doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.

docentka – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/01005b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5123
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jana Kotková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 11. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Od zonality a izotopického složení minerálů k orogenezi: vysokotlaké granulity Českého masívu
Oponenti habilitační práce RNDr. Marian Janák, DrSc. (Geologický ústav SAV Braislava, SR)
prof. Shah Wali Faryad (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Milan Drábek, CSc. (Česká geologická služba Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prom. geol. Petr Jakeš, Ph.D. (UK - Přírodovědecká fakulta Praha)
prof. RNDr. Zdeněk pertold, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta Praha)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta Olomouc)
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.