prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

profesor – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/02007b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6188
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr Milan Novák, CSc., narozen 19. října 1952 ve Vyškově, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova universita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001: profesor mineralogie a petrografie, Masarykova universita v Brně;
 • 1996: docent mineralogie a petrografie, Masarykova universita v Brně;
 • 1988: CSc. mineralogie a petrografie, Karlova universita v Praze: Petrologie metamorfovaných dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika;
 • 1979: RNDr. mineralogie a petrografie, Masarykova universita v Brně;
 • 1977: odborná geologie, Masarykova universita v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2016-2017: ředitel Ústavu geologických věd, PřF MU, Brno;
 • 2007-dosud: profesor;
 • 2003 - 2007: ředitel Ústavu geologických věd, PřF MU, Brno;
 • 1999 - 2002: vedoucí Katedry mineralogie, petrologie a geochemie, PřF MU, Brno;
 • 1997-1999: vedoucí, Sekce věd o Zemi, Moravské zemské muzeum, Brno;
 • 1994-1999: vedoucí, mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno;
 • 1991-1993: postdoktorální pobyt, Department of Geological Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Canada;
 • 1977-1994: asistent, mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno.
Pedagogická činnost
 • Systematická mineralogie, Minerogenetické procesy, Speciální seminář vedení doktorských, diplomových a bakalářských prací a příprava publikací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zájmy
 • - mineralogie, petrologie a geochemie leukokrátních granitických hornin (pegmatity, granity;
 • - krystalová chemie a fyzikální vlastnosti oxidů, borátů a silikátů;
 • - krystalová chemie a petrologie turmalínu a jiných bór obsahujících silikátů v magmatických a metamorfovaných horninách;
 • - petrologie a geochemie metamorfovaných karbonátových a vápenato-silikátových hornin;
 • - deskriptivní a topografická mineralogie;
 • - regionální geologie a petrologie.
 • Publikace v impaktovaných časopisech (107)
 • Recenze odborných článků do časopisů: Lithos, Chemical Geology, European Journal of Mineralogy, American Mineralogist, Contributions to Mineralogy and Petrology, Mineralogical Magazine, Canadian Mineralogist, Mineralogy and Petrology, Geologica Carpathica, Journal Czech Geological Society, Bulletin of the Czech Geological Survey
 • Granty v GAČR, GA AV ČR, Ministerstvo kultury, FRVŠ
Akademické stáže
 • 2016: 5 měsíční pobyt, University of Padova, Italy;
 • 2008: měsíční pobyt, University of Porto, Portugal;
 • 2004: týdenní pobyt, University of Bilbao, Spain;
 • 2001: měsíční pobyt, Department of Geology and Palaentology, Salzburg University, Austria;
 • 1998: týdenní pobyt, Smithsonian Institution, Washington DC, USA;
 • 1996: měsíční pobyt, Department of Geological Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Canada;
 • 1991-1993: dvouletý postdoktorální pobyt, Department of Geological Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Canada;
 • 1985: týdenní pobyt, Bergakademie, Freiberg, Německo
Universitní aktivity
 • 2003-dosud:člen vědecké rady PřF MU, Brno;
 • 2000-2002: zástupce vedoucího sekce Věd o Zemi;
 • 1999-dosud: člen oborové rady Geologie.
Mimouniversitní aktivity
 • 2007-2012: člen Akreditační komise při MŠMT;
 • 2003-2017:předseda subkomise pro klasifikaci minerálů skupiny turmalínu při IMA,(International Mineralogical Association);
 • 2003-2011: člen komise pro klasifikaci minerálů při IMA (International Mineralogical Association);
 • 2000-2002: člen subkomise pro klasifikaci minerálů skupiny pyrochloru při IMA, (International Mineralogical Association) předseda S.T.Ercit, Kanada;
 • 1995-2002: člen komise pro nové minerály a jména minerálů při IMA (International Mineralogical Association);
 • 1986-2011: člen komise pro muzea při IMA (International Mineralogical Association).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2015-dosud: člen Vědecké rady Národního muzea v Praze 2003-2006: člen vědecké rady Geologického ústavu AV ČR v Praze;
 • 2001-2016: národní zástupce ČR v EMU (European Mineralogical Union);
 • 2001-2003: člen Rady Národního muzea v Praze;
 • 1997-: člen Mineralogical Association of Canada;
 • 1994-2016: národní zástupce ČR v IMA;
 • 1994-2000: člen hlavního výboru Česká geologická společnost (ČGS);
 • Ediční činnost: 2012: hostující editor 2 čísel Canadian Mineralogist;
 • 2008-2010: Associate editor, Canadian Mineralogist;
 • 2007-dosud: člen ediční rady Journal of Geosciences;
 • 2001: člen ediční rady, Věstník Českého geologického ústavu;
 • 2001: hostující editor spolu s Petrem Černým, University of Manitoba, Winnipeg, Journal of the Czech Geological Society, speciální číslo věnované k 75. narozeninám Doc.RNDr. P.Povondry, DrSc. II;
 • 2000: hostující editor spolu s Petrem Černým, University of Manitoba, Winnipeg, Journal of the Czech Geological Society, speciální číslo věnované k 75. narozeninám Doc.RNDr. P.Povondry, DrSc. I;
 • 1998: hostující editor, Journal of the Czech Geological Society, speciální číslo věnované International Symposium Tourmaline 1997;
 • 1995: hostující editor spolu s Petrem Černým, University of Manitoba, Winnipeg, Mineralogy and Petrology, speciální číslo věnované International Symposium Lepidolite 200;
 • 1997-2000: editor, Acta Musei Moraviae, Sci. geol.;
 • 1988-1996: editor, Acta Musei Moraviae, Sci. nat.;
 • 1996-: člen ediční rady, Minerál.
 • Pozvání k přednáškám: 2001: University of Vienna, Austria: Are granitic pegmatites a toy for descriptive mineralogist or a useful tool for geologists?;
 • 2000: University of Miskolc, Hungary: Minerals of niobium and tantalum from granitic pegmatites of the Western Carpathians.
 • Pořádání koferencí:
 • 1997: Tourmaline 1997, International Symposium on Tourmaline, Nové Město na Moravě, červen 1997; ve spolupráci s prof. F.C.Hawthornem, University of Manitoba, Winnipeg, 85 účastníků z 19 zemí;
 • 1992: Lepidolite 200, International Symposium on Mineralogy, Petrology and Geochemistry of Granitic Pegmatites, Nové Město na Moravě, srpen-září 1992; ve spolupráci s prof J.Staňkem, Masarykova universita, Brno. 80 účastníků z 15 zemí.
Vybrané publikace
 • ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Milan NOVÁK a Jan CEMPÍREK. Sc- and REE-rich tourmaline replaced by Sc-rich REE-bearing epidote-group mineral from the mixed (NYF plus LCT) Kracovice pegmatite (Moldanubian Zone, Czech Republic). American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2015, roč. 100, č. 7, s. 1434-1451. ISSN 0003-004X. info
 • NOVÁK, Milan, Jan CEMPÍREK, Petr GADAS, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, F. PEZZOTTA a L.A. GROAT. Boralsilite and Li,Be-bearing “boron mullite” Al8B2Si2O19, breakdown products of spodumene from the Manjaka pegmatite, Sahatany Valley, Madagascar. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2015, roč. 53, č. 2, s. 357-373. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.1400092. info
 • NOVÁK, Milan, Petr GADAS, Radek ŠKODA, Jan CEMPÍREK, Renata ČOPJAKOVÁ, Jan LOUN, Tomáš KADLEC, Jiří TOMAN, Karel BREITER, Adam PIECZKA, Adam SZUSZKIEWICZ, Jacek SZCZEPAŃSKI, Eligiusz SZEŁĘG, Janusz JANECZEK a Krzysztof NEJBERT. PEG 2015 7th International Symposium on Granitic Pegmatites Fieldtrip Guidebook. Zlín: University of Silesia, Sosnowiec, Poland, 2015. 103 s. Fieldtrip Guide. ISBN 978-80-7490-063-1. info
 • PLÁŠIL, Jakub, Jan HLOUŠEK, Anatoly KASATKIN, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK a Jiří ČEJKA. Geschieberite, K-2(UO2)(SO4)(2)(H2O)(2), a new uranyl sulfate mineral from Jachymov. Mineralogical Magazine. Middlesex: Mineralogical Society, 2015, roč. 79, č. 1, s. 205-216. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2015.079.1.16. info
 • HÖNIG, Sven, Renata ČOPJAKOVÁ, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, David DOLEJŠ, Jaromír LEICHMANN a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Garnet as a major carrier of the Y and REE in the granitic rocks: An example from the layered anorogenic granite in the Brno Batholith, Czech Republic. American Mineralogist. Mineralogical Society of America., 2014, roč. 99, č. 10, s. 1922-1941. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am-2014-4728. URL info
 • PLÁŠIL, Jakub, Jiří SEJKORA, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Anatoly V KASATKIN, Pavel ŠKACHA, František VESELOVSKY, Kristýna FEJFAROVÁ a Petr ONDRUŠ. Hloušekite, (Ni,Co)Cu-4(AsO4)(2)(AsO3OH)(2)(H2O)(9), a new member of the lindackerite supergroup from Jachymov, Czech Republic. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical Society, 2014, roč. 78, č. 5, s. 1341-1353. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2014.078.5.16. info
 • GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Jan CEMPÍREK, Jan FILIP, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Lee GROAT a Dalibor VŠIANSKÝ. Mineral assemblages, comositional variation, and crystal structure of feruvitic tourmaline from a contaminated anatectic pegmatite at Mirošov near Strážek, Moldanubian Zone, Czech Republic. Canadian Mineralogist. Mineralogical Association of Canada., 2014, roč. 52, č. 2, s. 285-301. ISSN 0008-4476. info
 • PŘIKRYL, Jan, Milan NOVÁK, Jan FILIP, Petr GADAS a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Iron plus magnesium-bearing beryl from granitic pegmatites: an EMPA, LA-ICP-MS, Mossbauer spectroscopy, and powder XRD study. Canadian Mineralogist. QUEBEC: Mineralogical Association of Canada., 2014, roč. 52, č. 2, s. 271-284. ISSN 0008-4476. info
 • BREITER, Karel, Lukáš ACKERMAN, Jana ĎURIŠOVÁ, Martin SVOJTKA a Milan NOVÁK. Trace element composition of quartz from different types of pegmatites: A case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif (Czech Republic). Mineralogical Magazine. Middlesex: Mineralogical Society, 2014, roč. 78, č. 3, s. 703-722. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2014.078.3.17. info
 • PLÁŠIL, Jakub, František VESELOVSKÝ, Jan HLOUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, Pavel ŠKÁCHA a Anatoly KASATKIN. Mathesiusite, K-5(UO2)(4)(SO4)(4)(VO5)(H2O)(4), a new uranyl vanadate-sulfate from Jachymov, Czech Republic. American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2014, roč. 99, č. 4, s. 625-632. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2014.4681. info
 • GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Dominik TALLA a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer-Verlag, 2013, roč. 107, č. 2, s. 311-326. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-012-0232-8. URL info
 • NOVÁK, Milan, Andreas ERTL, Pavel POVONDRA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, George R. ROSSMAN, Helmut PRISTACZ, Markus PREM, Gerald GIESTER, Petr GADAS a Radek ŠKODA. Darrellhenryite, Na(LiAl2)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O, a new mineral from the tourmaline supergroup. American Mineralogist. Mineralogical Society of America., 2013, roč. 98, č. 10, s. 1886–1892. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2013.4416. info
 • ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ a Milan NOVÁK. Distributions of Y plus REE and Sc in tourmaline and their implications for the melt evolution; examples from NYF pegmatites of the Trebic Pluton, Moldanubian Zone, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Czech geol.Soc, 2013, roč. 58, č. 2, s. 113-131. ISSN 1802-6222. doi:10.3190/jgeosci.138. info
 • ČOPJAKOVÁ, Renata, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Geochemistry of Y plus REE in stratiform tourmalinites and their tourmalines: implications for their genesis. In Jonsson, E. MINERAL DEPOSIT RESEARCH FOR A HIGH-TECH WORLD, VOLS. 1-4. UPPSALA: SGU-SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSOKNING-GEOLOGY SURVEY SWEDEN, 2013. s. 1705-1708. ISBN 978-91-7403-207-9. info
 • BAČÍK, Peter, Jan CEMPÍREK, Pavel UHER, Milan NOVÁK, Daniel OZDÍN, Jan FILIP, Radek ŠKODA, Karel BREITER, Mariana KLEMENTOVÁ, Rudolf ĎUĎA a Lee GROAT. Oxy-schorl, Na(Fe22+Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic. American Mineralogist. 2013, roč. 98, 2-3, s. 485-492. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2013.4293. info
 • PLÁŠIL, Jakub, Karla FEJFAROVÁ, Jan HLOUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, Michal DUŠEK, František VESELOVSKÝ, Petr ONDRUŠ, Juraj MAJZLAN a Zdeněk MRÁZEK. Štěpite, U(AsO3OH)(2) . 4H(2)O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical Society, 2013, roč. 77, č. 1, s. 137-152. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2013.077.1.12. info
 • PLÁŠIL, Jakub, Jan HLOUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, František VESELOVSKÝ a Juraj MAJZLAN. Vysokýite, U4+[AsO2(OH)2]4·4H2O, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. Mineralogical Magazine. Mineralogical Society, 2013, roč. 77, č. 8, s. 3055-3066. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2013.077.8.01. info
 • ŠKODA, Radek, Jan CEMPÍREK, Jan FILIP, Milan NOVÁK, Frantisek VESELOVSKY a Radim CTVRTLIK. Allanite-(Nd), CaNdAl2Fe2+(SiO4)(Si2O7)O(OH), a new mineral from Askagen, Sweden. American Mineralogist. CHANTILLY: Mineralogical Society of America, 2012, roč. 97, 5-6, s. 983-988. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2012.3936. info
 • GADAS, Petr, Milan NOVÁK, Josef STANĚK, Jan FILIP a Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. COMPOSITIONAL EVOLUTION OF ZONED TOURMALINE CRYSTALS FROM POCKETS IN COMMON PEGMATITES OF THE MOLDANUBIAN ZONE, CZECH REPUBLIC. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2012, roč. 50, č. 4, s. 895-912. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.50.4.895. info
 • NOVÁK, Milan, Radek ŠKODA, Petr GADAS, Lukáš KRMÍČEK a Petr ČERNÝ. CONTRASTING ORIGINS OF THE MIXED (NYF plus LCT) SIGNATURE IN GRANITIC PEGMATITES, WITH EXAMPLES FROM THE MOLDANUBIAN ZONE, CZECH REPUBLIC. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2012, roč. 50, č. 4, s. 1077-1094. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.50.4.1077. info
 • ČERNÝ, Petr, David LONDON a Milan NOVÁK. GRANITIC PEGMATITES AS REFLECTIONS OF THEIR SOURCES. Elements. 2012, roč. 8, č. 4, s. 289-294. ISSN 1811-5209. doi:10.2113/gselements.8.4.289. info
 • DOSBABA, Marek a Milan NOVÁK. QUARTZ REPLACEMENT BY KEROLITE IN GRAPHIC QUARTZ-FELDSPAR INTERGROWTHS FROM THE VĚŽNÁ I PEGMATITE, CZECH REPUBLIC: A COMPLEX DESILICIFICATION PROCESS RELATED TO EPISYENITIZATION. Canadian Mineralogist. 2012, roč. 50, č. 6, s. 1609-1622. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.50.6.1609. info
 • PLÁŠIL, Jakub, Jan HLOUŠEK, František VESELOVSKÝ, Karla FEJFAROVÁ, Michal DUŠEK, Radek ŠKODA, Milan NOVÁK, Jiří ČEJKA, Jiří SEJKORA a Petr ONDRUŠ. Adolfpateraite, K(UO2)(SO4)(OH)(H2O), a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic. American Mineralogist. 2012, roč. 97, 2-3, s. 447-454. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2012.3976. info
 • MAJZLAN, Juraj, Biljana LAZIC, Thomas ARMBRUSTER, Michel B JOHNSON, Mary Anne WHITE, Robert Allan FISHER, Jakub PLÁŠIL, Jan LOUN, Radek ŠKODA a Milan NOVÁK. Crystal structure, thermodynamic properties, and paragenesis of bukovskyite, Fe-2(AsO4)(SO4)(OH)center dot 9H(2)O. JOURNAL OF MINERALOGICAL AND PETROLOGICAL SCIENCES. SENDAI: JAPAN ASSOC MINERALOGICAL SCIENCES, 2012, roč. 107, č. 3, s. 133-148. ISSN 1345-6296. doi:10.2465/jmps.110930. info
 • FILIP, Jan, Ferdinando BOSI, Milan NOVÁK, Henrik SKOGBY, Jiří TUČEK, Jan ČUDA a Manfred WILDNER. Iron redox reactions in the tourmaline structure: High-temperature treatment of Fe3+-rich schorl. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2012, roč. 86, JUN, s. 239-256. ISSN 0016-7037. doi:10.1016/j.gca.2012.02.031. info
 • HENRY, Darrell J., Milan NOVÁK, Frank C. HAWTHORNE, Andreas ERTL, Barbara L. DUTROW, Pavel UHER a Federico PEZZOTTA. Nomeclature of the tourmaline-supergroup minerals. American Mineralogist. 2011, roč. 96/2011, č. 6, s. 895-913. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2011.3636. URL info
 • PLÁŠIL, Jakub, Michal DUŠEK, Milan NOVÁK, Jiří ČEJKA, Ivana CÍSAŘOVÁ a Radek ŠKODA. Sejkoraite-(Y), a new member of the zippeite group containing trivalent cations from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic: Description and crystal structure refinement. American Mineralogist. 2011, roč. 96, č. 7, s. 983-991. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am.2011.3713. info
 • PLÁŠIL, Jakub, Karla FEJFAROVÁ, Milan NOVÁK, Michal DUŠEK, Radek ŠKODA, Jan HLOUŠEK, Jiří ČEJKA, Juraj MAJZLAN, Jiří SEJKORA, Vladimír MACHOVIČ a Dominik TALLA. Běhounekite, U(SO4)2(H2O)4, from Jáchymov (St Joachimsthal), Czech Republic: the first natural U4+ sulphate. Mineralogical Magazine. 2011, roč. 75, č. 6, s. 2739-2753. ISSN 0026-461X. doi:10.1180/minmag.2011.075.6.2739. info
 • PLÁŠIL, Jakub, Stuart J. MILLS, Karla FEJFAROVÁ, Michal DUŠEK, Milan NOVÁK, Radek ŠKODA, Jiří ČEJKA a Jiří SEJKORA. The crystal structure of natural zippeite, K1.85H+0.15[(UO2)4O2(SO4)2(OH)2](H2O)4, from Jáchymov, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2011, roč. 49, č. 4, s. 1089-1103. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.49.4.1089. info
 • LOUN, Jan, Jiří ČEJKA, Jiří SEJKORA, Jakub PLÁŠIL, Milan NOVÁK, Ray Leslie FROST, Sara PALMER a Eloise C. KEEFFE. A Raman spectroscopic study of bukovskýite Fe2(AsO4)(SO4)(OH) . 7H2O, a mineral phase with significant role in arsenic migration. Journal of Raman Spectroscopy. 2011, roč. 42, č. 7, s. 1596-1600. ISSN 0377-0486. doi:10.1002/jrs.2900. info
 • NOVÁK, Milan, Petr GADAS, Jan FILIP, Tomáš VACULOVIČ, Jan PŘIKRYL a Bohuslav FOJT. Blue, complexly zoned, (Na,Mg,Fe,Li)-rich beryl from quartz-calcite veins in low -grade metamorphosed Fe-deposit Skály near Rýmařov, Czech Republic. Mineralogy and Petrology. 2011, roč. 102, č. 1, s. 3-14. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-011-0157-7. info
 • NOVÁK, Milan, Radek ŠKODA, Jan FILIP, Ivo MACEK a Tomáš VACULOVIČ. Compositional trends in tourmaline from intragranitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; electron microprobe, Mössbauer and LA-ICP-MS study. Canadian Mineralogist. 2011, roč. 49, č. 1, s. 463-484. ISSN 0008-4476. doi:10.3749/canmin.49.1.000. info
 • ČOPJAKOVÁ, Renata, Milan NOVÁK a Eva FRANCŮ. Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature. Lithos. 2011, roč. 127, november, s. 373-385. ISSN 0024-4937. info
 • ŠKODA, Radek, Milan NOVÁK a Jaroslav CÍCHA. Uranium–niobium-rich alteration products after “písekite”, an intimate mixture of Y, REE, Nb, Ta, Ti-oxide minerals from the Obrázek I pegmatite, Písek, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2011, roč. 56, č. 3, s. 317-325. ISSN 1802-6222. info
 • CEMPÍREK, Jan, Milan NOVÁK, Zdeněk DOLNÍČEK, Jana KOTKOVÁ a Radek ŠKODA. Crystal chemistry and origin of grandidierite, ominelite, boralsilite, and werdingite from the Bory Granulite Massif, Czech Republic. American Mineralogist. Mineralogical Society of America, 2010, roč. 95, č. 10, s. 1533-1547. ISSN 0003-004X. info
 • HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Unidirectional solidification textures and garnet layering inY enriched garnet bearing aplite pegmatites in the CadomianBrno Batholith, Czech Republic. Journal of Geosciences. Praha: Czech geol.Soc, 2010, roč. 2010, č. 55, s. 113-129, 16 s. ISSN 1802-6222. info
 • PLÁŠIL, Jakub, Jiří SEJKORA, Jiří ČEJKA, Milan NOVÁK, Viñals JOAN, Petr ONDRUŠ, Veselovský FRANTIŠEK, Škácha PAVEL, Jehlička JAN, Goliáš VIKTOR a Jan HLOUŠEK. Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group. The Canadian Mineralogist. 2010, roč. 48, č. 2, s. 335-350. ISSN 0008-4476. info
 • SEJKORA, Jiří, Petr ONDRUŠ a Milan NOVÁK. Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2.9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, 2010, roč. 187, č. 1, s. 83-90. ISSN 0077-7757. doi:10.1127/0077-7757/2010/0165. URL info
 • NOVÁK, Milan a Petr GADAS. Internal structure and mineralogy of a zoned anorthite and grossular bearing leucotonalitic pegmatite in serpentinized lherzolite at Ruda nad Moravou, Staré Město Unit, Czech Republic. The Canadian Mineralogist. 2010, roč. 48, č. 3, s. 629-650. ISSN 0008-4476. info
 • NOVÁK, Milan a Jan FILIP. Unusual Na,Mg enriched beryl and its breakdown products (beryl II, bazzite, bavenite) from euxenite type NYF pegmatite related to the orogenic ultrapotassic Třebíč Pluton, Czech Republic. The Canadian Mineralogist. 2010, roč. 48, č. 3, s. 615-628. ISSN 0008-4476. info
 • HÖNIG, Sven, Jaromír LEICHMANN a Milan NOVÁK. Garnet-bearing aplite-pegmatites characterized by UST and garnet layering textures from western part of the Brno Batholith, Czech Republic. In In First student´s international geological conference. Polish Geological Society. Krakow,Poland, 2010. s. 19-19. ISBN 978-83-924869-6-1. info
 • KALVODA, Jiří, Milan NOVÁK, Ondřej BÁBEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Markéta HOLÁ, Ivan HOLOUBEK, Viktor KANICKÝ a Radek ŠKODA. Compositional changes in fish scale hydroxylapatite during early diagenesis; an example from an abandoned meander. Biogeochemistry. Nizozemí: Springer Netherlands, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 197-215. ISSN 0168-2563. info
 • CEMPÍREK, Jan, Milan NOVÁK a Zdeněk DOLNÍČEK. Abyssal pegmatite with anhydrous borosilicates from the Bory granulite, Moldanubicum, Czech Republic. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 89-94. ISSN 0080-0244. info
 • FILIP, Jan, Milan NOVÁK, Ferdinando BOSI a Henrik SKOGBY. Oxidation/reduction of iron in iron rich tourmaline from pegmatites as a response to high temperature treatment. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 121-126. ISSN 0080-0244. info
 • NOVÁK, Milan a Jan FILIP. Compositional variation and substitutions in primary beryl and its breakdown products (beryl II, bazzite) from euxenite pegmatite Kožichovice II, Třebíč Pluton, Czech Republic. Estudos Geologicos. Recife, 2009, roč. 19/2, č. 2, s. 266-270. ISSN 0080-0244. info
 • NOVÁK, Milan, Romeu VIEIRA, Alexandre LIMA, Radek ŠKODA, Tania MARTINS a Maria dos Anjos RIBEIRO. Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. 2009, roč. 186, č. 1, s. 67-78. ISSN 0077-7757. info
 • NOVÁK, Milan, Jiří SEJKORA, Radek ŠKODA a Václav BUDINA. Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen. 2008, roč. 185/1, č. 1, s. 17-26. ISSN 0028-3649. info
 • FILIP, Jan, Edgar DACHS, Jiří TUČEK, Milan NOVÁK a Petr BEZDIČKA. Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group. American Mineralogist. 2008, roč. 93, č. 2, s. 548-557. ISSN 0003-004X. info
 • NOVÁK, Milan, Zdeněk JOHAN, Radek ŠKODA, Petr ČERNÝ, Vladimír ŠREIN a František VESELOVSKÝ. Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. 2008, roč. 20, č. 3, s. 489-499, 13 s. ISSN 0935-1221. info
 • CEMPÍREK, Jan, Stanislav HOUZAR a Milan NOVÁK. Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical society, 2008, roč. 72, č. 6, s. 1317-1329. ISSN 0026-461X. info
 • ŠKODA, Radek a Milan NOVÁK. Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of Třebíč Pluton, Czech Republic;subtitutions and fractionation trends. Lithos. Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 95, č. 1, s. 43-99. ISSN 0024-4937. info
 • BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos. 2007, roč. 95, 1-2, s. 148-164, 16 s. ISSN 0024-4937. info
 • KOTKOVÁ, Jana, Axel GERDES, R.R. PARRISH a Milan NOVÁK. Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Visean conglomerates - a missing link in the late Variscan evolution of Central Europe: constraints from U-Pb chronology. Journal of metamorphic Geology. 2007, roč. 25, č. 8, s. 781-801. ISSN 0263-4929. info
 • ŠRÁČEK, Ondřej, Milan NOVÁK, Petr SULOVSKÝ, R. MARTIN, J. BUNDSCHUH a P. BHATTACHARYA. Mineralogical study of arsenic-enriched aquifer sediments at Santiago del Estero, Northwest Argentina. In Natural Arsenic in Groundwaters of Latin America – Occurrence, health impact and remediation. London: Taylor & Francis, 2007. s. 61-67. Environment 16. ISBN 0-415-40771-0. info
 • ČERNÝ, Petr, Milan NOVÁK, Ron CHAPMAN a Karen FERREIRA. Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases. Journal of Geosciences. 2007, roč. 52, č. 1, s. 143-159, 16 s. ISSN 1802-6222. info
 • CEMPÍREK, Jan, Milan NOVÁK, Andreas ERTL, John M. HUGHES, Georege R. ROSSMAN a M. Darby DYAR. Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra. Canadian Mineralogist. Ottawa, 2006, roč. 44, č. 1, s. 23-30. ISSN 0008-4476. info
 • ŠKODA, Radek, Milan NOVÁK a Stanislav HOUZAR. Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. 2006, roč. 91, 1/2, s. 129-176. ISSN 1211-8796. info
 • FILIP, Jan, Uwe KOLITSCH, Milan NOVÁK a Oldřich SCHNEEWIESS. The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated primitive pegmatite at Malešov, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2006, roč. 44, č. 5, s. 1157-1170. ISSN 0008-4476. info
 • HYRŠL, Jaroslav, Milan NOVÁK a Radek ŠKODA. Gem-quality massive pink mucovite from Brazil. Gems and Gemology. 2006, roč. 17, č. 1, s. 65-66. ISSN 0016-626X. info
 • HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. Journal of the Czech Geological Society. 2006, roč. 51, 3/4, s. 249-258. info
 • BREITER, Karel, Milan NOVÁK, Friedrich KOLLER a Jan CEMPÍREK. Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer-Verlag, 2005, roč. 85, 3-4, s. 205-221. ISSN 0930-0708. Abstrakt info
 • CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK. A green dumortierite from Kutná Hora region, Czech Republic: spectroscopic and structural study. In International meeting: Crystallization processes in granitic pegmatites. Elba, Italy: Pezzotta, F., 2005. s. 4-5. Stránky konference info
 • LEICHMANN, Jaromír, Milan NOVÁK, David BURGER a David BURIÁNEK. Granáticko-sillimanitický kinzigit, jihlavský pluton, doklad HT až UHT metamorfozy ve východním moldanubiku. In 2. sjezd České geologické společnosti, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. 1. vyd. Slavonice: Česká geologická služba, 2005. s. 147-151. ISBN 80-7075-653-5. info
 • NOVÁK, Milan. Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno, 2005, roč. 90, 1/2, s. 3-74, 71 s. ISSN 1211-8796. info
 • FILIP, Jan, Milan NOVÁK, Anton BERAN a Radek ZBOŘIL. Crystal chemistry and OH defect concentrations in spodumene from different granitic pegmatites. Physics and Chemistry of Minerals. 2005, roč. 32, č. 6, s. 733-746. ISSN 0342-1791. info
 • SEJKORA, Jiří, Pavel NOVOTNÝ, Milan NOVÁK, Vladimír ŠREIN a Peter BERLEPSCH. Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, nothern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group. Canadian Mineralogist. 2005, roč. 43, č. 4, s. 1393-1400. ISSN 0008-4476. info
 • NOVÁK, Milan. člen oborové komise Přírodní vědy. GAČR, 2005. info
 • CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK. Abyssal pegmatite with olenite and dumortierite from Kutná Hora, Czech Republic: an example of fractionation in the Li-poor, Al,B-rich granitic system. In GAC-MAC 2004, Book of Abstracts. St.Catharines, Ontario, Kanada: The Geological Association of Canada, 2004. s. 225. ISBN 0-919216-95-1. GAC-MAC 2004 Book of Abstracts info
 • NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ, Jan CEMPÍREK, Vladimír ŠREIN a Jan FILIP. Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta+Nb). Canadian Mineralogist. 2004, roč. 42, č. 4, s. 1117-1128. ISSN 0008-4476. Abstract info
 • SEJKORA, Jiří, Jiří ČEJKA, Jan HLOUŠEK, Milan NOVÁK a Vladimír ŠREIN. Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant anlogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic. Canadian Mineralogist. 2004, roč. 42, č. 4, s. 963-972. ISSN 0008-4476. info
 • BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. 2004, roč. 49, č. 1, s. 81-90. ISSN 1210-8197. info
 • ŠKODA, Radek a Milan NOVÁK. Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, Strážecké moldanubikum. Acta Musei Moraviea, Sci. geol. 2004, roč. 89, č. 1, s. 55-66. ISSN 1211-8796. info
 • CEMPÍREK, Jan a Milan NOVÁK. Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, roč. 89, č. 1, s. 45-54. ISSN 1211-8796. info
 • NOVÁK, Milan, Pavel POVONDRA a Julie Beryl SELWAY. Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. 2004, roč. 16, č. 2, s. 323-333. ISSN 0935-1221. info
 • NOVÁK, Milan. člen podooborové komise 205 GAČR. GAČR, 2004. info
 • ČOPJAKOVÁ, Renata a Milan NOVÁK. PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ PROVENIENCE VALOUNŮ VE SLEPENCÍCH SVRCHNOVISÉSKÉHO STÁŘÍ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ:. ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE. Brno, 2003, roč. 88/2003, 1/2, s. 167-175. ISSN 1211-8796. info
 • NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ a Pavel UHER. Extreme variation and apparent reversal of Nb-Ta fractionation in columbite-group minerals from the Scheibengraben beryl-columbite pegmatite, Maršíkov, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Stuttgart, 2003, roč. 15, č. 5, s. 565-574. ISSN 0935-1221. info
 • JIANG, Shao-Yong, JH YANG, Milan NOVÁK a Julie Beryl SELWAY. Chemical and boron isotopic compositions of tourmaline from the Lavičky leucogranite, Czech Republic. Geochemical Journal. 2003, roč. 37, č. 5, s. 545-556. ISSN 0016-7002. info
 • NOVÁK, Milan. Field Trip Guidebook - LERM 2003. Brno: Masaryk University, 2003. 100 s. Field Trip. ISBN 80-7028-198-7. info
 • NOVÁK, Milan. Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints. Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft. Wien, 2003, roč. 148, č. 1, s. 246-247. ISSN 1609-0144. info
 • NOVÁK, Milan. International symposium on Light Elements in Rock-forming minerals-LERM. 2003. info
 • NOVÁK, Milan, Miloslav NEPEJCHAL, Radek ŠKODA a Boris URBÁNEK. Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, roč. 88, 1/2, s. 113-122. ISSN 1211-8796. info
 • ČERNÝ, Petr, Ron CHAPMAN, David K. TEERTSTRA a Milan NOVÁK. Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites. American Mineralogist. 2003, roč. 88, č. 6, s. 1832-1835. ISSN 0003-004X. info
 • NOVÁK, Milan a Jan FILIP. Ferroan magnesioaxinite from hydrothermal veins at Lažany, Brno Batholith, Czech Republic. Neues Jahrbuch Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 385-399. ISSN 0028-3649. info
 • SZAKÁLL, Sándor, George UDUBASA, Rudolf ĎUĎA, Viktor KVASNYTSYA, Ewa KOSZONSKA a Milan NOVÁK. Minerals of the Carpathians. Praha: Granit, 2002. 479 s. Minerals. ISBN 80-7296-014-8. info
 • HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, roč. 87, 1/2, s. 137-144. ISSN 1211-8796. info
 • BURIÁNEK, David a Milan NOVÁK. Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit. Acta Musei Moraviea, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, roč. 87, 1/2, s. 145-152. ISSN 1211-8796. info
 • HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian massif, Czech Republic, and their geological significance. Journal of the Czech Geological Society. Praha, 2002, roč. 47, č. 3, s. 103-109. ISSN 1210-8197. info
 • NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of the lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society. Praha: Czech Geological Society, 2001, roč. 46, 3/4, s. 1-8. ISSN 1210-8197. info
 • NOVÁK, Milan. Are granitic pegmatites a toy for descriptive mineralogists or a useful tool for geologists? Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesselschaft. Wien: Osterreichischen Mineralogischen Gessels, 2001, roč. 146, č. 1, s. 217-219. ISSN 1609-0144. info
 • HOUZAR, Stanislav a Milan NOVÁK. Mramory na jihovýchodním okraji Českého masívu (přehled výzkumů). Vlastivědný sborník Vysočiny. Jihlava: Muszeum Vysočiny, 2001, roč. 15, č. 1, s. 3-32. ISSN 6505-8228. info
 • NOVÁK, Milan, Pavel UHER, Petr ČERNÝ a Pavol SIMAN. Compositional variations in ferrotapiolite+tantalite pairs from the beryl-columbite pegmatite at Moravany nad Váhom, Slovakia. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer-Verlag, 2000, roč. 69, č. 2, s. 295-306. ISSN 0930-0708. info
 • NOVÁK, Milan a Matthew TAYLOR. Foitite: Formation during late stages of evolution of complex pegmatites at Dobrá Voda, Czech Republic, and Pala, California, USA. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2000, roč. 38, č. 6, s. 1389-1398. ISSN 0008-4476. info
 • SELWAY, Julie, Milan NOVÁK, Petr ČERNÝ a Frank HAWTHORNE. The Tanco pegmatite at Bernic Lake, Manitoba. XIII. Exocontact tourmaline. Canadian Mineralogist. Ottawa: MAC, 2000, roč. 38, č. 4, s. 869-876. ISSN 0008-4476. info
 • NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Highly ordered, homogeneous ferrocolumbite from an anorogenic granitic pegmatite at Ivittuut (Ivigtut), SW Greenland. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E.Schweitzerbart, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 433-443. ISSN 0028-3649. info
 • NOVÁK, Milan. Compositional pathways of tourmaline evolution during primary (magmatic) crystallization in complex (Li) pegmatites of the Moldanubicum, Czech Republic. Memorie della Societa Italiana di Scienze Naturalli e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Milano: Museo Civico di Storia Naturale di Milan, 2000, roč. 30, č. 1, s. 45-56. info
 • NOVÁK, Milan. Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte. Stuttgart: E.Schweitzerbartsch Verleg, 1999, roč. 1999, č. 11, s. 481-493, 12 s. ISSN 0028-3649. info
 • NOVÁK, Milan, Petr ČERNÝ, Mark COOPER, F.C. HAWTHORNE, Luisa OTTOLINI, Z. XU a J.J. LIANG. Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1 + 1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. E.Schwiezerbartsche Verlag, 1999, roč. 11, č. 3, s. 669-678. ISSN 0935-1221. info
 • NOVÁK, Milan, J.B. SELWAY, Petr ČERNÝ a F.C. HAWTHORNE. Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic. European Journal of Mineralogy. Stuttgart: E.Schweitzerbartch Verlag, 1999, roč. 11, č. 3, s. 557-568. ISSN 0935-1221. info
 • KORBEL, Petr a Milan NOVÁK. Encyclopedie Minerálů. I. Amsterodam: Rebo Publishers, 1999. 269 s. 56. ISBN 80-7234-114-6. info
 • NOVÁK, Milan a Josef STANĚK. Pegmatit od Dobré Vody. Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, 1-2, s. 3-44, 41 s. ISSN 1211-8796. info
 • CEMPÍREK, Jan, Milan NOVÁK a Václav VÁVRA. Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava. Acta musei Moraviae : Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, roč. 84, 1-2, s. 45-48. ISSN 0521-2359. info
 • KORBEL, Petr a Milan NOVÁK. Encyklopedie minerálů. Praha: Rebo Productions, 1999. 296 s. ISBN 8072341146. info
 • KORBEL, Petr a Milan NOVÁK. The complete encyclopedia of minerals. Lisse: Rebo International, 1999. 296 s. 56. ISBN 0-7858-1520-1. info
 • NOVÁK, Milan, P.C. BURNS a G.B. MORGAN VI. Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites. Canadian Mineralogist. Ottawa: Mineralogical Association of Canada, 1998, roč. 36, č. 2, s. 441-445. ISSN 0008-4467. info
 • SELWAY, J.B., Milan NOVÁK, F.C. HAWTHORNE, Petr ČERNÝ, Louisa OTTOLINI a T. Kurt KYSER. Rossmanite LiAl2Al6(BO3)3Si6O18(OH)4, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure. American Mineralogist. Mineralogical Society of America, 1998, roč. 83, 7-8, s. 894-900. ISSN 0003-004X. info
 • NOVÁK, Milan a Petr ČERNÝ. Abundance and compositional trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum. Acta Universita Carolinae. Praha: PřF UK, 1998, roč. 42, č. 1, s. 86-90. info
 • Field trip guidebook :Lepidolite 200. Edited by Milan Novák - Petr Černý. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 83 s. ISBN 80-7028-042-5. info
 • NOVÁK, Milan. National representative of the Czech Republic in the International Mineralogical Association (IMA). 1986. info
 • NOVÁK, Milan. Studium vápenatých skarnů v erlánových tělesech od Moravských Bránic. 1979. 45 l. info

17. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.