doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02025
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3105
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Veselý, narozen ve Znojmě
Pracoviště
 • Ústav matematiky a statistiky
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2
  61137 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Doc. - Habilitace v oboru Matematická analýza, habilitační práce "Solution spaces of limit periodic and almost periodic linear difference and differential systems" (PřF MU)
 • 2011: Ph.D. v oboru Matematická analýza, disertační práce "Constructions of almost periodic sequences and functions and homogeneous linear difference and differential systems" (školitel prof. Došlý, PřF MU)
 • 2007: RNDr. v oboru Matematická analýza, rigorózní práce "Constructions of Almost Periodic Functions and Orthogonal and Unitary Difference Systems" (PřF MU)
 • 2007: Mgr. v oboru Matematická analýza, diplomová práce "Skoroperiodická řešení skoroperiodických homogenních lineárních diferenčních systémů" (vedoucí prof. Došlý, PřF MU)
 • 2005: Bc. v oboru Obecná matematika, bakalářská práce "Skoroperiodické funkce" (vedoucí prof. Došlý, PřF MU)
Přehled zaměstnání
 • 2016-současnost: Docent, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2015-2016: Odborný asistent, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2013-2015: Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2011-2013: Odborný asistent, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 2010-2011: Lektor, Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • Základy matematické analýzy (FI: MB142, FI: MB152, PřF: M2222)
 • Obyčejné a parciální diferenciální rovnice (PřF: M7160, PřF: M8110)
 • Finanční matematika (PřF: M2120)
 • Doktorští studenti (aktivní):
  Mgr. Ludmila Linhartová
 • Mgr. Hana Marková
 • Doktorští studenti (absolventi):
  Mgr. Jakub Juránek, Ph.D. (2021: disertační práce "Neoscilační kritéria pro diferenciální a diferenční rovnice s neperiodickými koeficienty")
  Mgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D. (2016: disertační práce "Skoroperiodická řešení limitně periodických a skoroperiodických lineárních diferenčních systémů")
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic
  - skoroperiodická a neskoroperiodická řešení limitně periodických a skoroperiodických lineárních systémů
  - oscilatorická a neoscilatorická řešení pololineárních rovnic druhého řádu
 • Člen týmu grantových projektů:
  "Diferenciální a diferenční rovnice reálných řádů: kvalitativní analýza a její aplikace" (2020-2022, GAČR, řešitel prof. Z. Došlá)
  "Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací" (2017-2019, GAČR, řešitel prof. Z. Došlá)
  "Hamiltonovské a symplektické systémy: oscilační a spektrální teorie" (2016, GAČR, řešitel prof. R. Šimon Hilscher)
  "Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci" (2013-2015, MŠMT OPVK, řešitel prof. P. Dvořák)
  "Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě" (2010-2013, MŠMT OPVK, řešitel prof. J. Janyška)
  "Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" III" (2010-2013, GAČR, řešitel prof. O. Došlý)
  "Oscilační a spektrální teorie diferenciálních a diferenčních systémů" (2009-2011, GAČR, řešitel prof. O. Došlý)
Akademické stáže
 • Dlouhodobé stáže
  2022: Bratislava (Slovensko), Slovenská akademie věd, 1,5 měsíce
  2021: Bratislava (Slovensko), Slovenská akademie věd, 2 měsíce
  2020: Bratislava (Slovensko), Slovenská akademie věd, 1 měsíc
  2019: Bratislava (Slovensko), Univerzita Komenského, 1 měsíc
  2014: Bratislava (Slovensko), Univerzita Komenského, 2 měsíce
  2013: Ulm (Německo), Univerzita Ulm (Universität Ulm), 2 měsíce
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009: Cena děkana Přírodovědecké fakulty MU
 • 2006: Cena děkana Přírodovědecké fakulty MU
 • 2005: Cena sekce Matematiky Přírodovědecké fakulty MU
Vybrané publikace
 • HASIL, Petr, Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ a Michal VESELÝ. Oscillation of modified Euler type half-linear differential equations via averaging technique. Electronic Journal of Differential Equations. Texas State University, 2022, roč. 2022, č. 41, s. 1-16. ISSN 1072-6691. URL info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. New conditionally oscillatory class of equations with coefficients containing slowly varying and periodic functions. Journal of Mathematical Analysis and Applications. San Diego: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 494, č. 1, s. 1-22. ISSN 0022-247X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124585. URL info
 • FUJIMOTO, Kodai, Petr HASIL a Michal VESELÝ. Riccati transformation and non-oscillation criterion for linear difference equations. Proceedings of the American Mathematical Society. Providence: American Mathematical Society, 2020, roč. 148, č. 10, s. 4319-4332. ISSN 0002-9939. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1090/proc/15072. URL info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences. Mathematical Methods in the Applied Sciences. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 42, č. 6, s. 1921-1940. ISSN 0170-4214. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mma.5485. Full Text info
 • HASIL, Petr, Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ a Michal VESELÝ. Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, roč. 92, č. 2019, s. 62-69. ISSN 0893-9659. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2019.01.013. Full Text info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Modified Prüfer angle and conditional oscillation of perturbed linear and half-linear differential equations. Applied Mathematics and Computation. New York: ELSEVIER SCIENCE INC, 2019, roč. 361, NOV 15 2019, s. 788-809. ISSN 0096-3003. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2019.06.027. Full Text info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Oscillatory and non-oscillatory solutions of dynamic equations with bounded coefficients. Electronic Journal of Differential Equations. San Marcos, TX 78666, USA: Texas State University, 2018, roč. 2018, č. 24, s. 1-22. ISSN 1072-6691. info
 • HASIL, Petr, Jakub JURÁNEK a Michal VESELÝ. Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters. KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 82, August 2018, s. 98-105. ISSN 0893-9659. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2018.03.003. URL info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Oscillation and non-oscillation results for solutions of perturbed half-linear equations. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774: Wiley, 2018, roč. 41, č. 9, s. 3246-3269. ISSN 0170-4214. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/mma.4813. URL info
 • DOŠLÝ, Ondřej, Jaroslav JAROŠ a Michal VESELÝ. Generalized Prüfer angle and oscillation of half-linear differential equations. Applied Mathematics Letters. KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 64, February, s. 34-41. ISSN 0893-9659. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2016.08.004. URL info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Oscillation and non-oscillation criteria for linear and half-linear difference equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications. SAN DIEGO: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 452, č. 1, s. 401-428. ISSN 0022-247X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2017.03.012. info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Solution spaces of homogeneous linear difference systems with coefficient matrices from commutative groups. Journal of Difference Equations and Applications. Abingdon: Taylor and Francis, 2017, roč. 23, č. 8, s. 1324-1353. ISSN 1023-6198. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10236198.2017.1326912. info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Oscillation and non-oscillation criterion for Riemann-Weber type half-linear differential equations. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. Maďarsko: Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, 2016, roč. 2016, č. 59, s. "nestrankovano", 22 s. ISSN 1417-3875. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14232/ejqtde.2016.1.59. info
 • DOŠLÝ, Ondřej a Michal VESELÝ. Oscillation and non-oscillation of Euler type half-linear differential equations. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2015, roč. 429, č. 1, s. 602-621. ISSN 0022-247X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2015.04.030. URL info
 • VESELÝ, Michal a Petr HASIL. Limit periodic homogeneous linear difference systems. Applied Mathematics and Computation. Elsevier, 2015, roč. 265, August, s. 958-972. ISSN 0096-3003. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2015.06.008. info
 • HASIL, Petr a Michal VESELÝ. Almost periodic transformable difference systems. Applied Mathematics and Computation. Spojené státy americké: Elsevier, 2012, roč. 218, č. 9, s. 5562-5579. ISSN 0096-3003. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.amc.2011.11.050. info
 • VESELÝ, Michal. Almost periodic skew-symmetric differential systems. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations. Szeged: Bolyai Institute, University of Szeged, 2012, roč. 2012, č. 72, s. 1-16. ISSN 1417-3875. info
 • VESELÝ, Michal. Almost periodic homogeneous linear difference systems without almost periodic solutions. Journal of Difference Equations and Applications. Taylor and Francis, 2012, roč. 18, č. 10, s. 1623-1647. ISSN 1023-6198. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10236198.2011.585984. info
 • VESELÝ, Michal. Construction of almost periodic functions with given properties. Electronic Journal of Differential Equations. San Marcos, TX 78666, USA: Texas State University - San Marcos, 2011, roč. 2011, č. 29, s. 1-25. ISSN 1072-6691. URL info
 • VESELÝ, Michal. Construction of almost periodic sequences with given properties. Electronic Journal of Differential Equations. San Marcos, TX 78666, USA: Texas State University - San Marcos, 2008, roč. 2008, č. 126, s. 1-22. ISSN 1072-6691. info

10. 3. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.