prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

profesorka – Ústav veřejného zdraví


kancelář: bud. A21/313
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3141
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zuzana Derflerová Brázdová
Pracoviště
 • Ústav ochrany a podpory zdraví
  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • profesorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • MUDr., 1982, Lékařská fakulta UJEP
  CSc., 1985, 3.Lékařská fakulta UK Praha
  Doc., 1993, Vysoká škola zemědělská Brno
  hostující profesor, 1993, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona
  Profesor, 2001, Masarykova univerzita, Brno
  DrSc., 2001, Univerzita Karlova, Praha
  Bc., 2013, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Filozofická fakulta MU
Přehled zaměstnání
 • 1982 - 1985, Vysoká škola zemědělská Brno
  1985 - 1990, Katedra hygieny a epidemiologie, LF MU Brno
  1990 - 2014, Ústav preventivního lékařství, LF MU Brno
  2014 - , Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Preventivní lékařství, Komunitní výživa, Výživa v prevenci atd., viz IS
Vědeckovýzkumná činnost
 • - výživa dětí v ohrožení
  - studie výživové spotřeby
  - vývoj metod zjišťování výživové spotřeby
  - intervenční projekty pro populace v ohrožení
  - vývoj výživových doporučení
  - formulace výživové politiky
  - výzkum sociálních determinant fyzické aktivity
Akademické stáže
 • 1988, Departamento de Medicina Preventiva y Social, Universidad Complutense, Madrid
  1990, Istituto di Scienza dell Alimentazione, Universita di Perugia
  1992, Eisenhower fellowship, USA
  1993, WHO Summer school, Kaunas,
  1993, hostující profesorka, Curso postgraduado, Nutrición en Salud Pública, Universidad de Barcelona
  1995, Advanced course in Nutrition epidemiology, University of Wageningen, Netherlands
  1996, Advanced course, Nutrition Behaviour changes, University of Ann Arbor, USA
Universitní aktivity
 • 1998 - 2007, prorektorka pro studium, MU
Mimouniversitní aktivity
 • Expertízy (vybrané):
  1999, Jemen, WHO, IMCI (Integrated Management of Childhood Illness)
  1999, Kosovo, WHO, IMCI, výživa dětí v ohrožení
  2000, Uzbekistan, WHO, IMCI
  2000, Rusko, Samara, WHO
  2000, Náhorní Karabach, Mezinárodní červený kříž a American Red Cross, výživa dětí v ohrožení
  2000, severní Kavkaz (Ingušsko a Čečensko), WHO, Emergency and Humanitarian Assistance, výživa dětí v ohrožení
  2000, Kazachstan, Tadžikistan, Kyrgyzstan, WHO, Nutrition training course
  2001, Čečensko, Ingušsko, WHO, Training course Healthy nutrition
  2001, Turecko, WHO, IMCI
  2002, Zimbabwe, WHO, Výživa dětí HIV+ matek
  2003, 2004, 2005, Uzbekistan, WHO, Nutrition training course, Nutrition policy
  2004, Gorno Badachstan (Tajikistan), AgaKhan Foundation, Healthy nutrition and infant feeding
  2005, Gruzie, WHO, studie výživové spotřeby
  2006, Angola, MU, Projekt místního rozvoje
  2006, Kyrgzyzstan, UNICEF, Výživa dětí 1 - 5 letých
  2009, Kenya, ADRA, Výživa dětí 1 - 3 letých
  2012, Kenya, Sisters of Mercy, Výživa dětí žijících ve slumu Mukuru
  - členka redakční rady Bulgarian J of Public Health
  - členka pracovní komise pro Akční plán správné výživy MZ ČR
  - National counter part WHO for nutrition & nutrition policy
  - konzultant Dept. of Health, Ireland pro výživová doporučení (2014)
Jazykové znalosti a zájmy
 • Jazyky: angličtina, ruština, španělština, portugalština, částečně němčina, komunikační základy maďarštiny, polštiny a swahilštiny
  Zájmy: hudba (violoncello, klavír), sport (silniční cyklistika, sjezdové lyžování - obří slalom), rodina
  Hobby: spánek

3. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.