prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

profesor – Ekologie rašelinišť


kancelář: bud. D32/319
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4448
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 3. 6. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Ekologie slatiništních měkkýšů: variabilita druhové bohatosti a skladby, historický vývoj a koincidence s vegetací
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 3. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. (Uk Praha- Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (BF JčU České Budějovice)
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 9. 2014
Datum ukončení řízení 1. 11. 2015
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2014
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. (BC AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. (JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. (PřF Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 10. 3. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.