Dodatečné přijímací řízení do bakalářského studia 2024/2025

Z důvodu nenaplněné kapacity v některých studijních programech Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity otevírá druhé kolo přijímacího řízení.

 • Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku ke studiu: e-přihláška
 • Termín podání e-přihlášky: od 24. 6. do 28. 7. 2024
 • Administrativní poplatek: 650 Kč za každou e-přihlášku

Program Aplikovaná a environmentální geologie

 • Aplikovaná a environmentální geologie, prezenční forma
 • Aplikovaná a environmentální geologie, kombinovaná forma
 • Management vodních zdrojů
Přijímací zkouška

platí možnost výběru a to buď:
a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Pohovor k prokázání studijních předpokladů (PSP) nebo
c) TSP i PSP

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Test studijních předpokladů

Termín TSP: 23. srpna 2024
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.
Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období prosinec 2023–duben 2024, TSP znovu nekonají. Výsledek z tohoto období bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Pohovor k prokázání studijních předpokladů

Termín PSP: 23. srpna 2024, Areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno.
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.

Pohovor k prokázání studijních předpokladů je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali pohovor studijních předpokladů v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek TSP z období prosinec 2023–duben 2024. Bližší informace o přijímacích zkouškách najdete zde.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 28. 7. 2024.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Bližší informace o tom, co v tomto studijním programu naučíte, jaké je uplatnění absolventů apod., naleznete zde.

Program Geologie

 • Geologie, prezenční forma
 • Geologie, kombinovaná forma
Přijímací zkouška

platí možnost výběru a to buď:
a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Pohovor k prokázání studijních předpokladů (PSP) nebo
c) TSP i PSP

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Test studijních předpokladů

Termín TSP: 23. srpna 2024
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.
Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období prosinec 2023–duben 2024, TSP znovu nekonají. Výsledek z tohoto období bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Pohovor k prokázání studijních předpokladů

Termín PSP: 23. srpna 2024, Areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno.
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.
Pohovor k prokázání studijních předpokladů je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali pohovor studijních předpokladů v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek TSP z období prosinec 2023–duben 2024. Bližší informace o přijímacích zkouškách najdete zde.

Prominutí přijímací zkoušky

 Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 28. 7. 2024.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Bližší informace o tom, co v tomto studijním programu naučíte, jaké je uplatnění absolventů apod., naleznete zde.

Program Fyzika

 • Biofyzika
Přijímací zkouška

platí možnost výběru a to buď:
a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Odborný test (OT) nebo
c) TSP i OT

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Test studijních předpokladů

Termín TSP: 23. srpna 2024
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.
Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období prosinec 2023–duben 2024, TSP znovu nekonají. Výsledek z tohoto období bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Odborný test

Termín OT: 23. srpna 2024, Areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno.
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.
Odborný test z fyziky je určen pouze pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali odborný test z fyziky v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek TSP z období prosinec 2023–duben 2024. Bližší informace o přijímacích zkouškách najdete zde.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 28. 7. 2024.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Bližší informace o tom, co v tomto studijním programu naučíte, jaké je uplatnění absolventů apod., naleznete zde.

Program Chemie

 • Analytický chemik – manažer chemické laboratoře
 • Biofyzikální chemie
 • Chemie
Přijímací zkouška

 platí možnost výběru a to buď:
a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Odborný test (OT) nebo
c) TSP i OT

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Test studijních předpokladů

Termín TSP: 23. srpna 2024
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.
Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období prosinec 2023–duben 2024, TSP znovu nekonají. Výsledek z tohoto období bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Odborný test

Termín OT: 23. srpna 2024, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.
Odborný test z chemie je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali odborný test z chemie v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek TSP z období prosinec 2023–duben 2024. Bližší informace o přijímacích zkouškách najdete zde.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 28. 7. 2024.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Bližší informace o tom, co v tomto studijním programu naučíte, jaké je uplatnění absolventů apod., naleznete zde.

Program Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

 • Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování
Přijímací zkouška

 platí možnost výběru a to buď:
a) Test studijních předpokladů (TSP) nebo
b) Odborný test (OT) nebo
c) TSP i OT

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Test studijních předpokladů

Termín TSP: 23. srpna 2024
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.
Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období prosinec 2023–duben 2024, TSP znovu nekonají. Výsledek z tohoto období bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Odborný test

Termín OT: 23. srpna 2024, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno
Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.
Odborný test z chemie je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2024. Uchazeči, kteří vykonali odborný test z chemie v dubnu 2024, ho nemohou znovu absolvovat.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek TSP z období prosinec 2023–duben 2024. Bližší informace o přijímacích zkouškách najdete zde.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 28. 7. 2024.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Bližší informace o tom, co v tomto studijním programu naučíte, jaké je uplatnění absolventů apod., naleznete zde.

Program Životní prostředí a zdraví

 • Environmentální chemie a toxikologie
 • Environmentální zdraví
Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů (TSP)

Termín TSP: 23. srpna 2024

Místo, čas a posluchárna budou upřesněny v e-přihlášce. Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.
Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v období prosinec 2023–duben 2024, TSP znovu nekonají. Výsledek z tohoto období bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta nebo uznán výsledek TSP z období prosinec 2023–duben 2024. Bližší informace o přijímacích zkouškách najdete zde.

Prominutí přijímací zkoušky

 Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta při splnění požadovaných kritérií. Žádost o prominutí přijímací zkoušky s dokumenty potvrzujícími splnění kritérií vkládejte do e-přihlášky nejpozději do 28. 7. 2024.

Uchazečům, kteří vykonali přijímací zkoušku na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity pro akademický rok 2024/2025 na programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a nebyli přijati z kapacitních důvodů, může být přijímací zkouška prominuta. Uchazeči vyznačí žádost o prominutí přijímací zkoušky v e-přihlášce.

Bližší informace o tom, co v tomto studijním programu naučíte, jaké je uplatnění absolventů apod., naleznete zde.

Zápis přijatých uchazečů ke studiu

 • Zasedání přijímací komise: 2. 9. 2024
 • Zveřejnění návrhu na přijetí a rozhodnutí o nepřijetí: 3. 9. 2024
 • Vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení: do 9. 9. 2024
 • Po vložení autorizované konverze bude zveřejněno v e-přihlášce rozhodnutí o přijetí.
 • Distanční zápis: 12. 9. 2024
 • Zapsat ke studiu se mohou pouze ti uchazeči, kteří vloží autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení do e-přihlášky. Bližší informace, jak postupovat, jsou zveřejněny zde.

Kontakt: Informace o přijímacím řízení: studijni@sci.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.