doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

vedoucí sdílené laboratoře – Centrální laboratoř Správa a analýza biologických dat


kancelář: bud. C04/233
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4860
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Analysis of biomacromolecular structural fragments
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Dr. Attila Gyenesei, PhD (Core Facilities, Vienna Biocenter)
Prof. Dr. Dušanka Janežič (University of Primorska)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Ing. Igor Tvaroška, DrSc. (Chemický ústav SAV Bratislava)
prof. RNDr. Rudiger Ettrich, Ph.D. (MBÚ AV ČR, Nové Hrady)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.