prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Radka Marka


kancelář: bud. C04/112
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5748
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 11. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Heteronukleární magnetická rezonanční spektroskopie dusíkatých heterocyklů
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. (PřF UJPŠ Košice)
prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc. (FCHT UP Pardubice)
doc. RNDr. Jan Sejbal, CSc. (PřF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Jonas, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. František Liška, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
doc. RNDr. Jan Sejbal, CSc. (PřF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Radek Marek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 9. 2009
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Miloš Buděšínský, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. (Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 9. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.