prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., narozen 27. září 1957 v Brně, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Laboratoř funkční genomiky a proteomiky
  Sekce Biologie
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita v Brně
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • zástupce vedoucího pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1986: CSc. - biochemie, UJEP Brno (Masarykova univerzita v Brně)
 • 1981: RNDr. - biochemie, UJEP Brno (Masarykova univerzita v Brně)
Přehled zaměstnání
 • 2001- : zástupce vedoucího, Laboratoř funkční genomiky a proteomiky, MU
 • 1993- : vedoucí, Laboratoř molekulární analýzy vývoje rostlin, Biofyzikální ústav AV ČR v Brně
 • 1996-2000: vedoucí, Laboratoř molekulární fyziologie rostlin, MU
 • 1985-1989: vědecký pracovník, Biofyzikální ústav AV ČR v Brně
Pedagogická činnost
 • C7920 Struktura a funkce proteinů, od 1995/1996, PřF MU
 • Bi7201 Kurz základů genomiky, od 2000/2001, PřF MU
 • Bi8202 Kurz základů proteomiky, od 2000/2001, PřF MU
 • Bi9920 Seminář Laboratoře funkční genomiky a proteomiky, od 2001/2002, PřF MU
 • C9530 Strukturní biochemie, participace na výuce, od 2001/2002, PřF MU
 • vedení diplomantů v magisterském studiu "Molekulární biologie a genetika", "Obecná biologie - fyzilogie rostlin", "Biochemie"
 • vedení doktorandů v DSP "Molekulární a buněčná biologie", "Genetika", "Anatomie a fyziologie rostlin"
Vědeckovýzkumná činnost
 • Udělené granty:
  řešitel:
 • 2002-2004 "Funkční architektura aktivního centra kukuřičné beta-glukozidázy", GA ČR, grant č. 203/02/0865
 • 2000-2002 "Systém aktivace transkripce pro studium vztahu mezi metabolizmem a a účinkem cytokininů u Arabidopsis a tabáku", GAAVČR, grant č. A5004001
 • 1999-2001 "The role of cytokinin metabolism in plant growth and development" společný projekt s Dept. of Plant Sciences, University of Oxford, UK, Royal Society, grant č. rc/jp/jun98
 • 1996-2000 "Laboratoř molekulární fyziologie rostlin", MŠMT ČR, grant č. VS96096
 • 1996-1999 "Využití beta-glukozidázy specifické pro fytohormony jako nástroje pro výzkum subcelulární kompartmentace konjugace fytohormonů" MŠMT ČR, grant č. ES 040
 • 1996-1997 "Vývoj řízené pylové sterility", GA ČR, grant č. 522/96/K116
 • 1996-1998 "Vztah mezi strukturou a funkcí kukuřičné beta-glukozidázy specifické pro konjugáty cytokininů: Úloha cysteinových zbytků", GA AV ČR, grant č. A5004603
 • 1993-1995 "Regulace aktivity rostlinných hormonů reverzibilní konjugací: Úloha beta-glukozidáz", GA ČR, grant č. 204/93/0350
 • 1993 "Molecular and functional analysis of maize Zm-p60.1 beta-glucosidase" Alexander von Humboldt-Stiftung, SRN, ve spolupráci s Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Kolín n. R., SRN, Prof. J. Schell, Dr. K. Palme
 • 1992-1993 "Transgenní rostliny jako nástroj pro analýzu působení repetitivních sekvencí na expresi genů", GA AV ČR, grant č. 510
 • spoluřešitel:
 • 2000-2004 Výzkumné centrum "Signální dráhy u rostlin", MŠMT ČR, LN00A081
 • 1999-2003 Výzkumný záměr PřF MU: "Genomy a jejich funkce", MŠMT ČR, MSM143100008
 • 1997-2000 "The role of phytohormones in control of plant development and architecture" EU, INCO-Copernicus, grant No. PL966135
 • 1996-2001 "Cytokininy a auxiny v regulaci vývoje rostlin", GA ČR, grant č. 206/96/K188
 • 1996-1999 "U.S. - Czech plant research on subcellular compartmentation of phytohormone conjugation", National Science Foundation, grant No. INT-9600462
 • garant (post-doc granty):
 • 1999-2002 "Funkce homologů bakteriálních regulátorů indukovatelných dusičnany v rostlinách Arabidopsis thaliana", GA ČR 204/99/D024
Akademické stáže
 • 1997 - 2001: University of Oxford, Department of Plant Sciences, vývojová biologie rostlin, biotechnologie rostlin, 14 měsíců realizováno formou čtyř pobytů, 1 dvoutýdenní pobyt (Royal Society)
 • 1997 - 2001: Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln, SRN, molekulární biologie a biotechnologie rostlin, 3 týdenní pobyty - koordinace společného projektu (INCO-COPERNICUS)
 • 1997 - 1999: Michigan State University, Plant Research Laboratory, buněčná a molekulární biologie rostlin, 10 měsíců realizováno formou tří pobytů (National Science Foundation)
 • 1989-1994: post-doc, molekulární biologie rostlin, Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, Köln, SRN
 • 1987-1988: post-doc, vývojová molekulární biologie, Institut Jacques Monod, Universite Paris VII, Francie
Členství v mezinárodních vědeckých organizacích
 • American Society of Plant Biologists
 • Federation of European Societies of Plant Physiology
 • International Plant Growth Substances Association
 • Society for Experimental Biology
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané přednášky na mezinárodních konferencích:
 • Genkov, T. N., Dubová, J., Guo, J., Reková, A., Nejedlá, E., Lexa, M., Nejedlík, J., Malbeck, J., Vágner, M., Moore, I., Brzobohatý, B.: Distinct responses to activation of a cytokinin biosynthesis gene, ipt, in tobacco and Arabidopsis seedling development. 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Hersonissos, Heraklion, Crete, Greece, 2-6 September 2002
 • Genkov, T., Vágner, M., Dubová, J., Malbeck, J., Moore, I., Brzobohatý, B.: Increased ethylene production can account for some of the phenotype alterations accompanying activation of a cytokinin biosynthesis gene, ipt, during germination and early seedling development in tobacco. NATO Advanced Workshop on Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene 2002, Murcia, Spain, April 23-27, 2002
 • Brzobohatý, B.: Tobacco and Arabidopsis Responses to ipt Expression during Germination and Early Seedling Development - can Arabidopsis Serve as the (only) Model Plant for Cytokinin Biology Research ? U. S. A. - Czech Republic Regional Workshop on the Plant Hormone Cytokinin, Praha, 28.-29. 6. 2001
 • Brzobohatý, B., Genkov, T., Moore, I., Dubová, J., Nejedlá, E., Malbeck, J., Váger, M.: Developmental Consequences of ipt Activation in Germinating Tobacco Seedlings. 17th International Conference on Plant Growth Substances, Brno, Czech Republic, July 1-6, 2001
Vybrané publikace
 • VÉVODOVÁ, Jitka, Jaromír MAREK, Jan ZOUHAR, Břetislav BRZOBOHATÝ a X.-D. SU. Purification, Crystallization and Preliminary X-ray Analysis of a Maize Cytokinin-glucoside-specific b-Glucosidase. Acta Crystallogr., Sect.D. Dánsko, 2001, D57, č. 1, s. 140-142. ISSN 0907-4449. info
 • LEXA, Matej, Jakub HORÁK a Břetislav BRZOBOHATÝ. Virtual PCR. Bioinformatics. Oxford: Oxford University Press, 2001, roč. 17, č. 2, s. 192-193. ISSN 1367-4803. VPCR Homepage info
 • ZOUHAR, Jan, Jitka VÉVODOVÁ, Jaromír MAREK, Jiří DAMBORSKÝ, X.-D. SU a Břetislav BRZOBOHATÝ. Insights into the Functional Architecture of the Catalytic Center of a Maize Beta-Glucosidase Zm-p60.1. Plant Physiology. USA: American Society of Plant Physiologists, 2001, roč. 127, č. 3, s. 973-985. ISSN 0032-0889. info
 • KRISTOFFERSEN, Peter, Břetislav BRZOBOHATÝ, Ingo HÖHFELD, Laszlo BAKO, Michael MELKONIAN a Klaus PALME. Developmental regulation of the maize Zm-p60.1 gene encoding a beta-glucosidase located to plastids. Planta. Springer Berlin Heidelberg 2000, 2000, roč. 210, č. 3, s. 407-415. ISSN 0032-0935. info
 • KUDEROVÁ, Alena, Elizabeth NANAK, Martin TRUKSA a Břetislav BRZOBOHATÝ. Use of Rifampicin in T7 RNA Polymerase-Driven Expression of a Plant Enzyme. Rifampicin Improves Yield and Assembly. Protein Expression and Purification. San Diego, California: Academic Press, 1999, roč. 16, č. 3, s. 405-409. ISSN 1046-5928. info
 • BENKOVÁ, Eva, Erwin WITTERS, Walter VAN DONGEN, Jan KOLAR, Václav MOTYKA, Břetislav BRZOBOHATÝ, Harry A. VAN ONCKELEN a Ivana MACHÁČKOVÁ. Cytokinins in Tobacco and Wheat Chloroplasts. Occurence and Changes Due to Light/Dark Treatment. Plant Physiology. USA: American Society of Plant Physiologists, 1999, roč. 121, s. 245-251. ISSN 0032-0889. info
 • ZOUHAR, Jan, Elizabeth NANAK a Břetislav BRZOBOHATÝ. Expression, Single-Step Purification and Matrix-Assisted Refolding of a Maize Cytokinin Glucoside-Specific beta-Glucosidase. Protein Expression and Purification. San Diego, California: Academic Press, 1999, roč. 1999, č. 17, s. 153-162. ISSN 1046-5928. info
 • ROTREKL, Vladimír, Eliška NEJEDLÁ, Igor KUČERA, Fuad ABDALLAH, Klaus PALME a Břetislav BRZOBOHATÝ. The role of cysteine residues in structure and enzyme activity of a maize beta-glucosidase. European Journal of Biochemistry. 1999, roč. 266, č. 3, s. 1056-1065. ISSN 0014-2956. info
 • DUBOVÁ, Jaroslava, Petr MLEJNEK a Břetislav BRZOBOHATÝ. Dynamics of b-glucosidase Zm-p60.1 ectopic expression during transgenic pollen development: a histochemical approach. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 18, Suppl.1, s. 112-116. ISSN 0231-5882. info
 • SUTTER-CRAZZOLARA, C., B. BRZOBOHATÝ, B. GAZDOVÁ, J. SCHELL a B. REISS. T-DNA integrations in a new family of repetitive elements of Nicotiana tabaccum. Journal of Molecular Evolution. 1995, roč. 41, s. 498-504. info
 • BRZOBOHATÝ, B., I. MOORE a K. PALME. Cytokinin metabolism: implications for regulation of plant growth and development. Plant Molecular Biology. 1994, roč. 26, s. 1483-1497. ISSN 0167-4412. info
 • BRZOBOHATÝ, B., I. MOORE, P. KRISTOFFERSEN, L. BAKO, N. CHAMPOS, J. SCHELL a K. PALME. Release of activite cytokinin by a beta-glucosidase localized to the maize root meristem. Science. 1993, roč. 262, s. 1051-1054. ISSN 0036-8075. info
 • HESSE, T., C. GARBERS, B. BRZOBOHATÝ, G. KREIMER, D. SÖLL, M. MELKONIAN, J. SCHELL a K. PALME. Two members of the ERabp gene family are expressed differentially in reproductive organs but to similar levels in coleoptile of maize. Plant Molecular Biology. 1993, roč. 23, s. 57-66. ISSN 0167-4412. info
 • MOORE, I., J. FELDWISH, N. CAMPOS, R. ZETTL, B. BRZOBOHATÝ, L. BAKO, J. SCHELL a K. PALME. Auxin-binding proteins of Zea mays identified by photoaffinity labelling. Biochemical Society Transaction. 1992, roč. 20, č. 1, s. 70-73. info
 • BEZDĚK, M., B. KOUKALOVÁ, B. BRZOBOHATÝ a B. VYSKOT. 5-Azacytidine induced hypomethylation of tobacco HRS60 tandem DNA repeats in tissue culture. Planta. Springer Berlin Heidelberg 2000, 1991, roč. 184, s. 487-490. ISSN 0032-0935. info
 • BRZOBOHATÝ, B. a L. KOVÁČ. Genetic transformation of yeast protoplasts with DNA encapsulated in liposomes. FEMS Microbiology Leetters. 1986, roč. 35, s. 29-31. info
 • BRZOBOHATÝ, B. a L. KOVÁČ. Interaction of plasmid DNA with yeast protoplasts and a mechanism of genetic transformation. FEBS Lett. 1985, roč. 183, s. 211-214. info

7. 12. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.