doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.


kancelář: pav. 08/02025
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 9. 2015
Datum ukončení řízení 1. 6. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Prostory řešení skoroperiodických homogenních lineárních diferenčních a diferenciálních systémů
Oponenti habilitační práce prof. Viktor Tkachenko (Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine)
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Andres, DSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (FMFI UK Bratislava)
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 4. 2016