Giulio Lo Monaco, M.Sc.


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav matematiky a statistikyPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborný pracovník ve výzkumu - postdoc
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 491052
Interní informace Portál MU IS MU