prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

výzkumník III – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 03/01007
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3163
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2004
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Hlubokomořské sedimenty devonu a spodního karbonu moravskoslezské zóny na východním okraji Českého masívu
Oponenti habilitační práce RNDr. Jiří Otava, CSc. (Česká geologická služba Brno)
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (Geologický ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 3. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Hladil, DrSc. (Geologický ústav AV ČR Praha)
Členové prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP- Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. (VŠB Ostrava)
RNDr. Oldřich Fatka, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 3. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 5. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 9. 2013
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (GLÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. (ČZU v Praze)
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (Uk Praha)
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D. (UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2013
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 12. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.