45-49. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít a Jan GLOSER. Nitrogen and base cation uptake in seedlings of Acer pseudoplatanus and Calamagrostis villosa exposed to an acidified environment. Online. Plant and Soil. Dordrecht: Kluwer Academic publishers, 2000, roč. 226, č. 1, s. 71-77. ISSN 0032-079X. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Marta JEŽÍKOVÁ, Andreas LÜSCHER, Marco FREHNER, Herbert BLUM, Josef NÖSBERGER a Ueli HARTWIG. Soil mineral nitrogen availability was unaffected by elevated atmospheric pCO(2) in a four year old field experiment (swiss face). Online. Plant and Soil. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000, roč. 227, 1-2, s. 291-299. ISSN 0032-079X. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít a Jan GLOSER. Production processes in a grass Calamagrostis epigejos grown at different soil nitrogen supply. Online. In Grassland Ecology V. Proceedings of the 5th Ecological Conference. Banská Bystrica: Grassland and mountain agriculture research institute, 2000. s. 69-76. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít. Seasonal changes in allocation of nitrogen-rich compounds within a rhizomatous grass Calamagrostis epigejos. Online. In Grassland Ecology V. Proceedings of the 5th Ecological Conference. Banská Bystrica: Grassland and mountain agriculture research institute, 2000. s. 58-68. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Jan a Vít GLOSER. Biophysical methods for stress detection in plants. Online. In Ecophysiology of plant production processes in stress conditions. Nitra: SPU Nitra, 2000. s. 21-23. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít a Jan GLOSER. Nitrogen-rich compounds support spring re-growth of grass Calamagrostis epigejos. Online. Plant Physiology and Biochemistry. Elsevier, 2000, roč. 38, s. 241-241. ISSN 0981-9428. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít a Jan GLOSER. Production processes in a grass Calamagrostis epigejos grown at different nitrogen supply. Online. In Grassland Ecology. Banská Bystrica, Slovakia, 1999. s. 11. Book of Abstracts. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Jan, Miloš BARTÁK a Vit GLOSER. Changes in photosynthetic parameters of evolutionary different species of Triticum and Aegilops grown at high and low nitrogen availability. Online. In G.Garab (ed.): Photosynthesis: Mechanisms nad Effects. Vol. 5. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1999. s. 2709-2712. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít, Jan GLOSER a Linda SEIDLOVÁ. Nitrate uptake and assimilation in forest tree seedlings (Acer pseudoplatanus, Larix decidua) and some grasses of the genus Calamagrostis. Online. In Fifth International Symposium on Structure and Function of Roots. 1998. vyd. Stará Lesná: Slovak Academy of Sciences, 1998. s. 38. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vít a Jan GLOSER. Acclimation capability of Calamagrostis epigejos and C. arundinacea to changes in radiation environment. Online. Photosynthetica. Praha: Elsevier, 1996, roč. 32, č. 2, s. 203-212. ISSN 0300-3604. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Jan, Vit GLOSER a Zdenek POLCAK. Basic characteristics of photosynthesis, respiration, and mineral nutrient uptake in Calamagrostis villosa. Online. In Grass ecosystems of deforested areas in the Beskydy Mts. Brno: Ustav krajinne ekologie AV CR, 1996. s. 117-122. ISBN 80-902253-6-5. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Vit, Ingeborg SCHEURWATER a Hans LAMBERS. The interactive effect of irradiance and source of nitrogen on growth and root respiration of Calamagrostis epigejos. Online. New Phytologist. 1996, roč. 134, č. 3, s. 407-412. ISSN 0028-646X. [citováno 2024-04-24] info
 • GLOSER, Jan, Marta JEŽÍKOVÁ a Vít GLOSER. Stresové účinky acidifikovaného prostředí. Online. In Rastlina v podmienkách stresu. Nitra: SPU, 1996. s. 57-59. [citováno 2024-04-24] info

25. 11. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.