prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Michaely Wimmerové


kancelář: bud. C04/119
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8166
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 10. 2006
Datum ukončení řízení 1. 5. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Strukturně-funkční studium lektinů z patogenních organismů
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc. (VŠCHT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK Praha)
RNDr. Peter Biely, DrSc. (CHÚ SAV Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 4. 2012
Datum ukončení řízení 11. 6. 2013
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2012
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (JčU České Budějovice)
RNDr. Peter Biely, DrSc. (CHÚ SAV Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 12. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.