RNDr. Luděk Sehnal


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Bioanalytická toxikologiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborný pracovník

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 350222
Interní informace Inet MU IS MU