doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.

docent – Ústav fyziky kondenzovaných látek


kancelář: pav. 09/02006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6137
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D., narozen 9.5.1977
Pracoviště
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: habilitace, experimentální fyzika, téma práce "Probing high-temperature superconductivity and the two-dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface with infrared spectroscopy", Masarykova Univerzita
 • 2011: habilitace, experimentální fyzika, kvalifikace bez titulu, téma práce "Probing high-temperature superconductivity and the two-dimensional electron gas at the LaAlO3/SrTiO3 interface with infrared spectroscopy", Universitat Freiburg, Švýcarsko
 • 2006: doktor přírodních věd, Fyzika kondenzovaných látek, Ph.D., téma práce "Optical properties of high-temperature superconductors and manganites", Masarykova univerzita
 • 2001: magistr, Fyzika kondenzovaných látek, Mgr., téma práce "Optické a magnetické vlastnosti vysokoteplotních supravodičů", Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2012- dosud: docent na Masarykově univerzitě
 • 2008-2011: Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko, senior assistent
 • 2006-2008: Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko, assistent
Pedagogická činnost
 • 2013-dosud: vedení doktoranda, Mgr. Pavel Friš, Masarykova univerzita
 • 2017: vedení diplomové práce, Anna Kúkoĺová, Masarykova univerzita
 • 2015: vedení diplomové práce, Miloš Hronček, Masarykova univerzita
 • 2015: vedení balakářské práce, Zbyněk Fišer, Masarykova univerzita
 • 2014: vedení balakářské práce, Anna Kúkoĺová, Masarykova univerzita
 • 2015: vedení diplomové práce, Miloš Hronček, Masarykova univerzita
 • 2011- dosud: přednáška "Spektroskopické metody"
 • 2011- dosud: Experimentální metody a speciální praktikum fyziky kondenzovaných látek
 • 2009-2011: cvičení pro přednášku "Fyzika pro první ročník", Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko
 • 2008: organizace a výuka praktik fyziky pro první ročník, Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko
 • 2008-2009: vedení diplomové práce, Daniel Pokorný, Masarykova univerzita
 • 2007: vedení bakalářské práce, Daniel pokorný, Masarykova univerzita
 • 2007: cvičení pro přednášku "Magnetismus a supravodivost" Prof. C. Bernhard, Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko
 • 2006: výuka v prakticích fyziky pro první ročník Univerzity ve Fribourgu, Švýcarsko
 • 2001-2005: cvičení pro přednášku "Matematické metody zpracování měření", Masarykova univerzita
 • 2001-2005: cvičení pro přednášku "Optické vlastnosti pevných látek", Masarykova univerzita
Oblasti vlastní vědecké činnosti
 • elektronová struktura a optické vlastnosti vysoce korelovaných systémů, vysokoteplotní supravodiče, vodivé oxidové materiály, jevy na rozhraních velmi tenkých vrstev oxidů, infračervená spektroskopie, elipsometrie
Pobyty na jiných universitách a vědeckovýzkumných ústavech.
 • 2008-2011: Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko, senior assistent
 • 2006-2008: Univerzita ve Fribourgu, Švýcarsko, assistent
Univerzitní aktivity
 • 2004-2005: předseda studentské komory akademického senátu
 • 2002-2005: člen studentské komory akademického senátu přírodovědecké fakulty
Přednášky na konferencích a zvané semináře
 • 2016: International conference of spescroscopic ellipsometry, Absorption edge in topological insulator alloys Bi2(Se1-xTex) studied by low-temperature infrared ellipsometry
 • 2014: Dresden, Ellipsometric workshop on spectroscopic ellipsometry, "Optical response of topological insulator thin films"
 • 2011, 21-24. února: Konference 6th workshop ellipsometry, Berlín, Německo, přednáška "Infrared ellipsometry of high-temperature superconductors".
 • 2010, 5-10. červena: Konference Low energy electrodynamics in solids, Diablerets, Švýcarsko, přednáška “The phase diagram of precursor superconductivity as obtained from the infrared c-axis conductivity of RBa2Cu3O7-d”.
 • 2010, 17. června: sympozium Correlated many-particle systems, Fribourg, Švýcarsko, přednáška, “Evidence for a dual nature of the normal state pseudogap in RBa2Cu3O7-d from infrared spectroscopy”.
 • 2010, 23-28. května: International conference on spectroscopic ellipsometry, Albany, USA, přednáška “Dynamical response and confinement of the electrons at the LaAlO3 a SrTiO3 interface”.
 • 2010, 25. června: Mikrosymposium o fyzice silně korelovaných systému, Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Německo, přednáška “The phase diagram of precursor superconductivity as obtained from the infrared c-axis conductivity of RBa2Cu3O7-d”.
 • 2009, 22-24. června: konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, Brno, přednáška "Dynamika a rozsah elektronového plynu na rozhraní mezi izolátory LaAlO3 a SrTiO3 studované infračervenou elipsometrií".
 • 2009, 28. června - 2. dubna: konference Study of matter at extreme conditions, západní Karibik, USA, přednáška “The c-axis infrared response of underdoped bilayer cuprates: distinction between pseudogap, SC gap and… onset of coherency”.
 • 2008, 9-13. prosince: konference Superstripes, Řím, Itálie, přednáška: “Superconducting energy gap and c-axis plasma frequency of (Nd,Sm)FeAsO0.82F0.18 superconductors from infrared ellipsometry”.
 • 2007, 15. prosince: setkání společnosti Deutsche Forschungsgemeinschaft, přednáška “The c-axis infrared response of underdoped bilayer cuprates: precursor superconducting correlations and the pseudogap”.
Publikace v impaktových časopisech
 • GABLECH, I., V. SVATOS, Ondřej CAHA, Adam DUBROKA, J. PEKAREK, J. KLEMPA, P. NEUZIL, M. SCHNEIDER a Tomáš ŠIKOLA. Preparation of high-quality stress-free (001) aluminum nitride thin film using a dual Kaufman ion-beam source setup. Thin Solid Films. LAUSANNE: ELSEVIER SCIENCE SA, 2019, roč. 670, December, s. 105-112. ISSN 0040-6090. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2018.12.035. URL info
 • MALLETT, BPP., Přemysl MARŠÍK, Dominik MUNZAR, Christian BERNHARD a Adam DUBROKA. Signatures of the bonding-antibonding splitting in the c-axis infrared response of moderately underdoped bilayer and trilayer cuprate superconductors. Physical Review B. College PK: The American Physical Society, 2019, roč. 99, č. 5, s. "054513-1"-"054513-11", 11 s. ISSN 2469-9950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.99.054513. URL info
 • FRIŠ, Pavel, Dominik MUNZAR, Ondřej CAHA a Adam DUBROKA. Direct observation of double exchange in ferromagnetic La0.7Sr0.3CoO3 by broadband ellipsometry. Physical Review B. College PK: AMER PHYSICAL SOC, 2018, roč. 97, č. 4, s. "045137-1"-"045137-5", 5 s. ISSN 2469-9950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.97.045137. URL info
 • FRIŠ, Pavel a Adam DUBROKA. Vacuum variable-angle far-infrared ellipsometer. Applied Surface Science. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 421, November, s. 430-434. ISSN 0169-4332. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.10.125. info
 • DUBROKA, Adam, Ondřej CAHA, Miloš HRONČEK, Pavel FRIŠ, Milan ORLITA, Václav HOLÝ, H. STEINER, Günther BAUER, Günter SPRINGHOLZ a Josef HUMLÍČEK. Interband absorption edge in the topological insulators Bi-2(Te1-xSex)(3). Physical Review B. College PK, MD USA: AMER PHYSICAL SOC, 2017, roč. 96, č. 23, s. "235202-1"-"235202-10", 10 s. ISSN 2469-9950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.96.235202. info
 • MARTINEZ, G., B. PIOT, M.A. HAKL, M. POTEMSKI, Y. S. HOR, A. MATERNA, S. G. STRZELECKA, A. HUBAN, Ondřej CAHA, Jiří NOVÁK, Adam DUBROKA, C. DRAŠAR a M. ORLITA. Determination of the energy band gap of Bi2Se3. Scientific reports. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 7, July, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-07211-x. URL info
 • YAZDI-RIZI, M., Přemysl MARŠÍK, B.P.P. MALLETT, K. SEN, A. CERRETA, Adam DUBROKA, M. SCIGAJ, F. SANCHEZ, G. HERRANZ a Christian BERNHARD. Infrared ellipsometry study of photogenerated charge carriers at the (001) and (110) surfaces of SrTiO3 crystals and at the interface of the corresponding LaAlO3/SrTiO3 heterostructures. Physical Review B. MD, USA: AMER PHYSICAL SOC, 2017, roč. 95, č. 19, s. "195107-1"-"195107-13", 13 s. ISSN 2469-9950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.95.195107. info
 • YAZDI-RIZI, M., Přemysl MARŠÍK, B. P. P. MALLETT, Adam DUBROKA, D. V. CHRISTENSEN, Y. Z. CHEN, N. PRYDS a Christian BERNHARD. Infrared ellipsometry study of the confined electrons in a high-mobility gamma-Al2O3/SrTiO3 heterostructure. EPL. MULHOUSE: EPL ASSOCIATION, EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY, 2016, roč. 113, č. 4, s. "nestrankovano", 6 s. ISSN 0295-5075. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/113/47005. info
 • ŠOPÍK, Břetislav, Jiří CHALOUPKA, Adam DUBROKA, Christian BERNHARD a Dominik MUNZAR. Evidence for precursor superconducting pairing above T-c in underdoped cuprates from an analysis of the in-plane infrared response. New Journal of Physics. Britosl (Velká Británie): IOP PUBLISHING LTD, 2015, roč. 17, May, s. "nestránkováno", 18 s. ISSN 1367-2630. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/17/5/053022. URL info
 • HUMLÍČEK, Josef, Dušan HEMZAL, Adam DUBROKA, Ondřej CAHA, Hubert STEINER, Gunther BAUER a Guenther SPRINGHOLZ. Raman and interband optical spectra of epitaxial layers of the topological insulators Bi2Te3 and Bi2Se3 on BaF2 substrates. Physica Scripta. Bristol (England): Royal Swedish Academy of Sciences, 2014, T162, September, s. "nestránkováno", 4 s. ISSN 0031-8949. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/2014/T162/014007. URL info
 • ROESSLE, M., K W KIM, Adam DUBROKA, Přemysl MARŠÍK, C N WANG, R. JANY, C. RICHTER, J. MANNHART, C W SCHNEIDER, A. FRANO, P. WOCHNER, Y. LU, B. KEIMER, D K SHUKLA, J. STREMPFER a Christian BERNHARD. Electric-Field- Induced Polar Order and Localization of the Confined Electrons in LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures. Physical Review Letters. The Americal Physical Society, 2013, roč. 110, č. 13, s. "136805-1"-"136805-5", 5 s. ISSN 0031-9007. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.136805. URL info
 • ROSSLE, Matthias, C.N. WANG, Přemysl MARŠÍK, M. YAZDI-RIZI, K.W. KIM, Adam DUBROKA, I. MAROZAU, C.W. SCHNEIDER, Josef HUMLÍČEK, Dionys BAERISWYL a Christian BERNHARD. Optical probe of ferroelectric order in bulk and thin-film perovskite titanates. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2013, roč. 88, č. 10, s. "nestránkováno", 7 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.88.104110. URL info
 • CAHA, Ondřej, Adam DUBROKA, Josef HUMLÍČEK, Václav HOLÝ, Hubert STEINER, M. UL-HASSAN, Jaime SANCHEZ-BARRIGA, Oliver RADER, T. N. STANISLAVCHUK, Andrei A. SIRENKO, Günther BAUER a Günter SPRINGHOLZ. Growth, Structure, and Electronic Properties of Epitaxial Bismuth Telluride Topological Insulator Films on BaF2 (111) Substrates. Crystal Growth & Design. Washington: American Chemical Society, 2013, roč. 13, č. 8, s. 3365-3373. ISSN 1528-7483. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/cg400048g. info
 • MARŠÍK, Přemysl, C. N. WANG, M. ROESSLE, M. YAZDI-RIZI, Roman SCHUSTER, K. W. KIM, Adam DUBROKA, Dominik MUNZAR, T. WOLF, X. H. CHEN a Christian BERNHARD. Low-energy interband transitions in the infrared response of Ba(Fe1-xCox)(2)As-2. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2013, roč. 88, č. 18, s. "180508-1"-"180508-5", 5 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.88.180508. URL info
 • WANG, C N, Přemysl MARŠÍK, Roman SCHUSTER, Adam DUBROKA, M. ROESSLE, Ch NIEDERMAYER, G D VARMA, A F WANG, X H CHEN, T. WOLF a Christian BERNHARD. Macroscopic phase segregation in superconducting K0.73Fe1.67Se2 as seen by muon spin rotation and infrared spectroscopy. Physical Review B. Maryland (USA): The American Physical Society, 2012, roč. 85, č. 21, s. "214503-1"-"214503-8", 8 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.85.214503. pdf info
 • KANG, T D, E C STANDARD, P D ROGERS, K H AHN, A A SIRENKO, Adam DUBROKA, Christian BERNHARD, S. PARK, Y J CHOI a S W CHEONG. Far-infrared spectra of the magnetic exchange resonances and optical phonons and their connection to magnetic and dielectric properties of Dy3Fe5O12 garnet. Physical Review B. Newark: The American Physical Society, 2012, roč. 86, č. 14, s. "144112-1"-"144112-16", 16 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.144112. URL info
 • DUBROKA, Adam, M. ROESSLE, K. W. KIM, V. K. MALIK, Dominik MUNZAR, D. N. BASOV, A. A. SCHAFGANS, S. J. MOON, C. T. LIN, D. HAUG, V. HINKOV, B. KEIMER, Th. WOLF, J. G. STOREY, J. L. TALLON a C. BERNHARD. Evidence of a Precursor Superconducting Phase at Temperatures as High as 180 K in RBa2Cu3O7-delta (R=Y,Gd,Eu) Superconducting Crystals from Infrared Spectroscopy. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2011, roč. 106, č. 4, s. "047006-1"-"047006-4", 4 s. ISSN 0031-9007. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.047006. URL info
 • ROGERS, P D, Y J CHOI, E C STANDARD, T D KANG, K H AHN, Adam DUBROKA, Přemysl MARŠÍK, Ch WANG, Christian BERNHARD, S. PARK, S W CHEONG, M. KOTELYANSKII a A A SIRENKO. Adjusted oscillator strength matching for hybrid magnetic and electric excitations in Dy(3)Fe(5)O(12) garnet. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2011, roč. 83, č. 17, s. 174407-1-7, 7 s. ISSN 1098-0121. info
 • DUBROKA, Adam, L. YU, Dominik MUNZAR, K. W. KIM, M. ROESSLE, V. K. MALIK, C. T. LIN, B. KEIMER, T. WOLF a C. BERNHARD. Pseudogap and precursor superconductivity in underdoped cuprate high temperature superconductors: A far-infrared ellipsometry study. European Physical Journal Special Topics. Springer Heidelberg, 2010, roč. 188, č. 1, s. 73-88, 15 s. ISSN 1951-6355. URL info
 • MUNZAR, Dominik, Jiří CHALOUPKA, Christian BERNHARDT, Adam DUBROKA a Jiří VAŠÁTKO. Temperature dependence of the superconductivity-induced collective mode in the c-axis infrared spectra of bilayer cuprate superconductors. Physica C. Amsterdam: Elsevier, 2010, roč. 470, Suppl. 1, s. S75-S77, 3 s. ISSN 0921-4534. info
 • MARŠÍK, Přemysl, Kuyng Wan KIM, Adam DUBROKA, Matthias ROESSLE, Vivek Kumar MALIK, Leander SCHULZ, Chennan WANG, Christoph NIEDERMAYER, Allan DREW, M. WILLIS, Thomas WOLF a Christian BERNHARD. Coexistence and Competition of Magnetism and Superconductivity on the Nanometer Scale in Underdoped BaFe1.89Co0.11As2. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2010, roč. 105, č. 5, 4 s. ISSN 0031-9007. info
 • PASHKIN, A, M PORER, M BEYER, K W KIM, Adam DUBROKA, C BERNHARD, X YAO, Y DAGAN, Rebecca Lyric HACKLER, A ERB, J DEMSAR, R HUBER a A LEITENSTORFER. Femtosecond Response of Quasiparticles and Phonons in Superconducting YBa(2)Cu(3)O(7-delta) Studied by Wideband Terahertz Spectroscopy. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2010. ISSN 0031-9007. info
 • KIM, K W, M ROESSLE, Adam DUBROKA, V K MALIK, Tanja Luise BARWOLFF a C BERNHARD. Evidence for multiple superconducting gaps in optimally doped BaFe(1.87)Co(0.13)As(2) from infrared spectroscopy. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2010. ISSN 1098-0121. info
 • DUBROKA, Adam, M ROESSLE, K W KIM, V K MALIK, L SCHULTZ, S THIEL, C W SCHNEIDER, J MANNHART, G HERRANZ, O COPIE, M BIBES, A BARTHELEMY a Christian BERNHARD. Dynamical Response and Confinement of the Electrons at the LaAlO(3)/SrTiO(3) Interface. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2010. ISSN 0031-9007. URL info
 • DREW, A J, Ch NIEDERMAYER, P J BAKER, F L PRATT, S J BLUNDELL, T LANCASTER, R H LIU, G WU, X H CHEN, I WATANABE, V K MALIK, Adam DUBROKA, M ROESSLE, K W KIM, C BAINES a Christian BERNHARD. Coexistence of static magnetism and superconductivity in SmFeAsO(1-x)F(x) as revealed by muon spin rotation. Nature Materials. 2009. ISSN 1476-1122. info
 • DREW, A J, J HOPPLER, L SCHULZ, F L PRATT, P DESAI, P SHAKYA, T KREOUZIS, W P GILLIN, A SUTER, N A MORLEY, V K MALIK, Adam DUBROKA, K W KIM, H BOUYANFIF, F BOURQUI, Christian BERNHARD, R SCHEUERMANN, G J NIEUWENHUYS, T PROKSCHA a E MORENZONI. Direct measurement of the electronic spin diffusion length in a fully functional organic spin valve by low-energy muon spin rotation. Nature Materials. 2009. ISSN 1476-1122. info
 • BERNHARD, C., Li YU, Adam DUBROKA, K.W. KIM, M. RÖSSLE, Dominik MUNZAR, Jiří CHALOUPKA, C.T. LIN a Th. WOLF. Broad-band infrared ellipsometry measurements of the c-axis response of underdoped YBa2Cu3O7-delta: Spectroscopic distinction between the normal-state pseudogap and the superconducting gap. Journal of Physics and Chemistry of Solids. Elsevier, 2008, roč. 69, č. 12, s. 3064-3069. ISSN 0022-3697. info
 • DREW, A J, F L PRATT, T LANCASTER, S J BLUNDELL, P J BAKER, R H LIU, G WU, X H CHEN, I WATANABE, V K MALIK, Adam DUBROKA, K W KIM, M ROESSLE a Christian BERNHARD. Coexistence of magnetic fluctuations and superconductivity in the pnictide high temperature superconductor SmFeAsO(1-x)F(x) measured by muon spin rotation. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2008. ISSN 0031-9007. info
 • DUBROKA, Adam, K W KIM, M ROESSLE, V K MALIK, A J DREW, R H LIU, G WU, X H CHEN a Christian BERNHARD. Superconducting energy gap and c-axis plasma frequency of (Nd, Sm)FeAsO(0.82)F(0.18) superconductors from infrared ellipsometry. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2008. ISSN 0031-9007. info
 • DREW, A J, F L PRATT, J HOPPLER, L SCHULZ, V MALIK-KUMAR, N A MORLEY, P DESAI, P SHAKYA, T KREOUZIS, W P GILLIN, K W KIM, Adam DUBROKA a R SCHEUERMANN. Intrinsic mobility limit for anisotropic electron transport in Alq(3). Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2008. ISSN 0031-9007. info
 • HUMLÍČEK, Josef, Adam DUBROKA, Přemysl MARŠÍK, Dominik MUNZAR, A.V. BORIS a Christian BERNHARD. Frequency- and temperature-dependent conductivity at the metal-insulator transition in phosphorus doped silicon studied by far-infrared ellipsometry. In CP893, Physics of Semiconductors, 28th International Conference. USA: American Institute of Physics, 2007, s. 33-34. ISBN 978-0-7354-0397-0. info
 • DUBROKA, Adam, Josef HUMLÍČEK, Miroslav Vergilov ABRASHEV, Zoran POPOVIC, Fernando SAPINA a Andres CANTARERO. Raman and infrared studies of La1-ySryMn1-xMxO3 (M=Cr, Co, Cu, Zn, Sc or Ga): Oxygen disorder and local vibrational modes. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2006, roč. 73, č. 22, s. 224401-1 do 22440-10, 10 s. ISSN 1098-0121. info
 • DUBROKA, Adam a Dominik MUNZAR. Phonon anomalies in trilayer high-Tc cuprate superconductors. Physica C. Holland: Elsevier, 2004, roč. 405, May, s. 133-147. ISSN 0921-4534. info
 • DUBROKA, Adam, G. CRISTIANI, H.-U. HABERMEIER a Josef HUMLÍČEK. Infrared study of YBa2Cu3O7/La0.67Ca0.33MnO3 superlattices. Thin Solid Films. Oxford, UK: Elsevier science, 2004, roč. 2004, č. 455, s. 172-176. ISSN 0040-6090. info
 • BORIS, A. V., Dominik MUNZAR, N. N. KOVALEVA, B. LIANG, C. T. LIN, Adam DUBROKA, A. V. PIMENOV, T. HOLDEN, B. KEIMER, Y. L. MATHIS a C. BERNHARD. Josephson Plasma Resonance and Phonon Anomalies in Trilayer Bi_{2}Sr_{2}Ca_{2}Cu_{3}O_{10}. Physical Review Letters. USA: The Americal Physical Society, 2002, roč. 89, December, s. 27700-1; 277001-4, 4 s. ISSN 0031-9007. info

14. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.