prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Ondřeje Slabého


kancelář: bud. B06/209
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6876
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykův onkologický ústav Brno
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 9. 2012
Datum ukončení řízení 1. 5. 2013
Habilitační práce (veřejná část) MikroRNA u solidních nádorů
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (MU Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (1.LF UK v Praze)
doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF V Hradci Králové)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (FN Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.