prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2004
Habilitační práce (veřejná část) From Auxin-Binding to Functional Architecture and Cytokinin Metabolism - the Saga of a Maize Beta-Glucosidase
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jan Krelule, DrSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR Praha)
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK Praha)
doc. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 6. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc. (UKo Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
doc. RNDr. Miloš Ondřej, DrSc. (BF JčU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 6. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.