doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.

docent – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6137
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta MU
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2011
Datum ukončení řízení 1. 9. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Probing high-temperature superconductivity and the two-dimensional electron gas at the laAIO/SrTio interface with infrared spectroscopy
Oponenti habilitační práce prof.D.N. Basov (University of California, San Diego)
prof. Paolo Calvani (Universita di Roma La Sapienza)
RNDr. Jan Petzelt, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc. (KU Praha - Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
doc.RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (FSI VUT Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.